Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przedmioty w rejestracji Rejestr. na przedmi. specjaliz. PRAWO IV-Vr. rok2020/21-stac. sem.zim. PS452020-SP.GOS.FIN.

Lista uwzględnia również te przedmioty, które są chwilowo wyłączone z rejestracji (ale były lub będą uwzględnione w innych jej turach).
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Pokaż tylko przedmioty z wybranej grupy: Boldem są napisane grupy przedmiotów zawierające przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.
Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Opcje
370-PS5-4PSPGY
Zajęcia przedmiotu
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem nauczania przedmiotu jest umożliwienie studentom poznania i zrozumienia zjawiska przestępczości w cyberprzestrzeni. Omówione zostaną zasady odpowiedzialności z tytułu przestępstw skierowanych na dobra własności intelektualnej.

Strona przedmiotu
370-PS5-4PSPHW
Zajęcia przedmiotu
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest wspólna ze studentami analiza wybranych zagadnień ochrony praw podatnika. W trakcie zajęć omawiane są regulacje prawne normujące zasady i zakres ochrony, ale przede wszystkim analizowana jest treść wybranych wyroków sądowych, wystąpień RPO i RMiŚP oraz pism MF i dokumentów KAS mających znaczenie dla standardów ochrony w Polsce. Studenci rozwiązują zadania w przedmiotowym zakresie, uczą się tworzenia pism (skarga konstytucyjna, wnioski do RPO i RMiŚP i organów KAS).

Strona przedmiotu
370-PS5-4PSPGC
Zajęcia przedmiotu
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykład obejmuje zagadnienia mieszczące się w programie przedmiotu, prezentację i analizę orzecznictwa sądowego, konsultacje.

Strona przedmiotu
370-PS5-4PSPRO
Zajęcia przedmiotu
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykład ma na celu przybliżenie studentom i zaprezentowanie założeń prawa mody, specyfiki sektora modowego i problemów związanych z ochroną własności intelektualnej w branży kreatywnej.

Strona przedmiotu
370-PS5-4PSPHP
Zajęcia przedmiotu
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Prawo mediów dotyczy zagadnień związanych z prawem autorskim, prawem prasowym, prawem reklamy, przepisów regulujących funkcjonowanie nadawców radiowych i dostawców audiowizualnych usług medialnych, a także prawa Internetu.

Strona przedmiotu
370-PS5-4PSPGJ
Zajęcia przedmiotu
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykład przedstawia m.in. założenia chmury danych, regulacje z zakresu prawa własności intelektualnej, najnowsze tendencje w zakresie prawa IT, w tym prawne aspekty sztucznej inteligencji (AI).

Strona przedmiotu
370-PS5-4PSPGD
Zajęcia przedmiotu
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest przekazanie wiedzy z zakresu wybranych zagadnień prowadzenia działalności gospodarczej oraz postępowania sądowego w sprawach dotyczących przedsiębiorców. Analiza stanów faktycznych i kazusów dotyczących tej tematyki oraz przedstawianie orzecznictwa sądowego.

Strona przedmiotu
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)