Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przedmioty w rejestracji Rejestr. na przedmi. specjaliz. spec. CYWIL./P.P. IV-Vr. rok2024/25-stac. sem.zim. PS452024-SP.CYW.P.P.

Lista uwzględnia również te przedmioty, które są chwilowo wyłączone z rejestracji (ale były lub będą uwzględnione w innych jej turach).
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Pokaż tylko przedmioty z wybranej grupy: Boldem są napisane grupy przedmiotów zawierające przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.
Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2024 - Rok akademicki 2024/25
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2024
370-PS5-4ERAEW
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2024/25
  • Konwersatorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

International Family Law classes will teach students about different aspects of family law in Europe and all over the world. First, the regulations on family law in different countries will be discussed. Then we will discuss EU and another countries regulations on family law. Since family law is in general excluded from EU regulation, we will identify the fields where it appears - regadless general rule. Attention will also be paid to the question of conflict of law in different countries, as well as to the role of the ECJ and the ECHR. The family law conventions of Council of Europe will be also discussed.

Legal initiatives about the steps to convergate family law in the European states and another countries will be demonstrated.

Finally, the students will try to discuss the possible future of family law in Europe and the countries situated outside the Europe. The crucial question is: is there a need to move forward the EU, UN and another countries regulations on family law?

Strona przedmiotu
370-PS5-4ERADI
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2024/25
  • Konwersatorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

The aim of the course is to present the basic idea behind arbitration and insolvency, and investigate where the two collide

Strona przedmiotu
370-PS5-4PSPIA
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2024/25
  • Konwersatorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
370-PS5-4PSPNY
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2024/25
  • Konwersatorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiotem zajęć jest przedstawienie i analiza zagadnień związanych z odszkodowaniem w prawie cywilnym. W trakcie zajęć zostanie omówione wybrane orzecznictwo Sądu Najwyższego i Trybunału Konstytucyjnego odnoszące się do instytucji odszkodowania, w szczególności w zakresie ustalania jego wysokości.

Strona przedmiotu
370-PS5-4PSPMB
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2024/25
  • Konwersatorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Prawa pacjenta są częścią prawa medycznego, jego najważniejszą częścią, odpowiadają im bowiem określone obowiązki personelu medycznego. Na konserwatorium zostanie przedstawiona szczegółowo ich treść oraz instrumenty służące ochronie.

Strona przedmiotu
370-PS5-4PSPMA
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2024/25
  • Konwersatorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot dotyczy majątkowej sfery stosunków między małżonkami, a więc określonych skutków zawarcia związku małżeńskiego.

Strona przedmiotu
370-PS5-4PSPNB
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2024/25
  • Konwersatorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest przekazanie studentowi wiedzy w zakresie najważniejszych instytucji z zakresu prawa o notariacie,przedstawienie pozycji prawnej notariusza oraz rodzaju czynności notarialnych dokonywanych przez notariuszy.

Strona przedmiotu
370-PS5-4PSPNX
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2024/25
  • Konwersatorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiotem zajęć jest przedstawienie i analiza zagadnień związanych z rozliczeniami w prawie spadkowym. W trakcie zajęć zostanie omówione wybrane orzecznictwo Sądu Najwyższego odnoszące się do analizowanych instytucji.

Strona przedmiotu
370-PS5-4PSPJX
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2024/25
  • Konwersatorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

W ramach zajęć analizie zostaną poddane zagadnienia związane z realizacją roszczeń pracownika ze stosunku pracy, regulacje prawne stosowane w sprawach z zakresu prawa pracy (wpływ regulacji unijnych na wykładnię prawa krajowego). Stosowanie regulacji prawnych w praktyce, z odniesieniem do aktywności pracowników i pracodawców, jako stron postępowań sądowych.

Strona przedmiotu
370-PS5-4PSPMF
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2024/25
  • Konwersatorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Prawo medyczne - to stosunkowo młoda część prawa łącząca elementy prawa publicznego i prywatnego, stale rozwijająca się. Prawo medyczne jest odpowiedzią na węzłowe zagadnienia powstające na styku prawa i medycyny.

W związku z tym w ramach konwersatorium dokonywany jest wybór zagadnień, które będą omawiane, np. dotyczących prokreacji medycznie wspomaganej, statusu prawnego organów ludzkich, początku i końca życia ludzkiego w kontekście praw i obowiązków stron stosunku prawno-medycznego, itp.

Strona przedmiotu
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)