Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przedmioty w rejestracji Rejestr. na przedmi. specjaliz. spec. PUBLICZNO PR.. PRAWO IV-Vr. rok2024/25-stac. sem.zim. PS452024-SP.PUB.PR.

Lista uwzględnia również te przedmioty, które są chwilowo wyłączone z rejestracji (ale były lub będą uwzględnione w innych jej turach).
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Pokaż tylko przedmioty z wybranej grupy: Boldem są napisane grupy przedmiotów zawierające przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.
Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2024 - Rok akademicki 2024/25
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2024
370-PS5-4ERACM
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2024/25
  • Konwersatorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
370-PS5-4ERAAS
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2024/25
  • Konwersatorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

The course is dedicated to the governmental international organizations. It is divided into two parts.

The first one covers general problems of international organizations including their clasiffications, module structure, division of powers between member states and the organization.

The second one focuses on particular selection of international organizations and engages students who are asked to conduct research and prepare a presentation on the selected organization.

Strona przedmiotu
370-PS5-4ERABB
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2024/25
  • Konwersatorium - godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

The course aims to introduce students to the basics of the legal system in the United States of America. It covers the following problems: 1. Federal structure of the USA, 2. The United States Constitution and other sources of the US law on federal and state level, 3. Division of powers betwen the legislative, executive and jucial branch of the federal government 4. Structure of courts on state and federal level, 5. The role and position of the United States Supreme Court. 6. Criminal law and criminal procedure in the United States including trial by jury.

Strona przedmiotu
370-PS5-4ERACL
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2024/25
  • Konwersatorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

nabycie wiedzy z zakresu wprowadzenia do współczesnych systemów politycznych Europy Środkowej i Europy Wschodniej. Przyswojenie wiedzy na temat podziału systemów politycznych oraz ustrojów państwowych wybranych krajów.

Strona przedmiotu
370-PS5-4PSPTE
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2024/25
  • Konwersatorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykład ma na celu przedstawienie wybranych problemów natury aksjologicznej i prawnej związanych z postępem biotechnologicznym w zakresie medycyny i nowymi możliwościami sztucznej prokreacji człowieka. Podstawowym zadaniem jest ukazanie dylematów, które wiążą się z ludzką biogenezą i są dziś wyzwaniem dla bioetyki, biojurysprudencji oraz bioprawa. Uzyskana wiedza powinna stać się podstawą do racjonalnej (uwolnionej od stereotypowych przekonań) refleksji nad możliwościami, które daje współczesna nauka w zakresie ludzkiej prokreacji, a także nad moralnymi i prawnymi granicami wykorzystywania niektórych technologii. Ma ułatwiać rozwiązywanie pojawiających się dylematów bioetycznych w przyszłej pracy prawnika.

Strona przedmiotu
370-PS5-4PSPEN
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2024/25
  • Konwersatorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Tematy

I. Filozofia śmierci: Normatywna narracja istnienia świata. Modele myślenia o śmierci. Śmierć w epoce nauki: wyparcie czy nowy sposób myślenia o śmierci?. Medykalizacja śmierci.

II. Od samobójstwa do eutanazji: Jakość a świętość życia. Samobójstwo jako problem etyczny i prawny. Aksjologia eutanazji. Eutanazja w prawie europejskim. Zabójstwo eutanatyczne w prawie polskim.

III. Prawo do godnej śmierci: Zasada autonomii woli w prawie polskim. Ewolucja rozwiązań normatywnych co do prawa do godnej śmierci. Testament życia.

IV. Pochówek: kultura pochówku; sekcja zwłok - aspekty etyczne i prawne; humanistyczne rytuały pogrzebowe.

Strona przedmiotu
370-PS5-4PSPLF
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2024/25
  • Konwersatorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Konwersatorium obejmuje podstawowy zakres nauczania przedmiotu - prezentacja rozwiązań prawnych w wybranych państwach w następstwie podjęcia decyzji politycznych.

Strona przedmiotu
370-PS5-4PSPUX
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2024/25
  • Konwersatorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Tematy:

1. Pojęcie sztucznej inteligenci (definicja, rodzaje SI, modele SI, uczenie się SI, autonomiczność). Podmiotowość prawna SI. Problem przypisania odpowiedzialności prawnej za szkody związane z działaniem SI (na płaszczyźnie prawa karnego i prawa cywilnego). 6 godz.

2. Regulacji prawna SI (Przepisy prawa cywilnego w odniesieniu do robotyki, Biała księga w sprawie sztucznej inteligencji, Europejska Strategia na rzecz Sztucznej Inteligencji, koncepcja sztucznej inteligencji godnej zaufania i human centered automation, itp.). 3 godz.

3. Społeczeństwo nadzorowane/społeczeństwo inwigilowane. Ochrona prywatności w dobie nowych technologii opartych na SI. Social Credit System: czy tylko chiński eksperyment? 3 godz.

4. Sztuczna inteligencja a przetwarzanie danych osobowych. 3 godz.

Strona przedmiotu
370-PS5-4PSPAG
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2024/25
  • Konwersatorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest zapoznanie słuchaczy z wybranymi zagadnieniami z zakresu prawa kanonicznego. Zdobyta wiedza ma pomóc przyszłym prawnikom i pracownikom administracji w prowadzeniu tzw. spraw mieszanych i podejmowaniu właściwych decyzji o charakterze administracyjnym względem obywateli będących członkami Kościoła Katolickiego, w szczególności duchownych i osób zakonnych oraz kościelnych osób prawnych, stosownie do regulacji konkordatowych.

Strona przedmiotu
370-PS5-4PSPWS
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2024/25
  • Konwersatorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)