Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przedmioty w rejestracji Rejestracja na przed.specjal. spec. KARN. Prawo stac.Vr 2024/2025 sem.letni PS5-2024-Vr-Karn.

Lista uwzględnia również te przedmioty, które są chwilowo wyłączone z rejestracji (ale były lub będą uwzględnione w innych jej turach).
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Pokaż tylko przedmioty z wybranej grupy: Boldem są napisane grupy przedmiotów zawierające przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.
Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2024 - Rok akademicki 2024/25
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2024
370-PS5-4ERAEX
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2024/25
  • Konwersatorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

The aim of the course is to make students familiar with the fundamental issues concerning etiology of criminal behavior – definitions, scope

of interest, principles as well as legal and technical aspects

Strona przedmiotu
370-PS5-4ERACF
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2024/25
  • Konwersatorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

The subject consists of two basic parts concerning criminological and legal aspects of terrorism. The first one discusses the definition problems of the phenomena, tactics of action and the structure of terrorist groups. Particular attention is paid to the analysis of suicide attacks and the financing of terrorism. The second part deals with legal aspects of terrorism and its aim is to acquaint students with applicable international and Polish law and standards in this area. In addition, the issue of applying the latest technologies to combat terrorism will be presented.

Strona przedmiotu
370-PS5-5PSPOU
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2024/25
  • Konwersatorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
370-PS5-5PSPFS
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2024/25
  • Konwersatorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot specjalizacyjny służy poszerzeniu wiedzy studentów z bardzo specyficznego obszaru prawa karnego medycznego, jakim jest prawo karne medyczne w szczególnej dziedzinie przeszczepiania narządów, tkanek i komórek oraz odpowiedzialności personelu medycznego za niezgodne z prawem zachowania, jeśli takowe by wystąpiły.

Strona przedmiotu
370-PS5-5PSPDT
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2024/25
  • Konwersatorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami, źródłami oraz funkcjami prawa karnego gospodarczego, a także podstawami odpowiedzialności karnej za przestępstwa gospodarcze, jak również omówienie wybranych przestępstw związanych z obrotem gospodarczym.

Strona przedmiotu
370-PS5-5PSPDZ
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2024/25
  • Konwersatorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Założeniem przedmiotu jest przybliżenie regulacji zawartych w ustawach policyjnych, wskazanie uprawnień i obowiązków organów Policji, a także wskazanie możliwości ścigania sprawców w zakresie współpracy policyjnej dla umiejętnego posługiwanie się tymi zagadnieniami podczas aplikacji prawniczych oraz w przyszłej pracy zawodowej.

Strona przedmiotu
370-PS5-5PSPFR
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2024/25
  • Konwersatorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Założeniem przedmiotu jest przybliżenie regulacji zawartych w Prawie o prokuraturze, Kodeksie postępowania karnego oraz aktów prawnych niższego rzędu dotyczących usytuowania prokuratury w systemie organów państwowych, struktury organizacyjnej oraz zadań prokuratury powszechnej, wymogów kwalifikacyjnych, praw i obowiązków prokuratorów, udziału prokuratora w postępowaniu przygotowawczym oraz uprawnień przysługujących prokuratorowi w postępowaniu sądowym.

Strona przedmiotu
370-PS5-5PSPEY
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2024/25
  • Konwersatorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z interdyscyplinarną problematyką przestępczości transgranicznej. Szczególnie istotnej z punktu widzenia terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, ze względu na jej położenie geograficzne, a także sytuację gospodarczą i polityczną (członkostwo w Unii Europejskiej oraz strefie Schengen).

Strona przedmiotu
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)