Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
ostatnia migracja danych: ok. 8 godzin temu
usosweb_status_ok
ostatnia modyfikacja tego dokumentu: 97 dni temu

Witaj w systemie USOSweb Uniwersytetu w Białymstoku

Wymagana przeglądarka Mozilla Firefox w wersji 69 lub wyższej.

Logowanie do systemu autoryzacji CAS

Jako identyfikator logowania do systemu autoryzacji CAS możemy uzywać: adres e-mail, PESEL - nie zalecane, identyfikator USOS.

Uwaga!

System USOSweb nie jest dostępny w godzinach: 16:45-16:50 i 02:05-02:35 (w tych godzinach odbywa się migracja danych).

Instrukcje

Instrukcja do płatności za studia i elektroniczną legitymację studencką

Dostęp do sieci EDUROAM

Zasady prowadzenia zajęć w trybie zdalnym

Platformą do prowadzenia nauczania na odległość i dokumentowania osiąganych efektów kształcenia na odległość w Uniwersytecie w Białymstoku jest platforma Blackboard znajdująca się pod adresem blackboard.uwb.edu.pl.

Platforma Blackboard jest narzędziem, które umożliwia zdalne nauczanie m. in. poprzez: umieszczanie materiałów edukacyjnych np. załączanie plików tekstowych, prezentacji, nagrań audio i wideo.

Komunikacja ze studentami odbywa się przez dostępne na platformie Blackboard aktywności tj. testy, forum, Wiki, wideokonferencje, czaty w trakcie wideokonferencji itp.

Zaleca się aby wykłady były wcześniej nagrywane i zamieszczane jako materiały edukacyjne. Ze względu na ograniczenia platformy nie zaleca się prowadzenia wykładów on-line. Nie ma natomiast ograniczeń czasowych dla długości i jakości umieszczanych nagranych materiałów.

Prowadzenie zajęć (wykładów, ćwiczeń seminariów itd.) w formie konferencji w czasie rzeczywistym powinno być ograniczone do maksymalnie 30 słuchaczy (maksymalnie jedna grupa ćwiczeniowa), przy czym czas trwania takiego połączenia powinien wynosić średnio 20 minut na jedno spotkanie (np. jeżeli w dotychczasowym rozkładzie dane zajęcia obejmują 2 jednostki po  45 min., to w sumie przypada na nie również tylko 20 min. łączności bezpośredniej). Mając to na uwadze zaleca się, by zwłaszcza wykłady nagrywać (nie używać zatem funkcji telekonferencji).

Jako dokumentacja prowadzonych zajęć on-line powinny być one nagrywane i w późniejszym czasie udostępniane w postaci nagrania wideo w kursie.

Instrukcja korzystania z platformy znajduje się pod linkiem: http://e-learning.uwb.edu.pl/sm/Blackboard_instrukcja_2018.pdf

Część dotycząca wideokonferencji rozpoczyna się na 38 stronie.

W przypadku trudności przy korzystaniu z Blackboard można kontaktować się z pracownikami Działu Aplikacji Komputerowych.

Dopuszcza się korzystanie z innych narzędzi do prowadzenia zajęć np. platforma e-learningowa Moodle, komunikator Zoom, komunikator Skype, MS Teams, WebEx, G-suite oraz przesyłanie materiałów studentom za pośrednictwem: poczty USOSWeb, poczty uwb.edu.pl, stron wydziałowych www.

Proszę informować studentów (np. za pośrednictwem USOSmaila) o wprowadzeniu danego (nowego) narzędzia do prowadzenia konkretnych zajęć.

Jednocześnie proszę pamiętać o konieczności udokumentowaniu przeprowadzonych zajęć, zwłaszcza poprzez sprawdzanie obecności na zajęciach obowiązkowych.

Microsoft Office 365

Szanowni Państwo,

Z przyjemnością informujemy, że uruchomiliśmy możliwość dostępu do usługi Microsoft Office 365 studentom, doktorantom, słuchaczom studiów podyplomowych i pracownikom naukowo-dydaktycznym Uniwersytetu w Białymstoku.

Uruchomienie usługi Microsoft Office 365 w ramach licencji przeznaczonej dla instytucji edukacyjnej i udostępnienie jej członkom społeczności akademickiej Uniwersytetu w Białymstoku ma na celu nie tylko ułatwienie prowadzenia procesu kształcenia w trudnych czasach wywołanych epidemią. Chcieliśmy również bezpłatnie udostępnić Państwu narzędzia niezbędne w codziennej nauce, które dla użytkownika indywidualnego wiążą się z poniesieniem znaczących kosztów – przede wszystkim pakietu Office. Przekazanie Państwa danych osobowych do Microsoft Corporation, w zakresie niezbędnym do obsługi udostępnionego narzędzia, nastąpiło na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych zawartej z Uniwersytetem w Białymstoku. Państwa dane osobowe zostaną wykorzystane przez Microsoft Corporation w celu wywiązania się z zobowiązań związanych ze świadczoną usługą, na zasadach określonych w przepisach prawa oraz regulacjach umownych, w szczególności wspomnianej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych. Usługodawca zapewnia stosowanie najwyższych standardów bezpieczeństwa danych osobowych. Dane osobowe są przechowywane na terenie Unii Europejskiej, jednocześnie ze względu na fakt, że Microsoft Corporation jest podmiotem podejmującym działania o zasięgu ogólnoświatowym, dopełniono również wymaganych prawem procedur dotyczących przetwarzania danych poza obszarem EOG, tj. usługodawca zobowiązał się do przestrzegania standardowych klauzul umownych ochrony danych przyjętych przez Komisję Europejską zgodnie z procedurą przewidzianą w RODO. Szersze informacje na ten temat można uzyskać poprzez kontakt z Inspektorem Ochrony Danych (iod@uwb.edu.pl).

Jednocześnie przypominamy, że postanowienia licencyjne aplikacji udostępnionych w ramach usługi Microsoft Office 365 dopuszczają ich bezpłatne wykorzystanie jedynie w celach edukacyjnych, dlatego prosimy o odpowiedzialne korzystanie z udostępnionych Państwu narzędzi, zgodnie z ich przeznaczeniem.

Szczegółowe informacje dotyczące zakresu udostępnionych usług oraz instrukcje opisujące sposób dostępu do udostępnionych narzędzi znajdą Państwo w indywidualnie przesłanych do Państwa wiadomościach e-mail.

Informacje

Mobilny USOS UwB - jest już dostępny w sklepie Google Play dla studentów i pracowników UwB (szczegóły w zakładce DLA WSZYSTKICH)

GLOTTA oferuje Studentom, Doktorantom, oraz Pracownikom UwB kursy językowe w cenie 8 zł za godzinę. Więcej informacji na stronie uwb.edu.pl/aktualnosci-spnjo

Uruchomiono dostęp do sieci bezprzewodowej EDUROAM dla studentów UwB. Jako login należy używać nr_indeksu(i)@student.uwb.edu.pl i hasło do USOSweba. Szczegółowe informacje na stronie eduroam.uwb.edu.pl.

Przetwarzanie danych osobowych

Obowiązek informacyjny

Informacje dla niepełnosprawnych

Ważne linki
Archiwum Prac Dyplomowych Platforma e-learningowa UwB
Jednolity System Antyplagiatowy Ankieter
Mobilny USOS UwB