Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wyniki wyszukiwania

Twoje zapytanie:
FILTRY
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji
Podana przez Ciebie nazwa przedmiotu nie była jednoznaczna. Zdefiniuj swoje zapytanie inaczej lub wybierz przedmiot z listy poniżej.


Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe,
edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.


+
Elementy 1..30 z 30
Kod przedmiotu nav_ordascnav_orddesc
Nazwa jednostki nav_ordascnav_orddesc
Nazwa przedmiotu nav_orddesc
Legenda Opcje
2016 2017
0600-AS2-1AF brak Strona przedmiotu

Założenia i cele przedmiotu: Zapoznanie z podstawami teorii przestrzeni Banacha oraz teorii operatorów liniowych ciągłych.

0600-AS2-2AWD brak Strona przedmiotu

Założenia i cele przedmiotu: Oczekiwane efekty kształcenia:Rozumienie i stosowanie wnioskowania statystycznego w badaniach empirycznych oraz wnioskowanie na podstawie danych pochodzących z prób. Umiejętność odczytywania, interpretacji oraz wizualizacji.

0600-AS2-2AR brak Strona przedmiotu

Założenia i cele przedmiotu: Zapoznanie się z podstawową dziedziną praktycznego zastosowania statystyki matematycznej - analizą regresji. Poznanie zasad budowy, metod szacowania i weryfikacji modeli regresji.

0600-AS2-1ANZ brak Strona przedmiotu

Założenia i cele przedmiotu: Student zapoznaje się z podstawowymi pojęciami i metodami klasycznej analizy zepolonej funkcji jednej zmiennej, a w szczególności:1. zna definicję funkcji holomorficznej, twierdzenie Cauchy'ego i wzór całkowy Cauchy'ego;2. zna definicję szeregu Laurenta oraz potrafi wyznaczać rozkłady przykładowych funkcji meromorficznych w szeregi Laurenta;3. zna definicję punktów osobliwych izolowanych i potrafi określić ich rodzaj; oraz4. zna definicję residuum i potrafi obliczać całki z pomocą residuów.

0600-AS2-2CHD brak Strona przedmiotu

Założenia i cele przedmiotu: Zapoznanie studenta z teorią chaosu deterministycznego w sensie Li-Yorka i jej konsekwencjami w przypadku jedno i dwu-wymiarowym, ze szczególnym uwzględnieniem matematycznych modeli rzeczywistych zjawisk fizycznych, biologicznych oraz ekonomicznych.

0600-AS2-2EWB brak Strona przedmiotu

Założenia i cele przedmiotu: Oczekiwane efekty kształcenia:Rozumienie i stosowanie wnioskowania baysowskiego w badaniach empirycznych oraz wnioskowanie bayerowskie na podstawie danych pochodzących z prób. Umiejętność stosowania metod statystyki bayesowkiej.

0600-AS2-1GAL Strona przedmiotu
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
0600-AS2-1HED Strona przedmiotu

Założenia i cele przedmiotu: Poznanie podstawowych koncepcji hurtowni danych oraz matematycznych aspektów eksploracji dużych zbiorów danych..

0600-AS2-1LAD Strona przedmiotu

Założenia i cele przedmiotu:

Zapoznanie z metodami formalnymi stosowa(l)nymi przy analizie danych i ograniczeniami w ich stosowaniu.

0600-AS2-1MMWD brak Strona przedmiotu

Założenia i cele przedmiotu: Zasadniczym celem przedmiotu jest zaznajomienie studentów z różnymi aspektami teorii podejmowania decyzji i roli modelowania matematycznego we wspomaganiu procesów decyzyjnych.

  2016 2017  
0600-AS2-1MANG brak Strona przedmiotu

Założenia i cele przedmiotu: Student pogłębia swą umiejętność władania językiem obcym ze szczególnym uwzględnieniem terminologii i obcowania z literaturą fachową matematyczną.

0600-AS2-2MKG brak Strona przedmiotu

Założenia i cele przedmiotu: Oczekiwane efekty kształcenia:Rozumienie i stosowanie wnioskowania statystycznego w badaniach empirycznych.. Umiejętność odczytywania, interpretacji danych, a także szukania wzorców z wykorzystaniem różnorodnych metod.

0600-AS2-2MNU brak Strona przedmiotu

Założenia i cele przedmiotu: Zapoznanie z wybranymi metodami analizy numerycznej i algebry. Wskazanie praktycznych zastosowań.

0600-AS2-2MSMC brak Strona przedmiotu

Założenia i cele przedmiotu: Oczekiwane efekty kształcenia:Rozumie znaczenie metod Monte Carlo, jako współczesnego narzędzia badawczego do modelowania procesów złożonych. Stosuje metody Monte Carlo do rozwiązywania problemów praktycznych.

0600-AS2-1POS Strona przedmiotu

Założenia i cele przedmiotu: Oczekiwane efekty kształcenia:Umiejętność stosowania jednego z pakietów do obliczeń symbolicznych oraz jednego pakietu do obliczeń numerycznych/statystycznych w codziennej pracy matematyka. Umiejętność zapisania algorytmów w wybranych pakietach z użyciem procedur/funkcji właściwych dla danego pakietu.

0600-AS2-2PD brak Strona przedmiotu

Założenia i cele przedmiotu: Teoria tzw. block designs wyrosła na gruncie potrzeby planowania i projektowania eksperymentów w statystyce. Celem przedmiotu jest przedstawienie wybranych zagadnień dotyczących planowania dyskretnego w kontekście struktur blokowych.

0600-AS2-2PMG1 brak Strona przedmiotu

Założenia i cele przedmiotu: Rozwijanie umiejętności samodzielnego zgłębiania wiedzy matematycznej (na podstawie literatury polsko- i obcojęzycznej oraz konsultacji), przygotowania wystąpienia oraz przedstawienia prezentacji wraz z prowadzeniem dyskusji.

0600-AS2-2PMG2 brak Strona przedmiotu

Założenia i cele przedmiotu: Rozwijanie umiejętności samodzielnego zgłębiania wiedzy matematycznej (na podstawie literatury polsko- i obcojęzycznej oraz konsultacji), przygotowania wystąpienia oraz przedstawienia prezentacji wraz z prowadzeniem dyskusji.

0600-AS2-1PR brak Strona przedmiotu

Założenia i cele przedmiotu: Swobodne operowanie rozkładami jedno iwielowymiarowymi; stosowanie twierdzeń granicznych rachunku prawdopodobieństwa, w szczególności w statystyce.

0600-AS2-1PRS brak Strona przedmiotu

Założenia i cele przedmiotu: Umiejętność wyznaczania momentów stopu, wyznaczania rozkładów nadmartyngałów, obliczania całek Ito.

  2016 2017  
0600-AS2-2RSC brak Strona przedmiotu

Założenia i cele przedmiotu: Zapoznanie studenta z rachunkiem różniczkowym i całkowym na skalach czasowych, oraz z modelowaniem matematycznym z wykorzystaniem skal czasowych w ekonomii, biologii i fizyce.

0600-AS2-1RRR brak Strona przedmiotu

Założenia i cele przedmiotu: Zapoznanie studenta z teoriami równań różniczkowych i różnicowych, ze szczególnym uwzględnieniem podobieństw i różnic oraz pogłębienie umiejętności stosowania obu teorii w praktyce, z naciskiem na trafność wyboru metody rozwiązania zagadnienia.

0600-AS2-1SEM1 Strona przedmiotu

Założenia i cele przedmiotu: Nauczenie studentów opracowania tematów i referowania zagadnień matematycznych na podstawie literatury i materiałów związanych z przygotowaniem tematów prac dyplomowych i magisterskich, umiejętność korzystania z literatury monograficznej.Cel seminarium: opanowanie umiejętności pisania i referowania prac matematycznych na podstawie literatury.

0600-AS2-1SEM2 Strona przedmiotu

Założenia i cele przedmiotu: Nauczenie studentów opracowania tematów i referowania zagadnień matematycznych na podstawie literatury i materiałów związanych z przygotowaniem tematów prac dyplomowych i magisterskich, umiejętność korzystania z literatury monograficznej.Cel seminarium: opanowanie umiejętności pisania i referowania prac matematycznych na podstawie literatury.

0600-AS2-2SMG1 brak Strona przedmiotu

Założenia i cele przedmiotu: Rozwijanie umiejętności samodzielnego zgłębiania wiedzy matematycznej (na podstawie literatury polsko- i obcojęzycznej oraz konsultacji), przygotowania wystąpienia oraz przedstawienia prezentacji wraz z prowadzeniem dyskusji.

0600-AS2-2SMG2 brak Strona przedmiotu

Założenia i cele przedmiotu: Rozwijanie umiejętności samodzielnego zgłębiania wiedzy matematycznej (na podstawie literatury polsko- i obcojęzycznej oraz konsultacji), przygotowania wystąpienia oraz przedstawienia prezentacji wraz z prowadzeniem dyskusji.

0600-AS2-2STA brak Strona przedmiotu

Założenia i cele przedmiotu: Po zakończeniu kursu student nabywa umiejętności: 1. sprawdzania, czy dana statystyka jest dostateczna (minimalna dostateczna), 2. wyznaczania funkcji strat, 3. stosowania teorii decyzji statystycznych w testowaniu hipotez. Ponadto zna: 1. wady i zalety różnych klas estymatorów i sposobów wyznaczania estymatorów w danej klasie, 2. własności wykładniczych przestrzeni statystycznych i statystyk w tych przestrzeniach.

0600-AS2-1TMC brak Strona przedmiotu

Założenia i cele przedmiotu: Student po odbyciu kursu powinien: rozumieć różnicę, a dokładniej przewagę całki Lebesgue'a nad całką Riemanna; dostrzegać i rozróżniać struktury metryczne, w tym struktury na rodzianch zbiorów; znać i umieć stosować podstawowe twierdzenia o przejściu z granicą pod znak całki oraz twierdzenie Rodona - Nikodyma; a także rozumieć podstawową literaturę dotyczącą tematyki, w tym posiadać zdolność samodzielnego pogłębiania i poszerzania wiedzy w danym zakresie.

0600-AS2-1TD brak Strona przedmiotu

Założenia i cele przedmiotu: Oczekiwane efekty kształcenia:Elementarna wiedza z podstawowych zagadnień topologii obliczeniowej oraz jej zastosowań w analizie danych i innych problemach algorytmicznych.

0600-AS2-2UPM brak Strona przedmiotu

Założenia i cele przedmiotu: Oczekiwane efekty kształcenia:Umiejętność klasyfikowania stanów. Umiejętność estymowania parametrów ukrytych modeli Markowa.

Elementy 1..30 z 30