Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wyniki wyszukiwania

Twoje zapytanie:
FILTRY
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji
Podana przez Ciebie nazwa przedmiotu nie była jednoznaczna. Zdefiniuj swoje zapytanie inaczej lub wybierz przedmiot z listy poniżej.


Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe,
edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.


+
Elementy 1..17 z 17
Kod przedmiotu nav_ordascnav_orddesc
Nazwa jednostki nav_ordascnav_orddesc
Nazwa przedmiotu nav_orddesc
Legenda Opcje
2016 2017
0600-AS2-2AWD brak Strona przedmiotu

Założenia i cele przedmiotu: Oczekiwane efekty kształcenia:Rozumienie i stosowanie wnioskowania statystycznego w badaniach empirycznych oraz wnioskowanie na podstawie danych pochodzących z prób. Umiejętność odczytywania, interpretacji oraz wizualizacji.

0600-AS2-2EWB brak Strona przedmiotu

Założenia i cele przedmiotu: Oczekiwane efekty kształcenia: Rozumienie i stosowanie wnioskowania bayesowskiego w badaniach empirycznych oraz wnioskowanie bayesowskie na podstawie danych pochodzących z prób. Umiejętność stosowania metod statystyki bayesowskiej.

0600-AS2-1GAL brak Strona przedmiotu
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
0600-AS2-1HED brak Strona przedmiotu

Założenia i cele przedmiotu: Poznanie podstawowych koncepcji hurtowni danych oraz matematycznych aspektów eksploracji dużych zbiorów danych..

0600-AS2-1LAD brak Strona przedmiotu

Założenia i cele przedmiotu:

Zapoznanie z metodami formalnymi stosowa(l)nymi przy analizie danych i ograniczeniami w ich stosowaniu.

0600-AS2-2MNU brak Strona przedmiotu

Założenia i cele przedmiotu: Zapoznanie z wybranymi metodami analizy numerycznej i algebry. Wskazanie praktycznych zastosowań.

0600-AS2-2MSMC brak Strona przedmiotu

Założenia i cele przedmiotu: Oczekiwane efekty kształcenia:Rozumie znaczenie metod Monte Carlo, jako współczesnego narzędzia badawczego do modelowania procesów złożonych. Stosuje metody Monte Carlo do rozwiązywania problemów praktycznych.

0600-AS2-1POS brak Strona przedmiotu

Założenia i cele przedmiotu: Oczekiwane efekty kształcenia:Umiejętność stosowania jednego z pakietów do obliczeń symbolicznych oraz jednego pakietu do obliczeń numerycznych/statystycznych w codziennej pracy matematyka. Umiejętność zapisania algorytmów w wybranych pakietach z użyciem procedur/funkcji właściwych dla danego pakietu.

0600-AS2-2PMG1 brak Strona przedmiotu

Założenia i cele przedmiotu: Rozwijanie umiejętności samodzielnego zgłębiania wiedzy matematycznej (na podstawie literatury polsko- i obcojęzycznej oraz konsultacji), przygotowania wystąpienia oraz przedstawienia prezentacji wraz z prowadzeniem dyskusji.

0600-AS2-2PMG2 brak Strona przedmiotu

Założenia i cele przedmiotu: Rozwijanie umiejętności samodzielnego zgłębiania wiedzy matematycznej (na podstawie literatury polsko- i obcojęzycznej oraz konsultacji), przygotowania wystąpienia oraz przedstawienia prezentacji wraz z prowadzeniem dyskusji.

  2016 2017  
0600-AS2-2RSC brak Strona przedmiotu

Założenia i cele przedmiotu: Zapoznanie studenta z rachunkiem różniczkowym i całkowym na skalach czasowych, oraz z modelowaniem matematycznym z wykorzystaniem skal czasowych w ekonomii, biologii i fizyce.

0600-AS2-1SEM1 brak Strona przedmiotu

Założenia i cele przedmiotu: Nauczenie studentów opracowania tematów i referowania zagadnień matematycznych na podstawie literatury i materiałów związanych z przygotowaniem tematów prac dyplomowych i magisterskich, umiejętność korzystania z literatury monograficznej.Cel seminarium: opanowanie umiejętności pisania i referowania prac matematycznych na podstawie literatury.

0600-AS2-1SEM2 brak Strona przedmiotu

Założenia i cele przedmiotu: Nauczenie studentów opracowania tematów i referowania zagadnień matematycznych na podstawie literatury i materiałów związanych z przygotowaniem tematów prac dyplomowych i magisterskich, umiejętność korzystania z literatury monograficznej.Cel seminarium: opanowanie umiejętności pisania i referowania prac matematycznych na podstawie literatury.

0600-AS2-2SMG1 brak Strona przedmiotu

Założenia i cele przedmiotu: Rozwijanie umiejętności samodzielnego zgłębiania wiedzy matematycznej (na podstawie literatury polsko- i obcojęzycznej oraz konsultacji), przygotowania wystąpienia oraz przedstawienia prezentacji wraz z prowadzeniem dyskusji.

0600-AS2-2SMG2 brak Strona przedmiotu

Założenia i cele przedmiotu: Rozwijanie umiejętności samodzielnego zgłębiania wiedzy matematycznej (na podstawie literatury polsko- i obcojęzycznej oraz konsultacji), przygotowania wystąpienia oraz przedstawienia prezentacji wraz z prowadzeniem dyskusji.

0600-AS2-2STA brak Strona przedmiotu

Założenia i cele przedmiotu: Po zakończeniu kursu student nabywa umiejętności:

1. sprawdzania, czy dana statystyka jest dostateczna (minimalna dostateczna),

2. wyznaczania funkcji strat,

3. stosowania teorii decyzji statystycznych w testowaniu hipotez.

Ponadto zna:

1. wady i zalety różnych klas estymatorów i sposobów wyznaczania estymatorów w danej klasie,

2. własności wykładniczych przestrzeni statystycznych i statystyk w tych przestrzeniach.

0600-AS2-2UPM brak Strona przedmiotu

Założenia i cele przedmiotu: Oczekiwane efekty kształcenia:Umiejętność klasyfikowania stanów. Umiejętność estymowania parametrów ukrytych modeli Markowa.

Elementy 1..17 z 17