Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wyniki wyszukiwania

Twoje zapytanie:
FILTRY
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji
Podana przez Ciebie nazwa przedmiotu nie była jednoznaczna. Zdefiniuj swoje zapytanie inaczej lub wybierz przedmiot z listy poniżej.


Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe,
edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.


+
Elementy 1..11 z 11
Kod przedmiotu nav_ordascnav_orddesc
Nazwa jednostki nav_ordascnav_orddesc
Nazwa przedmiotu nav_orddesc
Legenda Opcje
2017
0600-AS2-2AWD Strona przedmiotu

Założenia i cele przedmiotu: Oczekiwane efekty kształcenia:Rozumienie i stosowanie wnioskowania statystycznego w badaniach empirycznych oraz wnioskowanie na podstawie danych pochodzących z prób. Umiejętność odczytywania, interpretacji oraz wizualizacji.

0600-AS2-2EWB Strona przedmiotu

Założenia i cele przedmiotu: Oczekiwane efekty kształcenia: Rozumienie i stosowanie wnioskowania bayesowskiego w badaniach empirycznych oraz wnioskowanie bayesowskie na podstawie danych pochodzących z prób. Umiejętność stosowania metod statystyki bayesowskiej.

0600-AS2-2MNU Strona przedmiotu

Założenia i cele przedmiotu: Zapoznanie z wybranymi metodami analizy numerycznej i algebry. Wskazanie praktycznych zastosowań.

0600-AS2-2MSMC Strona przedmiotu

Założenia i cele przedmiotu: Oczekiwane efekty kształcenia:Rozumie znaczenie metod Monte Carlo, jako współczesnego narzędzia badawczego do modelowania procesów złożonych. Stosuje metody Monte Carlo do rozwiązywania problemów praktycznych.

0600-AS2-2PMG1 Strona przedmiotu

Założenia i cele przedmiotu: Rozwijanie umiejętności samodzielnego zgłębiania wiedzy matematycznej (na podstawie literatury polsko- i obcojęzycznej oraz konsultacji), przygotowania wystąpienia oraz przedstawienia prezentacji wraz z prowadzeniem dyskusji.

0600-AS2-2PMG2 Strona przedmiotu

Założenia i cele przedmiotu: Rozwijanie umiejętności samodzielnego zgłębiania wiedzy matematycznej (na podstawie literatury polsko- i obcojęzycznej oraz konsultacji), przygotowania wystąpienia oraz przedstawienia prezentacji wraz z prowadzeniem dyskusji.

0600-AS2-2RSC Strona przedmiotu

Założenia i cele przedmiotu: Zapoznanie studenta z rachunkiem różniczkowym i całkowym na skalach czasowych, oraz z modelowaniem matematycznym z wykorzystaniem skal czasowych w ekonomii, biologii i fizyce.

0600-AS2-2SMG1 Strona przedmiotu

Założenia i cele przedmiotu: Rozwijanie umiejętności samodzielnego zgłębiania wiedzy matematycznej (na podstawie literatury polsko- i obcojęzycznej oraz konsultacji), przygotowania wystąpienia oraz przedstawienia prezentacji wraz z prowadzeniem dyskusji.

0600-AS2-2SMG2 Strona przedmiotu

Założenia i cele przedmiotu: Rozwijanie umiejętności samodzielnego zgłębiania wiedzy matematycznej (na podstawie literatury polsko- i obcojęzycznej oraz konsultacji), przygotowania wystąpienia oraz przedstawienia prezentacji wraz z prowadzeniem dyskusji.

0600-AS2-2STA Strona przedmiotu

Założenia i cele przedmiotu: Po zakończeniu kursu student nabywa umiejętności:

1. sprawdzania, czy dana statystyka jest dostateczna (minimalna dostateczna),

2. wyznaczania funkcji strat,

3. stosowania teorii decyzji statystycznych w testowaniu hipotez.

Ponadto zna:

1. wady i zalety różnych klas estymatorów i sposobów wyznaczania estymatorów w danej klasie,

2. własności wykładniczych przestrzeni statystycznych i statystyk w tych przestrzeniach.

0600-AS2-2UPM Strona przedmiotu

Założenia i cele przedmiotu: Oczekiwane efekty kształcenia:Umiejętność klasyfikowania stanów. Umiejętność estymowania parametrów ukrytych modeli Markowa.

Elementy 1..11 z 11