Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Katalog - Pomoc

Ta strona pomocy zakłada, że znasz pojęcia z rozdziału Wstęp.

Katalog i wyszukiwarka przedmiotów

Wyszukiwarka przedmiotów

Wyszukiwarka jest dostępna w zakładce Przedmioty w lewym menu. (Można też skorzystać w wyszukiwarki w zakładce Indeks.)

Należy wpisać w odpowiednim polu nazwę lub kod przedmiotu. Naciśnięcie Enter uruchamia wyszukiwanie (można też skorzystać z selektorów).

 • Jeśli znaleziono tylko jeden pasujący przedmiot, to następuje od razu przejście do strony przedmiotu.
 • Jeśli znaleziono wiele wyników, to wyświetlona zostanie lista wszystkich pasujących przedmiotów wraz z dodatkowymi filtrami oraz opcjami służącymi zmianie wyglądu wyświetlanej listy. Będzie można wybrać przedmiot z listy (klikając odnośnik opis przedmiotu) lub inaczej sformułować zapytanie.

Katalog przedmiotów

Można przeglądać przedmioty w dwojaki sposób:

 • Przedmioty powiązane z jednostką (grupy przedmiotów)

  Każda jednostka może zdefiniować tzw. grupy przedmiotów. Do grupy przedmiotów zdefiniowanej przez jednostkę X mogą należeć przedmioty oferowane zarówno przez jednostkę X, jak i przez każdą inną jednostkę z katalogu jednostek.

  Grupy przedmiotów są ważne z punktu widzenia studenta, gdyż nie wszystkie przedmioty wymagane przez jego program studiów muszą odbywać się na wydziale macierzystym. Na przykład student biologii może mieć zajęcia nie tylko na Wydziale Biologii, lecz również na Wydziale Chemii lub Fizyki.

 • Przedmioty oferowane przez jednostkę

  W tym przypadku, wybierając jednostkę X, chcemy uzyskać listę wszystkich przedmiotów oferowanych przez jednostkę X oraz jej podjednostki (tzn. gdy użytkownik wybierze wydział, to na liście przedmiotów zostaną też uwzględnione te przedmioty, które są oferowane przez podległe wydziałowi instytuty). Na liście nie ukażą się zaś przedmioty oferowane przez inne jednostki, nawet gdy są one ściśle powiązane z programami studiów prowadzonymi w jednostce X.

  Co dokładnie znaczy, że przedmiot Y jest "oferowany" przez jednostkę X? W dużym skrócie, że jednostka X odpowiada za niego merytorycznie, czyli ustala program przedmiotu, sylabus, zasady zaliczenia. Najczęściej także przedmiot jest prowadzony przez kadrę tę jednostki, a czasami również w jej budynkach.

Najłatwiej dostać się do szukanej listy przedmiotów poprzez znalezienie odpowiedniej jednostki organizacyjnej w katalogu jednostek (dostępnym w zakładce Jednostki organizacyjne), a następnie kliknięcie jednego z odnośników (grupy przedmiotów lub przedmioty oferowane, kierujących odpowiednio do dwóch kategorii list przedmiotów omówionych wyżej) na stronie tej jednostki.

Można też wyszukać jednostkę wpisując jej kod lub nazwę w formularzu Katalog dostępnym w zakładce Przedmioty. Wtedy system od razu wyświetli odpowiednią listę przedmiotów (jeśli nazwa nie będzie jednoznaczna, to nastąpi przejście do wyszukiwarki jednostek).

Opcje listy przedmiotów

Na każdej stronie prezentującej listę przedmiotów wyświetlane są dodatkowe opcje służące zmianie wyglądu wyświetlanej listy.

 • pokazuj grupy przedmiotu w kolumnie tabeli

  Opcja przydatna, jeśli przy oglądaniu listy użytkownik chce od razu widzieć, do jakich grup przedmiot należy. Student może użyć tej informacji np. do szybkiego zapisania się na przedmioty obowiązkowe.

 • pokazuj skrócony opis przedmiotu pod przedmiotem

  Opcja może być przydatna np. przy wyborze przedmiotu monograficznego z pewnej puli przedmiotów do wyboru. Pod każdym wierszem tabeli wyświetlony zostanie od razu krótki opis przedmiotu — tak, aby użytkownik nie musiał otwierać strony z opisem przedmiotu dla każdego z nich.

 • pokazuj cykle i koszyki rejestracyjne

  Przydatne, gdy jest Ci potrzebna informacja o tym, w którym cyklu dydaktycznym przedmiot jest prowadzony — na przykład, gdy szukasz przedmiotów, na które chcesz się zarejestrować w najbliższym semestrze.

  Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w kolumnie tego cyklu dydaktycznego pojawi się koszyk. Klikając na koszyk, możesz zarejestrować lub wyrejestrować się z przedmiotu. Dodatkowe informacje na temat zasad rejestracji na dany przedmiot znajdziesz na stronie informacji o rejestracji - żeby do niej przejść, kliknij ikonę informacje przy odpowiednim koszyku.

 • dodatkowe informacje o rejestracji i zajęciach

  Zaznaczając tę opcję spowodujesz wyświetlenie dodatkowych, zaawansowanych informacji o rejestracji od razu obok ikonki koszyka. Informacje te są prezentowane w postaci zestawu ikonek, których opis pojawia się po najechaniu na nie kursorem myszki. Pamiętaj, że te same informacje (lecz opisane w trochę bardziej przestępnej formie) znajdziesz na stronie informacji o rejestracji.

Ustawienia te możesz zmienić na stałe również w preferencjach (Mój USOSweb -> Preferencje). Wtedy będą zawsze domyślnie zaznaczone wybrane przez Ciebie opcje.

Strona przedmiotu

Informacje wyświetlane na stronie przedmiotu:

 • Ogólne informacje o przedmiocie
  • nazwa, kod, odpowiedzialna jednostka organizacyjna, grupy przedmiotów do jakich przedmiot należy...
  • różne inne atrybuty, takie jak np. rodzaj przedmiotu,
  • punkty ECTS oraz inne punkty przyznawane w ramach przedmiotu (patrz paragraf Reguły punktacji przedmiotu).
 • Szczegółowe informacje o przedmiocie w konkretnych cyklach dydaktycznych. Jeśli przedmiot nie jest aktualnie oferowany, te informacje nie będą wyświetlane.
  • typy zajęć prowadzonych w ramach przedmiotu (wykłady, ćwiczenia, laboratoria...) - wybierając konkretny typ zajęć, uzyskujemy dodatkowe informacje o terminach i prowadzących grup,
  • listę osób koordynujących przedmiotem oraz prowadzących grupy,
  • informacje o sposobie zaliczenia,
  • odnośnik do planu wszystkich zajęć prowadzonych w ramach przedmiotu w danym cyklu dydaktycznym.
 • Skrócony lub pełny opis przedmiotu (zagadnień, wymagań itp.).

Reguły punktacji przedmiotu

Reguły punktacji przedstawione są w formie tabeli, w której kolumnach są programy studiów, w wierszach rodzaje przyznawanych punktów, a w komórkach na przecięciu programu i rodzaju punktów — liczba punktów danego rodzaju przyznawana po zaliczeniu studentowi danego programu.

Może się zdarzyć, że punktacja ta zmieniała się w czasie. Wtedy w komórce wyświetlone są wszystkie te wartości, razem z kodami cykli dydaktycznych, w których trakcie obowiązywały.

Plany grup przedmiotów

Możesz zobaczyć zbiorowy plan wszystkich zajęć przedmiotów zawierających się w danej grupie przedmiotów (grupy przedmiotów są definiowane przez wydziały, jak to opisano wyżej).

Wpisz nazwę jednostki w formularzu Plan grupy przedmiotów, po wybraniu jednostki wybierz grupę przedmiotów, na stronie z listą przedmiotów w grupie kliknij nazwę cyklu dydaktycznego — zostanie wyświetlony plan zajęć w wybranym cyklu.

ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)