Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
AKTUALNOŚCI KATALOG MÓJ USOSWEB DLA STUDENTÓW DLA PRACOWNIKÓW DLA WSZYSTKICH
wynik wyszukiwania
katalog przedmiotów - pomoc

Wyniki wyszukiwania

Twoje zapytanie:
FILTRY
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji
Podana przez Ciebie nazwa przedmiotu nie była jednoznaczna. Zdefiniuj swoje zapytanie inaczej lub wybierz przedmiot z listy poniżej.


Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe,
edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.


+
Elementy 1..30 z 109nav_fwdnav_lst
Kod przedmiotu nav_ordascnav_orddesc
Nazwa jednostki nav_ordascnav_orddesc
Nazwa przedmiotu nav_orddesc
Legenda Opcje
2015 2016 2017
0600-ES1-3ASF brak brak Strona przedmiotu
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
0600-ES1-3ASK brak brak Strona przedmiotu

Założenia i cele przedmiotu: Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z metodami routingu, przełączaniem pakietów, wirtualnymi sieciami lokalnymi (VLAN) i prywatnymi (VPN) oraz sieciami rozległymi (WAN). Zajęcia praktyczne obejmują konfigurację sprzętu sieciowego (routery i switche).

0600-ES1-1AL Strona przedmiotu

Założenia i cele przedmiotu: Zapoznanie studentów z wybranymi pojęciami, zagadnieniami i problemami

algebry liniowej, takimi jak: formułowanie problemów w terminach macierzy i wykonywania operacji na macierzach (odwracanie macierzy i obliczania ich rzędu, obliczania wyznaczników); rozwiązywanie układów równań liniowych różnymi metodami, ; badanie liniowej niezależności wektorów i wyznaczanie bazy podprzestrzeni generowanej przez skończony układ wektorów.

0600-ES1-1ALG brak Strona przedmiotu
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
0600-ES1-1ALSD brak brak Strona przedmiotu

Założenia i cele przedmiotu: Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawowymi strukturami danych oraz wybranymi algorytmami na nich działającymi, jak również z wybranymi technikami konstruowania i analizy algorytmów

0600-ES1-1ASD brak Strona przedmiotu

Założenia i cele przedmiotu: Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawowymi strukturami danych oraz wybranymi algorytmami na nich działającymi, jak również z wybranymi technikami konstruowania i analizy algorytmów

0600-ES1-1AM1 Strona przedmiotu

Założenia i cele przedmiotu: Zapoznanie z podstawowymi pojęciami analizy matematycznej. Umiejętność formułowania poznanych definicji i twierdzeń oraz rozwiązywania prostych zadań rachunkowych w zakresie poznanych treści kształcenia

0600-ES1-1AM2 Strona przedmiotu

Założenia i cele przedmiotu: Zapoznanie z podstawowymi pojęciami analizy matematycznej. Umiejętność formułowania poznanych definicji i twierdzeń oraz rozwiązywania prostych zadań rachunkowych w zakresie poznanych treści kształcenia

0600-ES1-2ASI brak brak Strona przedmiotu
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
0600-ES1-3ASI Strona przedmiotu

Założenia i cele przedmiotu: Celem zajęć jest zapoznanie studentów z problematyką analizy systemów informatycznych, metodami i narzędziami. Uwaga studentów zwrócona zostanie na przedmiot i zadania analizy systemów informatycznych, metody analizy systemów informatycznych, techniki analizy systemów informatycznych, etapy rozwoju systemów informatycznych, cykl życia systemów informatycznych

  2015 2016 2017  
0600-ES1-2BO Strona przedmiotu

Założenia i cele przedmiotu: umiejętność samodzielnej budowy i wykorzystania prostego modelu decyzyjnego; umiejętność interpretacji danych wynikających z programowania matematycznego.

0600-ES1-2BD Strona przedmiotu

Zapoznanie z podstawowymi pojęciami i koncepcjami technologii systemów baz danych, niezbędnymi do poprawnego projektowania, korzystania i implementacji systemów baz danych i ich aplikacji. Umiejętności projektowania i administrowania bazą danych oraz programowania w języku SQL

0600-ES1-3DRRE brak brak Strona przedmiotu
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
0600-ES1-3EKO brak brak Strona przedmiotu

1. Wprowadzenie do modelowania ekonometrycznego (klasyfikacja modeli i zmiennych)

2. Dobór zmiennych (metodą Hellwiga, Bartosiewicz, Pawłowskiego)

3. Estymacja i weryfikacja modelu z 1 zmienną objaśniającą.

4. Estymacja modelu z 2 zmiennymi objaśniającymi - MNK.

5. Weryfikacja merytoryczna i statystyczna modelu, dopasowanie modelu do danych

6. Weryfikacja statystyczna modelu 2 - istotność zmiennych (t-Studenta, Fishera-Snedecora), przedziały ufności

7. Weryfikacja statystyczna modelu 3 – badanie losowości (liniowości), normalności, autokorelacji, heteroskedastycznosci

8. Szacowanie parametrów modeli w przypadku występowania autokorelacji i heteroskedastyczności

9. Sprowadzanie modeli nieliniowych do liniowych

10. Metoda największej wiarygodności

11. Przykłady modeli ekonometrycznych: funkcja produkcji, ...

12. Predykcja na podstawie modelu jednorównaniowego

13. Modele wielorównaniowe

0600-ES1-3EF brak brak Strona przedmiotu

Założenia i cele przedmiotu: Nabycie umiejętności interpretowania modeli równowagi na rynku finansowym, identyfikacji, estymacji i interpretacji modeli w analizie jedno- i wielowymiarowych ekonomicznych i finansowych szeregów czasowych; weryfikacji hipotez teorii finansów na rzeczywistych danych; stosowania modeli procesów niestacjonarnych w analizie wybranych zależności makroekonomicznych. Tworzenia portfeli inwestycyjnych oraz oceny ich efektywności.

0600-ES1-3EKF brak Strona przedmiotu

Założenia i cele przedmiotu: Nabycie umiejętności interpretowania modeli równowagi na rynku finansowym, identyfikacji, estymacji i interpretacji modeli w analizie jedno- i wielowymiarowych ekonomicznych i finansowych szeregów czasowych; weryfikacji hipotez teorii finansów na rzeczywistych danych; stosowania modeli procesów niestacjonarnych w analizie wybranych zależności makroekonomicznych. Tworzenia portfeli inwestycyjnych oraz oceny ich efektywności.

0600-ES1-3EK1 brak Strona przedmiotu

W trakcie zajęć przedstawione zostaną podstawy teoretyczne modelowania ekonometrycznego. Studenci będą zapoznawani z kolejnymi etapami budowy modelu jednorównaniowego modelu liniowego tj.: konstrukcja modelu, dobór zmiennych, estymacja parametrów, weryfikacja merytoryczna i statystyczna oraz podstawami modelowania nieliniowego. Po zakończeniu kursu studenci powinni posiadać umiejętność samodzielnego interpretowania uzyskanych wyników oraz tekstów ekonomicznych, w których przedstawione zostaną powyższe metody.

0600-ES1-3EKO1 brak brak Strona przedmiotu

Założenia i cele przedmiotu: Po zakończeniu zajęć studenci powinni znać podstawy teoretyczne modelowania ekonometrycznego. Studenci będą zapoznawani z kolejnymi etapami budowy modelu jednorównaniowego modelu liniowego tj.: konstrukcja modelu, dobór zmiennych, estymacja parametrów, weryfikacja merytoryczna i statystyczna oraz predykcja. Ponadto powinni posiąść umiejętność samodzielnego interpretowania uzyskanych wyników oraz tekstów ekonomicznych, w których przedstawione zostaną powyższe metody.

0600-ES1-3EK2 brak Strona przedmiotu

Po zakończeniu zajęć studenci powinni posiąść umiejętność zastosowania metod ekonometrycznych do przeprowadzenia analizy problemów ekonomicznych, w tym do prostej analizy szeregów czasowych, szeregów przekrojowych i danych panelowych oraz do prognozowania. Zostaną zapoznani z budową modeli nieliniowych oraz wielorównaniowych. Ponadto powinni posiąść umiejętność samodzielnego prowadzenia badań, w których zastosowane zostaną powyższe metody.

0600-ES1-3EKO2 brak brak Strona przedmiotu

Założenia i cele przedmiotu: Po zakończeniu zajęć studenci powinni posiąść umiejętność zastosowania metod ekonometrycznych do przeprowadzenia analizy problemów ekonomicznych, w tym do prostej analizy szeregów czasowych, szeregów przekrojowych i danych panelowych oraz do prognozowania. Zostaną zapoznani z budową modeli nieliniowych oraz wielorównaniowych.

Ponadto powinni posiąść umiejętność samodzielnego prowadzenia badań, w których zastosowane zostaną powyższe metody.

  2015 2016 2017  
0600-ES1-3MPF brak Strona przedmiotu
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
0600-ES1-1EK brak brak Strona przedmiotu

Materiał przedstawiany na zajęciach (wykładach i ćwiczeniach) służy zapoznaniu studenta z prawidłowościami składającymi się na mechanizm funkcjonowania gospodarki w skali mikro- i makroekonomicznej.

0600-ES1-2EM Strona przedmiotu

Modele matematyczne zachowania konsumentów i producentów oraz równowagi rynkowej. Działalność przedsiębiorstwa w warunkach konkurencji doskonałej i monopolu. Modele typu input-output.

0600-ES1-3EMZ brak brak Strona przedmiotu

Celem całego przedmiotu jest nabycie umiejętności formułowania problemów ekonomicznych w języku matematycznym i ich rozwiązywania oraz rozumienia współzależności opisywanych za pomocą kwantyfikowalnych zmiennych mikro- i makroekonomicznych, a także rozumienia aksjomatycznych teorii ekonomii. Kurs podzielony jest na następujące części: teoria konsumenta, teoria produkcji i przedsiębiorstwa, modele rynku, model przepływów międzygałęziowych Leontiewa jako model makroekonomiczny, wstęp do teorii wzrostu.

0600-ES1-1EI Strona przedmiotu

Założenia i cele przedmiotu: Celem przedmiotu jest wykształcenie umiejętności dostrzegania społecznego kontekstu informatyki i związanego z nią ryzyka oraz oceny sytuacji pojawiających się w życiu zawodowym informatyka pod względem etycznym.

0600-ES1-1FI brak Strona przedmiotu
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
0600-ES1-1FM brak Strona przedmiotu
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
0600-ES1-1FIWFN brak Strona przedmiotu
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
0600-ES1-2FP Strona przedmiotu

Założenia i cele przedmiotu: celem zajęć jest zapoznanie studentów z istotą, instrumentami i mechanizmami funkcjonowania finansów w przedsiębiorstwie, w tym przede wszystkim pokazanie możliwości pozyskiwania środków finansowych przez przedsiębiorstwo oraz zarządzania jego majątkiem.

0600-ES1-1HGO Strona przedmiotu

Założenia i cele przedmiotu: Z założenia historia gospodarcza jako nauką badającą zachodzące w przeszłości procesy ekonomiczne oraz umożliwiającą poprawne posługiwanie się zestawem pojęć z zakresu analiz społeczno-gospodarczych w odniesieniu do współczesności.

Cel przedmiotu: zajęcia z przedmiotu historia gospodarcza, poprzez analizę ewolucji systemów ekonomicznych (w okresie od średniowiecza do czasów obecnych) mają zapoznać studenta z prawidłowościami rozwoju poszczególnych społeczeństw oraz ukazać tkwiące w przeszłości źródła współczesnych problemów gospodarczych. Zdobyta wiedza pozwoli na zrozumienie procesów tworzenia i podziału dochodu społecznego w danym okresie historycznym, na określonym terytorium.

Elementy 1..30 z 109nav_fwdnav_lst