Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wyniki wyszukiwania

Twoje zapytanie:
FILTRY
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji
Podana przez Ciebie nazwa przedmiotu nie była jednoznaczna. Zdefiniuj swoje zapytanie inaczej lub wybierz przedmiot z listy poniżej.


Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe,
edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.


+
Elementy 1..30 z 100nav_fwdnav_lst
Kod przedmiotu nav_ordascnav_orddesc
Nazwa jednostki nav_ordascnav_orddesc
Nazwa przedmiotu nav_orddesc
Legenda Opcje
2016 2017
0600-FS1-2ALG1 brak Strona przedmiotu

Założenia i cele przedmiotu: Wykształcenie umiejętności dostrzegania struktury grupy, pierścienia, ciała w znanych obiektach algebraicznych i geometrycznych (przekształcenia, permutacje, izometrie, podzbiory liczb zespolonych, macierze odwracalne), wyrażania faktów znanych z elementarnej teorii liczb w terminach grup i pierścieni.

0600-FS1-2ALG2 brak Strona przedmiotu

Założenia i cele przedmiotu: Umiejętność stosowania twierdzeń Sylowa do opisu wybranych grup skończonych, sprawne posługiwanie się grupami permutacji i twierdzeniem klasyfikacyjnym dla skończenie generowanych grup abelowych, rozumienie związków między ideałami a zbiorami algebraicznymi, rozumienie i stosowanie teorii Galois.

0600-FS1-1AL1 Strona przedmiotu

Założenia i cele przedmiotu: Umiejętność posługiwania się aparatem arytmetyki modularnej, wykonywania obliczeń na liczbach zespolonych, posługiwania się różnymi postaciami liczb zespolonych, dostrzegania związków liczb zespolonych z geometrią płaszczyzny i trygonometrią, wyrażania faktów z geometrii płaszczyzny i trygonometrii w języku liczb zespolonych, rozwiązywania liniowych układów równań i ich interpretowania w terminach wektorów, formułowania problemów w terminach macierzy i wykonywania operacji na macierzach (obliczania wyznaczników i rzędów macierzy, odwracania macierzy), badania liniowej niezależności wektorów i wyznaczania baz przestrzeni generowanych przez skończone układy wektorów.

0600-FS1-1AL2 brak Strona przedmiotu

Założenia i cele przedmiotu: Umiejętność znajdowania macierzy przekształceń liniowych w różnych bazach, wyznaczania wartości własnych i wektorów własnych przekształceń liniowych, znajdowania macierzy Jordana i bazy Jordana przekształceń liniowych; znajdowania macierzy form kwadratowych, sprowadzania form kwadratowych do postaci kanonicznej metodą Lagrange'a; znajdowania macierzy funkcjonałów dwuliniowych w różnych bazach, wyznaczania baz prostopadłych z wykorzystaniem ortogonalizacji Schmidta.

0600-FS1-3ATL brak Strona przedmiotu
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
0600-FS1-3AA brak Strona przedmiotu
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
0600-FS1-3AZG brak Strona przedmiotu
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
0600-FS1-3APRF brak Strona przedmiotu
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
0600-FS1-1AM1 Strona przedmiotu

Założenia i cele przedmiotu: Student pozna i opanuje narzędzia analizy matematycznej. Po zakończeniu kursu student posiada wiadomości dotyczące rachunku zbiorów, ciągów, funkcji jednej zmiennej.

0600-FS1-1AM2 Strona przedmiotu

Założenia i cele przedmiotu: Student po zakończeniu kursu powinien umieć badać przebieg zmienności funkcji jednej zmiennej, całkować funkcje jednej zmiennej oraz badać zbieżność szeregów liczbowych oraz funkcyjnych.

  2016 2017  
0600-FS1-2AM3 Strona przedmiotu

Założenia i cele przedmiotu: Przedmiot poświęcony jest analizie funkcji wielu zmiennych.

0600-FS1-2AM4 brak Strona przedmiotu

Założenia i cele przedmiotu: Zapoznanie studentów z podstawami rachunku form różniczkowych oraz podstawami teorii miary ze szczególnym uwzględnieniem miary Lebesgue'a.

0600-FS1-3AMWE brak Strona przedmiotu
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
0600-FS1-3AOZ brak Strona przedmiotu
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
0600-FS1-3ADT brak Strona przedmiotu
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
0600-FS1-2BOP Strona przedmiotu

Założenia i cele przedmiotu:

Oczekiwane efekty kształcenia: umiejętność samodzielnej budowy i wykorzystania prostego modelu decyzyjnego; interpretacji danych wynikających z programowania matematycznego.

0600-FS1-3CS brak Strona przedmiotu
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
0600-FS1-3DLM brak Strona przedmiotu
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
0600-FS1-3DS brak Strona przedmiotu
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
0600-FS1-3DRRF brak Strona przedmiotu
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
  2016 2017  
0600-FS1-3DRR brak Strona przedmiotu
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
0600-FS1-3EKO Strona przedmiotu

Założenia i cele przedmiotu: Umiejętność budowy, estymacji, interpretacji oraz zastosowania podstawowych opisowych modeli ekonometrycznych jednorównaniowych i wielorównaniowych.

0600-FS1-3EM brak Strona przedmiotu
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
0600-FS1-1EMF Strona przedmiotu

Założenia i cele przedmiotu: Oczekiwane efekty kształcenia: posługiwanie się podstawowymi narzędziami rachunku zmian wartości pieniądza w czasie; znajomość rachunku rent, tj. metod wyceny deterministycznego ciągu płatności; sporządzanie planów spłaty kredytów; porównywanie inwestycji finansowych; interpretacja ekonomiczna i finansowa uzyskanych wyników.

0600-FS1-1ETL brak Strona przedmiotu

Założenia i cele przedmiotu: Dostarczenie elementów wiedzy potrzebnej do wykształcenia umiejętności wyrażania faktów z elementarnej teorii liczb w terminach grup i pierścieni. Efektem kształcenia będzie zaznajomienie się z podstawowymi pojęciami i twierdzeniami elementarnej teorii liczb. Uzyskiwane umiejętności: wyznaczanie rozkładu kanonicznego liczb naturalnych, całkowitych i wymiernych, wyznaczanie najmniejszej wspólnej wielokrotności i największego wspólnego dzielnika liczb naturalnych, rozwiązywanie liniowych równań diofantycznych, rozwiązywanie kongruencji, stosowanie arytmetyki modularnej, umiejętność stosowania symbolu Legendre’a, umiejętność przedstawiania liczb rzeczywistych w postaci ułamków łańcuchowych, obliczanie wartości podstawowych funkcji arytmetycznych.

0600-FS1-3EHN brak Strona przedmiotu

Założenia i cele przedmiotu: Zapoznanie z elementami historii matematyki. Celem przedmiotu jest zachęcenie studentów do samodzielnego studiowania zagadnień z historii matematyki.

0600-FS1-3EHS brak Strona przedmiotu

Założenia i cele przedmiotu: Zapoznanie z elementami historii matematyki. Celem przedmiotu jest zachęcenie studentów do samodzielnego studiowania zagadnień z historii matematyki.

0600-FS1-3ETK brak Strona przedmiotu
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
0600-FS1-3EMM brak Strona przedmiotu
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
0600-FS1-3ETRR brak Strona przedmiotu
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Elementy 1..30 z 100nav_fwdnav_lst