Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wyniki wyszukiwania

Twoje zapytanie:
FILTRY
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji
Podana przez Ciebie nazwa przedmiotu nie była jednoznaczna. Zdefiniuj swoje zapytanie inaczej lub wybierz przedmiot z listy poniżej.


Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe,
edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.


+
Elementy 1..30 z 36nav_fwdnav_lst
Kod przedmiotu nav_ordascnav_orddesc
Nazwa jednostki nav_ordascnav_orddesc
Nazwa przedmiotu nav_orddesc
Legenda Opcje
2017 2018
0600-FS2-1AF brak Strona przedmiotu

Założenia i cele przedmiotu: Zapoznanie z podstawami teorii przestrzeni Banacha oraz teorii operatorów liniowych ciągłych.

0600-FS2-1AZ brak Strona przedmiotu

Założenia i cele przedmiotu: Student zapoznaje się z podstawowymi pojęciami i metodami klasycznej analizy zepolonej funkcji jednej zmiennej, a w szczególności:1. zna definicję funkcji holomorficznej, twierdzenie Cauchy'ego i wzór całkowy Cauchy'ego;2. zna definicję szeregu Laurenta oraz potrafi wyznaczać rozkłady przykładowych funkcji meromorficznych w szeregi Laurenta;3. zna definicję punktów osobliwych izolowanych i potrafi określić ich rodzaj; oraz4. zna definicję residuum i potrafi obliczać całki z pomocą residuów.

0600-FS2-1RRR#a brak Strona przedmiotu
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
0600-FS2-2ER#a brak Strona przedmiotu
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
0600-FS2-1ER brak Strona przedmiotu

Założenia i cele przedmiotu: Zapoznanie studentów z podstawowymi elementami sprawozdania finansowego, zasadami prowadzenia księgowości oraz wybranymi modelami i metodami matematycznymi stosowanymi w analizie finansowej jednostki gospodarczej.

0600-FS2-2ER brak Strona przedmiotu

Założenia i cele przedmiotu: Zapoznanie studentów z podstawowymi elementami sprawozdania finansowego, zasadami prowadzenia księgowości oraz wybranymi modelami i metodami matematycznymi stosowanymi w analizie finansowej jednostki gospodarczej.

0600-FS2-1TG#a brak Strona przedmiotu
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
0600-FS2-1LJO1 brak Strona przedmiotu
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
0600-FS2-2LZBZ1 brak Strona przedmiotu

Celem przedmiotu jest dostarczenie studentom niezbędnych informacji od teorii liniowych zagadnień brzegowych, dzięki czemu są gotowe do zastosowania zdobytej wiedzy do rozwiązywania pewnych problemów z zakresu ekonomii.

0600-FS2-2LZBZ2 brak Strona przedmiotu

Kontynuacja przedmiotu 3. semestru. Student ma pogłębioną wiedzę z teorii liniowych zagadnień brzegowych z perturbacji i z impulsami. Potrafi zastosować swoje wiedzę z teorii zagadnień brzegowych i je rozwijać w ekonomii.

  2017 2018  
0600-FS2-1MANG brak Strona przedmiotu

Założenia i cele przedmiotu: Student pogłębia swą umiejętność władania językiem obcym ze szczególnym uwzględnieniem terminologii i obcowania z literaturą fachową matematyczną.

0600-FS2-2SM#a brak Strona przedmiotu
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
0600-FS2-1MMZ#a brak Strona przedmiotu
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
0600-FS2-2MNU brak Strona przedmiotu

Założenia i cele przedmiotu: Zapoznanie z wybranymi metodami analizy numerycznej i algebry. Wskazanie praktycznych zastosowań.

0600-FS2-2MNU#a brak Strona przedmiotu
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
0600-FS2-1OWI brak Strona przedmiotu

Założeniem przedmiotu jest przekazanie studentom wiedzy z zakresu ochrony własności intelektualnej - własności przemysłowej, prawa autorskiego i praw pokrewnych. Celem zaś jest opanowanie przez studentów podstawowych pojęć z zakresu ochrony własności intelektualnej, zdobycie kompetencji w zakresie ochrony własnych utworów i legalnym wykorzystywaniu cudzych.

0600-FS2-2PMG1 brak Strona przedmiotu

Założenia i cele przedmiotu: Rozwijanie umiejętności samodzielnego zgłębiania wiedzy matematycznej (na podstawie literatury polsko- i obcojęzycznej oraz konsultacji), przygotowania wystąpienia oraz przedstawienia prezentacji wraz z prowadzeniem dyskusji.

0600-FS2-2PMG2 brak Strona przedmiotu

Założenia i cele przedmiotu: Rozwijanie umiejętności samodzielnego zgłębiania wiedzy matematycznej (na podstawie literatury polsko- i obcojęzycznej oraz konsultacji), przygotowania wystąpienia oraz przedstawienia prezentacji wraz z prowadzeniem dyskusji.

0600-FS2-1PRB brak Strona przedmiotu

Założenia i cele przedmiotu:

Swobodne operowanie rozkładami wielowymiarowymi; stosowanie twierdzeń granicznych rachunku prawdopodobieństwa, warunkową wartością oczekiwaną oraz funkcjami charakterystycznych zmiennych losowych.

0600-FS2-1PRB#a brak Strona przedmiotu
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
  2017 2018  
0600-FS2-1PS brak Strona przedmiotu

Założenia i cele przedmiotu:

Umiejętność wyznaczania momentów stopu, wyznaczania rozkładów nadmartyngałów, obliczania całek Ito.

0600-FS2-1RRR brak Strona przedmiotu

Założenia i cele przedmiotu: Zapoznanie studenta z teoriami równań różniczkowych i różnicowych, ze szczególnym uwzględnieniem podobieństw i różnic oraz pogłębienie umiejętności stosowania obu teorii w praktyce, z naciskiem na trafność wyboru metody rozwiązania zagadnienia.

0600-FS2-1SEM1 brak Strona przedmiotu

Założenia i cele przedmiotu: Nauczenie studentów opracowania tematów i referowania zagadnień matematycznych na podstawie literatury i materiałów związanych z przygotowaniem tematów prac dyplomowych i magisterskich, umiejętność korzystania z literatury monograficznej.Cel seminarium: opanowanie umiejętności pisania i referowania prac matematycznych na podstawie literatury.

0600-FS2-1SEM2 brak Strona przedmiotu

Założenia i cele przedmiotu: Nauczenie studentów opracowania tematów i referowania zagadnień matematycznych na podstawie literatury i materiałów związanych z przygotowaniem tematów prac dyplomowych i magisterskich, umiejętność korzystania z literatury monograficznej.Cel seminarium: opanowanie umiejętności pisania i referowania prac matematycznych na podstawie literatury.

0600-FS2-2SMG1 brak Strona przedmiotu

Założenia i cele przedmiotu: Rozwijanie umiejętności samodzielnego zgłębiania wiedzy matematycznej (na podstawie literatury polsko- i obcojęzycznej oraz konsultacji), przygotowania wystąpienia oraz przedstawienia prezentacji wraz z prowadzeniem dyskusji.

0600-FS2-2SMG2 brak Strona przedmiotu

Założenia i cele przedmiotu: Rozwijanie umiejętności samodzielnego zgłębiania wiedzy matematycznej (na podstawie literatury polsko- i obcojęzycznej oraz konsultacji), przygotowania wystąpienia oraz przedstawienia prezentacji wraz z prowadzeniem dyskusji.

0600-FS2-2SM brak Strona przedmiotu

Założenia i cele przedmiotu:

Po zakończeniu kursu student nabywa umiejętności:

1. sprawdzania, czy dana statystyka jest dostateczna (minimalna dostateczna),

2. wyznaczania funkcji strat,

3. stosowania teorii decyzji statystycznych w testowaniu hipotez.

Ponadto zna:

1. wady i zalety różnych klas estymatorów i sposobów wyznaczania estymatorów w danej klasie,

2. własności wykładniczych przestrzeni statystycznych i statystyk w tych przestrzeniach.

0600-FS2-1TG brak Strona przedmiotu

Założenia i cele przedmiotu: Dobiera oraz modyfikuje strategie. Interpretuje kryteria Savage’a, Laplace’a, Walda i Hurwicza. Projektuje i implementuje algorytmy typu Minimax i AlfaBeta.

Identyfikuje, formułuje, analizuje proste problemy społeczne i ekonomiczne.

z wykorzystaniem narzędzi teorii gier.

0600-FS2-1TMC brak Strona przedmiotu

Założenia i cele przedmiotu: Student po odbyciu kursu powinien: rozumieć różnicę, a dokładniej przewagę całki Lebesgue'a nad całką Riemanna; dostrzegać i rozróżniać struktury metryczne, w tym struktury na rodzianch zbiorów; znać i umieć stosować podstawowe twierdzenia o przejściu z granicą pod znak całki oraz twierdzenie Rodona - Nikodyma; a także rozumieć podstawową literaturę dotyczącą tematyki, w tym posiadać zdolność samodzielnego pogłębiania i poszerzania wiedzy w danym zakresie.

0600-FS2-2TO brak Strona przedmiotu

Założenia i cele przedmiotu:

Umiejętność modelowania i wyliczania wartości instrumentu pochodnego - opcji w czasie dyskretnym i ciągłym na różne instrumenty bazowe.

Elementy 1..30 z 36nav_fwdnav_lst