Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wyniki wyszukiwania

Twoje zapytanie:
FILTRY
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji
Podana przez Ciebie nazwa przedmiotu nie była jednoznaczna. Zdefiniuj swoje zapytanie inaczej lub wybierz przedmiot z listy poniżej.


Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe,
edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.


+
Elementy 1..30 z 67nav_fwdnav_lst
Kod przedmiotu nav_ordascnav_orddesc
Nazwa jednostki nav_ordascnav_orddesc
Nazwa przedmiotu nav_orddesc
Legenda Opcje
2017 2018
0600-IS1-2PZ#a brak Strona przedmiotu
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
0600-IS1-1ALG brak Strona przedmiotu

Założenia i cele przedmiotu: Zapoznanie studentów z wybranymi pojęciami, zagadnieniami i problemami algebry liniowej, takimi jak: formułowanie problemów w terminach macierzy i wykonywania operacji na macierzach (odwracanie macierzy i obliczania ich rzędu, obliczania wyznaczników); rozwiązywanie układów równań liniowych różnymi metodami, ; badanie liniowej niezależności wektorów i wyznaczanie bazy podprzestrzeni liniowej, posługiwanie się pojęciami geometrii analitycznej na płaszczyźnie i w przestrzeni.

0600-IS1-2ASD#a brak Strona przedmiotu
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
0600-IS1-2ASD brak Strona przedmiotu

Założenia i cele przedmiotu: Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawowymi strukturami danych (listy, stosy, kolejki, tablice z haszowaniem, drzewa, grafy), algorytmami (m. in. algorytmami grafowymi i wyszukiwania wzorca) oraz różnymi technikami projektowania algorytmów (technika 'dziel i zwyciężaj', metody zachłanne, programowanie dynamiczne) i sposobami wyznaczania ich złożoności.

0600-IS1-1AM1 brak Strona przedmiotu

Założenia i cele przedmiotu: Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z metodami analizy matematycznej w zakresie ciągów i szeregów liczbowych oraz nabyciem umiejętności sprawnego rozwiązywania problemów praktycznych.

0600-IS1-1AM2 brak Strona przedmiotu

Założenia i cele przedmiotu: Posługiwanie się aparatem analizy matematycznej do opisu zagadnień w języku analizy matematycznej. Znajomość podstawowych twierdzeń dotyczących ciągłości, różniczkowalności i całkowalności funkcji jednej zmiennej rzeczywistej oraz ciągów i szeregów funkcyjnych.

0600-IS1-2AM3 brak Strona przedmiotu

Założenia i cele przedmiotu: Posługiwanie się aparatem analizy matematycznej do opisu zagadnień w języku analizy matematycznej. Znajomość podstawowych pojęć i twierdzeń dotyczących rachunku różniczkowego i całkowego funkcji wielu zmiennych rzeczywistych.

0600-IS1-1ASK brak Strona przedmiotu

Założenia i cele przedmiotu: Celem przedmiotu jest zapoznanie studenta z architekturą systemów komputerowych.

0600-IS1-2BD brak Strona przedmiotu

Zapoznanie z podstawowymi zagadnieniami i terminologią z zakresu baz danych oraz modelu relacyjnego. Zapoznanie z metodami projektowania baz danych. Przygotowywanie schematu relacyjnej bazy danych na podstawie wybranych modeli. Nabycie umiejętności formułowania zapytań w języku SQL. Zdobycie wiedzy na temat optymalizacja baz danych. Zaznajomienie z pojęciem transakcji i współbieżności.

0600-IS1-1BHPE brak Strona przedmiotu

Założenia i cele przedmiotu: Ogólne zasady BHP i ergonomii ze szczególnym uwzględnieniem przepisów BHP na stanowisku komputerowym i ergonomicznych zasad przy projektowaniu stanowiska komputerowego.

  2017 2018  
0600-IS1-3BIO brak Strona przedmiotu

Założenia i cele przedmiotu:

Celem przedmiotu jest przedstawienie budowy i wykorzystania narzędzi informatycznych w zastosowaniach naukowych na przykładzie biologii i medycyny

Zapoznanie studentów z podstawami bioinformatyki i językami bioinformatyki – R, Python. Praktyczne wykorzystanie zdobytej wiedzy z użyciem języka programowania R i Python.

0600-IS1-3CPO brak Strona przedmiotu

Założenia i cele przedmiotu: Celem zajęć jest zapoznanie studentów z podstawowymi technikami przetwarzania obrazów cyfrowych i zastosowaniem różnych metod analizy obrazów.

0600-IS1-3CPS brak Strona przedmiotu

Założenia i cele przedmiotu: Zapoznanie studentów z różnymi metodami analizy sygnałów oraz praktyczną analizą sygnałów np. w środowisku Matlab (zastosowanie metod cyfrowego przetwarzania sygnałów do sygnałów generowanych sztucznie oraz sygnałów biomedycznych EKG i EEG).

0600-IS1-2BD#a brak Strona przedmiotu
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
0600-IS1-1MDY#a brak Strona przedmiotu
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
0600-IS1-3TAJF brak Strona przedmiotu

Założenia i cele przedmiotu: Zapoznanie z podstawowymi zagadnieniami teorii automatów i języków formalnych: języki i gramatyki, gramatyki regularne, bezkontekstwe, kontekstowe, automaty skończone, automaty ze stosem, maszyny Turinga, niedeterminizm, hierarchia Chomskyego, charakteryzacja przestrzeni problemów ze względu na nierozstrzygalność i złożoność.

0600-IS1-3EI brak Strona przedmiotu

Założenia i cele przedmiotu: Definicje etyki informatycznej. Geneza etyki informatycznej. Komputery w miejscu pracy. Własność oprogramowania. Prywatność i anonimowość. Odpowiedzialność zawodowa informatyków. Kodeksy zawodowe informatyków. Przestępstwa komputerowe.

0600-IS1-2GRA brak Strona przedmiotu

Techniki tworzenia graficznych interfejsów użytkownika. Cyfrowa reprezentacja obrazu. Realizacja podstawowych transformacji obrazu (zmiana intensywności, mieszanie, transformacje geometryczne, interpolacja). Wizualizacja i podstawowe transformacje w grafice 3D. Reprezentacja graficzna parametrycznych krzywych i płatów powierzchni.

0600-IS1-2GRA#a brak Strona przedmiotu
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
0600-IS1-1ICH brak Strona przedmiotu

Celem zajęć jest ukazanie idei i wątków myśli chrześcijańskiej we współczesnej literaturze i filmie. Wykład ma ukazać rolę i znaczenie chrześcijańskich fundamentów duchowych widocznych nie tylko w sferze sacrum, lecz również we współczesnych dziełach literackich i produkcjach kinowych. Poszukiwania idei chrześcijańskich będą realizowane w dziełach Tolkiena, Rowling, Bułhakowa, Lewisa, braci Wachowskich, Kusturicy i innych. Przedstawienie spektrum zależności pomiędzy współczesnymi koncepcjami sztuki literackiej i filmowej a duchowością chrześcijańską pozwoli zrozumieć uniwersalizm chrześcijańskiej drogi.

  2017 2018  
0600-IS1-3IM brak Strona przedmiotu

Założenia i cele przedmiotu: Zapoznanie studentów z różnymi metodami analizy sygnałów i obrazów, systemami komputerowymi i oprogramowaniem na różnych szczeblach opieki zdrowotnej, telemedycyną i medycyną w internecie oraz możliwością praktycznego zastosowania zdobytej wiedzy.

0600-IS1-2PIN#a Strona przedmiotu
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
0600-IS1-1WPO#a brak Strona przedmiotu
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
0600-IS1-1PPS#a brak Strona przedmiotu
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
0600-IS1-2IO1 brak Strona przedmiotu

Założenia i cele przedmiotu: Celem zajęć jest zapoznanie studentów z etapami procesu wytwarzania oprogramowania, zasadami projektowania oprogramowania zgodnie z metodyką obiektową, narzędziami wspomagającymi budowę oprogramowania, specyfikowaniem wymagań dotyczących oprogramowania, zasadami jego testowania i zarządzania jego konfiguracją, opracowywaniem planu przedsięwzięcia informatycznego, zarządzaniem przedsięwzięcia programistycznego

0600-IS1-3IO2 brak Strona przedmiotu

Założenia i cele przedmiotu: Celem zajęć jest zapoznanie studentów z zasadami wytwarzania złożonego oprogramowania ze szczególnym uwzględnieniem czynności fazy implementacji. Omówione mają być podstawowe paradygmaty pojawiające się we współczesnym programowaniu: programowanie imperatywne, obiektowe, funkcyjne i programowanie w logice oraz podstawowe wzorce projekowe.

0600-IS1-1JA1 brak Strona przedmiotu

Celem lektoratu jest wykształcenie umiejętności czynnego posługiwania się językiem obcym w sytuacjach codziennej komunikacji, a także umiejętności rozumienia i stosowania terminologii informatycznej.

0600-IS1-1JA2 brak Strona przedmiotu

Celem lektoratu jest wykształcenie umiejętności czynnego posługiwania się językiem obcym w sytuacjach codziennej komunikacji, a także umiejętności rozumienia i stosowania terminologii informatycznej.

0600-IS1-2JA3 brak Strona przedmiotu

Celem lektoratu jest wykształcenie umiejętności czynnego posługiwania się językiem obcym w sytuacjach codziennej komunikacji, a także umiejętności rozumienia i stosowania terminologii informatycznej.

0600-IS1-2JA4 brak Strona przedmiotu

Celem lektoratu jest wykształcenie umiejętności czynnego posługiwania się językiem obcym w sytuacjach codziennej komunikacji, a także umiejętności rozumienia i stosowania terminologii informatycznej.

Elementy 1..30 z 67nav_fwdnav_lst