Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wyniki wyszukiwania

Twoje zapytanie:
FILTRY
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji
Podana przez Ciebie nazwa przedmiotu nie była jednoznaczna. Zdefiniuj swoje zapytanie inaczej lub wybierz przedmiot z listy poniżej.


Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe,
edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.


+
Elementy 1..30 z 36nav_fwdnav_lst
Kod przedmiotu nav_ordascnav_orddesc
Nazwa jednostki nav_ordascnav_orddesc
Nazwa przedmiotu nav_orddesc
Legenda Opcje
2017
0600-IS2-1AISM Strona przedmiotu

Założenia i cele przedmiotu: Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z koncepcją indywidualizacji kształcenia w systemach internetowych, a także kształcenie umiejętności projektowania i budowania systemów uczących adaptujących się do potrzeb użytkownika.

0600-IS2-2ADI Strona przedmiotu

Założenia i cele przedmiotu: Zapoznanie słuchaczy z podstawowymi zagadnieniami z zakresu analizy danych internetowych. Zapoznanie z podstawowymi miarami, ze sposobami przygotowania się do badań i ich prowadzenia, skutecznymi mechanizmami analiz oraz nowoczesnymi narzędziami.

0600-IS2-2BDSI Strona przedmiotu

Założenia i cele przedmiotu: Zaznajomić z problematyką bezpieczeństwa danych cyfrowych. Zaznajomić z zagrożeniami systemów informatycznych w kontekście poufności, integralności i dostępności informacji. Zaznajomić z podstawami kryptografii. Zaznajomić z zagadnieniami teoretycznymi i praktycznymi dotyczącymi bezpieczeństwa danych w kontekście funkcjonowania sieci komputerowych.

0600-IS2-2BPL Strona przedmiotu

Student ma za zadanie nauczyć się sporządzać biznes plan i rozumieć jego istotę. Studenci powinni posiąść umiejętność analizy otoczenia pod względem możliwości prowadzenia działalności gospodarczej, zagrożeń jakie mogą mieć miejsce oraz umieć sporządzić i przeanalizować projekt przedsięwzięcia od strony finansowej. Na podstawie tej wiedzy zostaną w grupach sporządzone projekty przedsięwzięć, które po zaprezentowaniu będą podstawą do oceny.

0600-IS2-2PGK Strona przedmiotu

Zarządzanie sceną 2D oraz 3D. Formaty plików graficznych animacji szkieletowych. Algorytmy rozpoznawania i rozstrzygania kolizji. Metody przycinania scen 3D. Widoczność pomiędzy obiektami sceny. Wirtualna rzeczywistość. Efekty specjalne i dźwięk. Interaktywność i interfejs użytkownika. Testowanie wydajności gier. Optymalizacji kodu do działania w czasie rzeczywistym.

0600-IS2-2G3D Strona przedmiotu

Modelowanie i reprezentacja grafiki w przestrzeni 3D. Definiowanie sceny. Przekształcenia geometryczne. Okrawanie i obcinanie. Modelowanie obiektów wielokątnych i krzywoliniowych. Modele oświetlenia. Mapy bitowe i wektorowe. Algorytmy określania widoczności. Bufor głębokości. Listy wyświetlania. Selekcja obiektów. Techniki renderowania. Techniki animacji trójwymiarowej. Efekty specjalne.

0600-IS2-2GWR Strona przedmiotu

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami grafiki komputerowej wektorowej i rastrowej.

0600-IS2-2JA1 Strona przedmiotu

Założenia i cele przedmiotu: Celem lektoratu jest wykształcenie umiejętności czynnego posługiwania się językiem obcym w sytuacjach codziennej komunikacji zawodowej, a także umiejętności rozumienia i stosowania terminologii informatycznej, rozumienia tekstów specjalistycznych i naukowych, umiejętności rozmowy z profesjonalistami z wybranej dziedziny oraz umiejętności prezentacji i autoprezentacji.

0600-IS2-1JAI Strona przedmiotu

Posługiwanie się językiem obcym w sytuacjach pracy zawodowej informatyka, a także kształtowanie umiejętności rozumienia i stosowania zaawansowanej terminologii informatycznej (sieci komputerowe, systemy operacyjne, urządzenia elektroniczne, bezpieczeństwo danych i systemow komputerowych, systemy komunikacyjne, inżynieria komputerowa, rozwój technik informacyjnych).

0600-IS2-1JA1 Strona przedmiotu

Założenia i cele przedmiotu: Celem lektoratu jest wykształcenie umiejętności czynnego posługiwania się językiem obcym w sytuacjach codziennej komunikacji zawodowej, a także umiejętności rozumienia i stosowania terminologii informatycznej, rozumienia tekstów specjalistycznych i naukowych, umiejętności rozmowy z profesjonalistami z wybranej dziedziny oraz umiejętności prezentacji i autoprezentacji.

0600-IS2-1MOR Strona przedmiotu

Założenia i cele przedmiotu: Celem przedmiotu jest zdobycie przez studenta zaawansowanej wiedzy w dziedzinie mechanizmów zrównoleglania algorytmów dla masywnych obliczeń równoległych z zastosowaniem nowoczesnych metod numerycznych oraz ich realizacji na maszynach wielordzeniowych, wieloprocesorowych, kartach graficznych GPGPU i w sieciach komputerów, oraz nabycie umiejętności samodzielnego napisania aplikacji dla masywnych obliczeń równoległych działających w w/w środowiskach sprzętowych.

0600-IS2-1MAL Strona przedmiotu

Założenia i cele przedmiotu: Celem przedmiotu jest podanie i opanowanie wybranych metod algebraicznych mających zastosowanie w informatyce, w szczególności w teorii kodowania i kryptografii.

0600-IS2-1MAI Strona przedmiotu

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z metodami analitycznymi potrzebnymi w dziedzinie informatyki. Student opanuje umiejętność korzystania z systemu obliczeń symbolicznych CAS (wxMaxima, free licence).

0600-IS2-1MASI Strona przedmiotu

Założenia i cele przedmiotu: Celem zajęć jest nabycie przez studentów umiejętności tworzenia modelu analitycznego i projektowego danego systemu informatycznego, jego analizy i optymalizacji w kontekście danej komputerowej realizacji.

0600-IS2-1MKIP Strona przedmiotu

Założenia i cele przedmiotu: Celem przedmiotu jest zapoznanie studenta z metodami modelowania krzywych i powierzchni w grafice komputerowej. Treści przedmiotu: parametryczny opis krzywych i powierzchni, reprezentacja figur geometrycznych przy pomocy krzywych i powierzchni parametrycznych.

0600-IS2-1OWI Strona przedmiotu

Założeniem przedmiotu jest przekazanie studentom wiedzy z zakresu ochrony własności intelektualnej - własności przemysłowej, prawa autorskiego i praw pokrewnych. Celem zaś jest opanowanie przez studentów podstawowych pojęć z zakresu ochrony własności intelektualnej, zdobycie kompetencji w zakresie ochrony własnych utworów i legalnym wykorzystywaniu cudzych.

0600-IS2-1OG Strona przedmiotu

Celem wykładu jest przekazanie wiadomości z zakresu teorii optymalizacji globalnej oraz przedstawienie niedeterministycznych metod przeszukiwania takich jak: tabu-search, symulowane wyżarzanie, algorytmy genetyczne, algorytmy ewolucyjne, algorytmy mrówkowe, sztuczne systemy immunologiczne wraz z przykładami ich praktycznych zastosowań w zagadnieniach optymalizacji.

0600-IS2-1MSR Strona przedmiotu

Celem przedmiotu jest zapoznanie studenta z modelowaniem rozmytym. Treści przedmiotu: zbiory rozmyte, rozmytość a przypadkowość, rodzaje funkcji przynależności zbiorów rozmytych, działania arytmetyczne na liczbach rozmytych, zasada rozszerzania, podstawowe modele rozmyte, rozmyte modele neuronowe, sterowanie rozmyte z wykorzystaniem modeli rozmytych

0600-IS2-2PM1 Strona przedmiotu

Założenia i cele przedmiotu: Celem przedmiotu jest ukierunkowanie studenta do opracowania i napisania pracy magisterskiej. Treści przedmiotu: opis uzasadnienia celu pracy magisterskiej, opis aktualnego stanu wiedzy związanej z tematem pracy, poszukiwanie informacji w literaturze, również w językach obcych, planowanie, przeprowadzanie i krytyczna ocena eksperymentów, przedstawienie wyników badań w samodzielnie napisanej pracy.

0600-IS2-2PM2 Strona przedmiotu

Założenia i cele przedmiotu: Celem przedmiotu jest ukierunkowanie studenta do opracowania i napisania pracy magisterskiej. Treści przedmiotu: opis uzasadnienia celu pracy magisterskiej, opis aktualnego stanu wiedzy związanej z tematem pracy, poszukiwanie informacji w literaturze, również w językach obcych, planowanie, przeprowadzanie i krytyczna ocena eksperymentów, przedstawienie wyników badań w samodzielnie napisanej pracy.

0600-IS2-2PAM Strona przedmiotu

Założenia i cele przedmiotu: Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z nowymi trendami programowania aplikacji mobilnych. Zajęcia pozwolą nabyć praktyczne umiejętności w konstrukcji i implementacji aplikacji na urządzenia mobilne w wybranych środowiskach implementacyjnych.

0600-IS2-2PSS Strona przedmiotu

Założenia i cele przedmiotu: Nauczyć metod implementacji serwisów sieciowych z wykorzystaniem wybranych technologii i narzędzi.

0600-IS2-2PFI Strona przedmiotu

Założenia i cele przedmiotu: Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z istotą i przeznaczeniem frameworków internetowych, dokonanie przeglądu najbardziej popularnych frameworków oraz kształcenie umiejętności wykonania projektu w wybranym frameworku.

0600-IS2-1PAI Strona przedmiotu

Założenia i cele przedmiotu: Wpoić podstawowe zasady projektowania aplikacji internetowych w oparciu o standardy i popularne konwencje internetowe. Nauczyć wykorzystania metod i narzędzi projektowania pod kątem największej użyteczności aplikacji.

0600-IS2-2PIG Strona przedmiotu

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami projektowania interfejsów graficznych.

0600-IS2-2SM1 Strona przedmiotu

Założenia i cele przedmiotu: Celem przedmiotu jest przybliżenie studentowi sposobów prezentacji własnych osiągnięć i komunikatywnego przekazywania wiedzy. Treść przedmiotu: referaty związane z tematyką seminarium, referaty związane z opracowywaną pracą magisterską - przybliżenie wystąpienia przygotowywanego na obronę pracy magisterskiej.

0600-IS2-2SM2 Strona przedmiotu

Treść przedmiotu:

referaty związane z tematyką seminarium, referaty związane z opracowywaną pracą magisterską - przybliżenie wystąpienia przygotowywanego na obronę pracy magisterskiej.

0600-IS2-1SE Strona przedmiotu

Założenia i cele przedmiotu: Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z istotą i zastosowaniami systemów ekspertowych, a także kształcenie umiejętności projektowania i implementacji systemów ekspertowych w wybranej technologii.

0600-IS2-1SZE Strona przedmiotu

Założenia i cele przedmiotu: Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z zasadami i narzędziami zdalnego kształcenia, a także kształcenie umiejętności instalowania i obsługi platformy e-learningowej oraz tworzenia kursów e-learningowych.

0600-IS2-1TMUL Strona przedmiotu

Założenia i cele przedmiotu: Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów najpopularniejszymi aplikacjami wspomagającymi tworzenie aplikacji multimedialnych. Założenia przedmiotu umożliwiają również zdobycie i poszerzenie wiedzy z zagadnień sprzętowej i programowej konfiguracji systemów do zastosowań multimedialnych oraz zastosowań komputera jako narzędzia w tworzeniu interaktywnych aplikacji prezentacyjnych i demonstracyjnych.

Elementy 1..30 z 36nav_fwdnav_lst