Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wyniki wyszukiwania

Twoje zapytanie:
FILTRY
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji
Podana przez Ciebie nazwa przedmiotu nie była jednoznaczna. Zdefiniuj swoje zapytanie inaczej lub wybierz przedmiot z listy poniżej.


Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe,
edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.


+
Elementy 1..30 z 66nav_fwdnav_lst
Kod przedmiotu nav_ordascnav_orddesc
Nazwa jednostki nav_ordascnav_orddesc
Nazwa przedmiotu nav_orddesc
Legenda Opcje
2017 2018
0600-MS1-3GAR#a brak Strona przedmiotu
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
0600-MS1-2ALG1 brak Strona przedmiotu

Założenia i cele przedmiotu: Umiejętność dostrzegania struktury grupy (pierścienia, ciała) w znanych obiektach algebraicznych, wyrażania faktów znanych z różnych działów matematyki w terminach grup i pierścieni.

0600-MS1-2ALG1#a brak Strona przedmiotu
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
0600-MS1-2ALG2 brak Strona przedmiotu

Założenia i cele przedmiotu: Umiejętność stosowania twierdzeń Sylowa do opisu wybranych grup skończonych, sprawne posługiwanie się grupami permutacji i twierdzeniem klasyfikacyjnym dla skończenie generowanych grup abelowych, rozumienia związków między ideałami a zbiorami algebraicznymi, rozumienia i stosowania teorii Galois.

0600-MS1-2ALG2#a brak Strona przedmiotu
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
0600-MS1-1AL1 brak Strona przedmiotu

Założenia i cele przedmiotu: Wprowadzenie w podstawowe działy algebry liniowej jako teorii aksjomatycznej, umiejętność dowodzenia twierdzeń przy użyciu aksjomatów i poprzednio udowodnionych twierdzeń. Algebra liniowa ma stanowić podstawę

do zrozumienia wykładów z innych działów matematyki, w szczególności analizy funkcjonalnej oraz metod numerycznych. Celem wykładu jest osiągnięcie przez studentów znajomości materiału w zakresie przedstawianych na wykładzie treści

na poziomie:

· rozumienia wprowadzanych pojęć oraz treści twierdzeń i dowodów

· przytaczania i analizowania odpowiednich przykładów.

0600-MS1-1AL2 brak Strona przedmiotu

Założenia i cele przedmiotu: Umiejętność znajdowania macierzy przekształceń liniowych w różnych bazach, wyznaczania wartości własnych i wektorów własnych przekształceń liniowych, znajdowania macierzy Jordana i bazy Jordana przekształceń liniowych; znajdowania macierzy form kwadratowych, sprowadzania form kwadratowych do postaci kanonicznej metodą Lagrange'a; znajdowania macierzy funkcjonałów dwuliniowych w różnych bazach, wyznaczania baz prostopadłych z wykorzystaniem ortogonalizacji Schmidta.

0600-MS1-1AM1 brak Strona przedmiotu

Założenia i cele przedmiotu: Znajomość materiału w zakresie przedstawianych treści na poziomie:a)       rozumienia wprowadzanych pojęć oraz treści twierdzeń b)       znajomości przeprowadzanych dowodów c)       przytaczania odpowiednich przykładów d) rozwiązywania zadań rachunkowych

0600-MS1-1AM2 brak Strona przedmiotu

Założenia i cele przedmiotu: Znajomość materiału w zakresie przedstawianych treści na poziomie:a)       rozumienia wprowadzanych pojęć oraz treści twierdzeńb)       znajomości przeprowadzanych dowodówc)       przytaczania odpowiednich przykładówd) rozwiązywania zadań rachunkowych

0600-MS1-2AM3 brak Strona przedmiotu

Założenia i cele przedmiotu: Znajomość materiału w zakresie przedstawianych treści na poziomie:·         rozumienia wprowadzanych pojęć oraz treści twierdzeń·         znajomości przeprowadzanych dowodów·         przytaczania odpowiednich przykładów rozwiązywania zadań rachunkowych

  2017 2018  
0600-MS1-2AM4 brak Strona przedmiotu

Założenia i cele przedmiotu: Znajomość materiału w zakresie przedstawianych treści na poziomie:rozumienia wprowadzanych pojęć oraz treści twierdzeń, znajomości przeprowadzanych dowodów, przytaczania odpowiednich przykładów, rozwiązywania zadań rachunkowych.

0600-MS1-3AZ brak Strona przedmiotu

Założenia i cele przedmiotu: Zapoznanie z podstawowymi pojęciami i technikami rachunkowymi analizy zespolonej.

0600-MS1-1KOM#a brak Strona przedmiotu
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
0600-MS1-1ETL brak Strona przedmiotu

Założenia i cele przedmiotu: Dostarczenie elementów wiedzy potrzebnej do wykształcenia umiejętności wyrażania faktów z elementarnej teorii liczb w terminach grup i pierścieni. Efektem kształcenia będzie zaznajomienie się z podstawowymi pojęciami i twierdzeniami elementarnej teorii liczb. Uzyskiwane umiejętności: wyznaczanie rozkładu kanonicznego liczb naturalnych, całkowitych i wymiernych, wyznaczanie najmniejszej wspólnej wielokrotności i największego wspólnego dzielnika liczb naturalnych, rozwiązywanie liniowych równań diofantycznych, rozwiązywanie kongruencji, stosowanie arytmetyki modularnej, umiejętność stosowania symbolu Legendre’a, umiejętność przedstawiania liczb rzeczywistych w postaci ułamków łańcuchowych, obliczanie wartości podstawowych funkcji arytmetycznych.

0600-MS1-1PME#a brak Strona przedmiotu
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
0600-MS1-1ETL#a brak Strona przedmiotu
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
0600-MS1-2KTK#a brak Strona przedmiotu
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
0600-MS1-1WDM#a brak Strona przedmiotu
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
0600-MS1-3EHS#a brak Strona przedmiotu
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
0600-MS1-3EHN#a brak Strona przedmiotu
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
  2017 2018  
0600-MS1-3EHS brak Strona przedmiotu

Założenia i cele przedmiotu: Zapoznanie z elementami historii matematyki. Celem przedmiotu jest zachęcenie studentów do samodzielnego studiowania zagadnień z historii matematyki.

0600-MS1-2KTK brak Strona przedmiotu

Założenia i cele przedmiotu: Wprowadzenie do klasycznej i współczesnej kryptografii.

0600-MS1-3ETW brak Strona przedmiotu
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
0600-MS1-3FO brak Strona przedmiotu

Maszyny Turinga - specyficzne realizacje, klasy złożoności obliczeniowej, wybrane algorytmy, modelowanie Monte Carlo.

0600-MS1-2TG#a brak Strona przedmiotu
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
0600-MS1-3GAR brak Strona przedmiotu

Założenia i cele przedmiotu: Znajomość elementów geometrii rzutowej (i afinicznej) w stopniu pozwalającym na dalsze słuchanie specjalistycznych wykładów z tej dziedziny.

0600-MS1-2GEL brak Strona przedmiotu

Założenia i cele przedmiotu: Student zapozna się z podstawowymi pojęciami geometrii afinicznej i afiniczno metrycznej oraz z własnościami grup przekształceń zachowujących podstawowe relacje w tych geometriach.

0600-MS1-2ZTG#a brak Strona przedmiotu
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
0600-MS1-1KOM brak Strona przedmiotu

Założenia i cele przedmiotu: Student nabierze umiejętności zliczania liczby podstawowych obiektów kombinatorycznych okreśłonych na zbiorach skończonych oraz zapozna się z praktycznym zastosowaniem funkcji tworzących i szeregów potęgowych w rozwiązywaniu równań rekurencyjnych.

0600-MS1-1LJO1 brak Strona przedmiotu

Zajęcia mają na celu rozwijanie podstawowych umiejętności językowych: mówienia, słuchania, czytania oraz pisania w kontekście sytuacji życia codziennego i języka do celów specjalistycznych.

Elementy 1..30 z 66nav_fwdnav_lst