Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wyniki wyszukiwania

Twoje zapytanie:
FILTRY
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji
Podana przez Ciebie nazwa przedmiotu nie była jednoznaczna. Zdefiniuj swoje zapytanie inaczej lub wybierz przedmiot z listy poniżej.


Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe,
edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.


+
Elementy 1..30 z 62nav_fwdnav_lst
Kod przedmiotu nav_ordascnav_orddesc
Nazwa jednostki nav_ordascnav_orddesc
Nazwa przedmiotu nav_orddesc
Legenda Opcje
2016 2017
0600-MS2-1ATL Strona przedmiotu

Założenia i cele przedmiotu: Umiejętność posługiwania się pojęciem algebraicznego rozszerzenia ciała, wyznaczania grupy Galois rozszerzeń ciał, wyznaczania ciała punktów stałych działań grupy automorfizmów, znajomość pełnej charakteryzacji rozszerzeń Galois ciał oraz zasadniczych twierdzeń teorii Galois, umiejętność dostrzegania izomorfizmu kraty ciał pośrednich rozszerzenia Galois K c L i kraty podgrup grupy Galois G(L/K), zrozumienie znaczenia teorii Galois w rozstrzygnięciu problemu rozwiązalności równań przez pierwiastniki oraz wykonalności konstrukcji klasycznych, umiejętność rozwiązywania równań stopnia 3 i 4, znajomość wzorów Cardana; umiejętność operowania pojęciem liczby algebraicznej całkowitej, rozwiązywania równań diofantycznych wykorzystując jednoznaczność rozkładu w pierścieniach liczb algebraicznych całkowitych wybranych ciał kwadratowych; wyznaczania bazy całkowitej ciał kwadratowych i cyklotomicznych; dokonywania analizy problemu rozmieszczenia liczb pierwszych.

0600-MS2-2ATL brak Strona przedmiotu
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
0600-MS2-2AAE brak Strona przedmiotu
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
0600-MS2-2AAZ brak Strona przedmiotu
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
0600-MS2-1AOH brak Strona przedmiotu
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
0600-MS2-1AF brak Strona przedmiotu

Założenia i cele przedmiotu: Zapoznanie z podstawami teorii przestrzeni Banacha oraz teorii operatorów liniowych ciągłych.

0600-MS2-2ANEE brak Strona przedmiotu
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
0600-MS2-2DTZ brak Strona przedmiotu
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
0600-MS2-1ETK brak Strona przedmiotu
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
0600-MS2-2GG brak Strona przedmiotu
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
  2016 2017  
0600-MS2-1GER Strona przedmiotu

Założenia i cele przedmiotu: Rozpoznawanie i definiowanie podstawowych struktur geometrycznych i ich symetrii, parametryzacja i reparametryzacja krzywych, powierzchni i rozmaitości różniczkowych więcej wymiarowych, operacje na polach wektorowych i formach różniczkowych.

0600-MS2-1GPG brak Strona przedmiotu
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
0600-MS2-1GAL brak Strona przedmiotu
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
0600-MS2-1GPZ brak Strona przedmiotu
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
0600-MS2-2KTC brak Strona przedmiotu
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
0600-MS2-2KTCZ brak Strona przedmiotu
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
0600-MS2-1KLA brak Strona przedmiotu
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
0600-MS2-1KWO Strona przedmiotu

Założenia i cele przedmiotu: Celem zajęć jest zaprezentowanie zastosowania programów komputerowych do obliczeń i wnioskowań matematycznych (Mathematica, Matlab, Maple, Octave, Maxima, GnuPlot, Otter, itp.)

0600-MS2-2KKE brak Strona przedmiotu
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
0600-MS2-2KKZ brak Strona przedmiotu
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
  2016 2017  
0600-MS2-1LJO1 Strona przedmiotu

Założenia i cele przedmiotu: Student pogłębia swą umiejętność władania językiem obcym ze szczególnym uwzględnieniem terminologii i obcowania z literaturą fachową matematyczną.

0600-MS2-2LUE brak Strona przedmiotu
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
0600-MS2-2LUZ brak Strona przedmiotu
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
0600-MS2-2LM brak Strona przedmiotu

Założenia i cele przedmiotu: Przekonanie studentów o konieczności uściślenia języka i analizowania formalnej strony dowodów matematycznych w trakcie badania problemów podstaw matematyki. Zapoznanie studentów z dwoma językami formalnymi: językiem rachunku zdań i językiem rachunku kwantyfikatorów. Zapoznanie studentów z podstawowymi twierdzeniami logiki matematycznej: twierdzeniem o pełności dla rachunku zdań twierdzeniem o pełności dla rachunku kwantyfikatorów i twierdzeniem o dedukcji.

0600-MS2-1MANG brak Strona przedmiotu

Założenia i cele przedmiotu: Student pogłębia swą umiejętność władania językiem obcym ze szczególnym uwzględnieniem terminologii i obcowania z literaturą fachową matematyczną.

0600-MS2-2MCHA brak Strona przedmiotu

Założenia i cele przedmiotu: Zapoznanie studentów z metodami rozwiązywania zadań z mechaniki analitycznej (teoretycznej), z wykorzystaniem w szczególości wiedzy matematycznej zdobytej na analizie matematycznej i geometrii różniczkowej.

0600-MS2-2MFM brak Strona przedmiotu

Założenia i cele przedmiotu: Przekazanie studentom podstawowej wiedzy o trzech działach fizyki teoretycznej: mechanika klasyczna, elektrodynamika, mechanika kwantowa i roli matematyki w fizyce teoretycznej.

0600-MS2-1MMZ brak Strona przedmiotu
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
0600-MS2-1OWI brak Strona przedmiotu

Założenia i cele przedmiotu: Zapoznanie się z przedmiotem prawa autorskiego, jego ochroną prawną i odpowiedzialnością karną za naruszenie praw autorskich.

0600-MS2-2OFZ brak Strona przedmiotu
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Elementy 1..30 z 62nav_fwdnav_lst