Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wyniki wyszukiwania

Twoje zapytanie:
FILTRY
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji
Podana przez Ciebie nazwa przedmiotu nie była jednoznaczna. Zdefiniuj swoje zapytanie inaczej lub wybierz przedmiot z listy poniżej.


Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe,
edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.


+
Elementy 1..10 z 10
Kod przedmiotu nav_ordascnav_orddesc
Nazwa jednostki nav_ordascnav_orddesc
Nazwa przedmiotu nav_orddesc
Legenda Opcje
2016 2017
0600-MS2-1ATL brak Strona przedmiotu

Założenia i cele przedmiotu: Umiejętność posługiwania się pojęciem algebraicznego rozszerzenia ciała, wyznaczania grupy Galois rozszerzeń ciał, wyznaczania ciała punktów stałych działań grupy automorfizmów, znajomość pełnej charakteryzacji rozszerzeń Galois ciał oraz zasadniczych twierdzeń teorii Galois, umiejętność dostrzegania izomorfizmu kraty ciał pośrednich rozszerzenia Galois K c L i kraty podgrup grupy Galois G(L/K), zrozumienie znaczenia teorii Galois w rozstrzygnięciu problemu rozwiązalności równań przez pierwiastniki oraz wykonalności konstrukcji klasycznych, umiejętność rozwiązywania równań stopnia 3 i 4, znajomość wzorów Cardana; umiejętność operowania pojęciem liczby algebraicznej całkowitej, rozwiązywania równań diofantycznych wykorzystując jednoznaczność rozkładu w pierścieniach liczb algebraicznych całkowitych wybranych ciał kwadratowych; wyznaczania bazy całkowitej ciał kwadratowych i cyklotomicznych; dokonywania analizy problemu rozmieszczenia liczb pierwszych.

0600-MS2-1GER brak Strona przedmiotu

Założenia i cele przedmiotu: Rozpoznawanie i definiowanie podstawowych struktur geometrycznych i ich symetrii, parametryzacja i reparametryzacja krzywych, powierzchni i rozmaitości różniczkowych więcej wymiarowych, operacje na polach wektorowych i formach różniczkowych.

0600-MS2-1KWO brak Strona przedmiotu

Założenia i cele przedmiotu: Celem zajęć jest zaprezentowanie zastosowania programów komputerowych do obliczeń i wnioskowań matematycznych (Mathematica, Matlab, Maple, Octave, Maxima, GnuPlot, Otter, itp.)

0600-MS2-1LJO1 Strona przedmiotu

Założenia i cele przedmiotu: Student pogłębia swą umiejętność władania językiem obcym ze szczególnym uwzględnieniem terminologii i obcowania z literaturą fachową matematyczną.

0600-MS2-2LM brak Strona przedmiotu

Założenia i cele przedmiotu: Przekonanie studentów o konieczności uściślenia języka i analizowania formalnej strony dowodów matematycznych w trakcie badania problemów podstaw matematyki. Zapoznanie studentów z dwoma językami formalnymi: językiem rachunku zdań i językiem rachunku kwantyfikatorów. Zapoznanie studentów z podstawowymi twierdzeniami logiki matematycznej: twierdzeniem o pełności dla rachunku zdań twierdzeniem o pełności dla rachunku kwantyfikatorów i twierdzeniem o dedukcji.

0600-MS2-2MCHA brak Strona przedmiotu

Założenia i cele przedmiotu: Zapoznanie studentów z metodami rozwiązywania zadań z mechaniki analitycznej (teoretycznej), z wykorzystaniem w szczególości wiedzy matematycznej zdobytej na analizie matematycznej i geometrii różniczkowej.

0600-MS2-2MFM brak Strona przedmiotu

Założenia i cele przedmiotu: Przekazanie studentom podstawowej wiedzy o trzech działach fizyki teoretycznej: mechanika klasyczna, elektrodynamika, mechanika kwantowa i roli matematyki w fizyce teoretycznej.

0600-MS2-2RRC2 brak Strona przedmiotu

Założenia i cele przedmiotu: Znajomość podstawowych pojęć i twierdzeń: 1. Twierdzenie Cauchy'ego-Kowalewskiej. 2. Całkowanie liniowych i quasi-liniowych równań I rzędu. Całki pierwsze. Układy Hamiltonowskie. 3. Klasyfikacja równań różniczkowych cząstkowych II rzędu. 4. Zagadnienia graniczne i ich rodzaje. Zagadnienia graniczne poprawnie postawione. 5. Równanie typu hiperbolicznego. Zagadnienie Cauchy'ego dla równania falowego. Zagadnienie mieszane dla równania falowego. 6. Równania typu eliptycznego. Własności funkcji harmonicznych. Funkcja Greena i jej własności. Rozwiązanie zagadnienia Dirichleta. 7. Równania typu parabolicznego. Równanie przewodnictwa ciepła. Zasada ekstremum. Twierdzenie o istnieniu Cauchy'ego równania przewodnictwa ciepła. 8. Stosowanie zdobytej wiedzy zarówno do rozwiązywania zagadnień teoretycznych, jak i zagadnień praktycznych.

0600-MS2-2TKT brak Strona przedmiotu
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
0600-MS2-2WTC brak Strona przedmiotu
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Elementy 1..10 z 10