Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Przedmiot humanizujący - Przedsiębiorczość innowacyjna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0200-CS1-1HUM2 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Przedmiot humanizujący - Przedsiębiorczość innowacyjna
Jednostka: Wydział Biologiczno-Chemiczny
Grupy: 3L stac. I stopnia studia chemiczne-przedm.humanizujące
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

humanizujące

Założenia (opisowo):

Zapoznanie się z podstawami innowacyjnej przedsiębiorczości. Sposobami planowania i realizacji innowacyjnych przedsięwzięć technologicznych. Podstawy planowania biznesowego.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

1. Przedsiębiorczość na świecie na przełomie XX i XXI.

2. Własny biznes jako opcja kariery zawodowej po studiach - argumenty za i przeciw.

3. Cechy i umiejętności liderów nowych przedsięwzięć

4. Od pomysłu do wstępnej koncepcji biznesu - zawartość i metody opracowania.

5. Źródła finansowania - "stanie na własnych nogach", środki własne, kredyt bankowy, fundusze pożyczkowe. Środki na rozwój z funduszy strukturalnych UE.

6. Wybór formy prawnej dla nowego przedsięwzięcia oraz omówienie systemu finansowo-księgowego.

7. Zespół założycielski, kultura organizacyjna firmy na starcie - optymalna struktura zespołów założycielskich. Standardy etyczne w nowej firmie.

8. Jak zaistnieć na rynku? – zdobywanie pierwszych klientów, nawiązanie podstawowych kontaktów biznesowych.

9. Wykorzystanie potencjału Internetu - technologie informacyjne a przedsiębiorczość.

10. Specyfika nowych przedsięwzięć technologicznych - innowacje technologiczne. Ochrona praw do wynalazku, udzielanie licencji.

Pełny opis:

Plan tematyczny:

I. Własny biznes?

1. Przedsiębiorczość na świecie na przełomie XX i XXI wieku.

2. Przedsiębiorczość w Polsce.

3. Własny biznes jako opcja dynamiczny kariery zawodowej – determinanty sukcesu.

II. Cechy i umiejętności liderów nowych przedsięwzięć.

1. Założyciele - Cechy osobowe oraz uwarunkowania społeczno-kulturowe i demograficzne.

2. Wykształcenie, doświadczenie praktyczne, udział w specjalistycznych szkoleniach.

3. Motywy uruchamiania nowych przedsięwzięć biznesowych - Przedsiębiorczy styl zarządzania.

4. Cechy „operacyjne” skutecznych liderów nowego biznesu - Sytuacja młodych kandydatów na przedsiębiorców.

III. Od pomysłu do uruchomienia biznesu.

1. Pomysł a koncepcja biznesu - Jak zidentyfikować dobry pomysł na biznes?

2. Od pomysłu do uruchomienia biznesu – ujęcie systemowe

IV. Źródła finansowania.

1. Finansowanie nowego biznesu – Taktyka „stania na własnych nogach”, kredyt bankowy, fundusze pożyczkowe i kredytowe.

2. Środki na rozruch z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej.

3. „Składanie” finansowania nowego biznesu.

V. Wybór formy prawnej dla nowego przedsięwzięcia.

1. Forma prawna - Jakie formy mamy do dyspozycji?

2. Analiza porównawcza – kryteria.

VI. System finansowo-księgowy.

1. Decyzje dotyczące systemu finansowo-księgowego - Alternatywne rozwiązania dotyczące księgowości w firmie.

2. Minimalizacja obciążeń podatkowych.

VII. Zespół założycielski, kadry, kultura organizacyjna firmy na starcie.

1. Specyfika problemów kadrowych na starcie - zatrudniamy pracowników.

2. Standardy etyczne w nowej firmie - kultura organizacyjna firmy.

VIII. Jak zaistnieć na rynku?

1. Kluczowe działania związane z wejściem nowej firmy na rynek.

2. Cechy dobrej nazwy firmy - promocja nowego biznesu, jak zdobyć pierwszych klientów?

3. Nawiązanie podstawowych kontaktów biznesowych.

IX. Wykorzystanie potencjału Internetu.

1. Technologie informacyjne a przedsiębiorczość.

2. Internet w strategii rozwoju opartej na wiedzy.

3. Jak zaistnieć na rynku za pośrednictwem Internetu.

4. Realizacja transakcji handlowych.

5. Wykorzystanie technologii informacyjnych w usprawnieniu funkcjonowania nowej firmy.

6. Warunki niezbędne do efektywnego wykorzystania Internetu.

XII. Specyfika nowych przedsięwzięć technologicznych.

1. Nowe przedsięwzięcia technologiczne – istota i skala zjawiska.

2. Inicjatorzy nowych przedsięwzięć technologicznych - identyfikacja, selekcja i weryfikacja pomysłów opartych na innowacjach technologicznych.

3. Ochrona patentowa.

4. Alternatywne warianty wykorzystania innowacji technologicznych.

5. Finansowanie przedsięwzięć technologicznych.

6. Specyfika fazy rozruchu przedsięwzięć technologicznych.

Efekty uczenia się:

1. Interpretuje aspekty prawne i etyczne związane z ochroną własności intelektualnej, przemysłowej i prawa autorskiego, potrafi korzystać z zasobów informacji patentowej. K_W16

2. Przytacza ogólne zasady tworzenia i rozwoju formy indywidualnej przedsiębiorczości wykorzystującej wiedzę z zakresu chemii. K_W17

3. Uczy się samodzielnie wybranych zagadnień, potrafi skonsolidować rozproszone informacje z danego zakresu. K_U08

4. Myśli i działa w sposób przedsiębiorczy wykorzystując zdobywana wiedzę z zakresu chemii. K_K10

Metody i kryteria oceniania:

Metody nauczania: wykład (10 godz.), konserwatorium (10 godz.) w ramach konserwatorium warsztaty grupowe, przygotowanie wstępnej koncepcji biznesu, wywiad z przedsiębiorcą, analiza zdolności przywódczych.

Forma zaliczenia przedmiotu:

- Zaliczenie na podstawie obecności na wykładach (min. 80 %) oraz wyniku pisemnego testu końcowego (min 60% prawidłowych odpowiedzi) oraz opracowania wstępnej koncepcji biznesu.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.