Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
dr hab.

Halina Wróblewska

prof.UwB
Imiona
Halina Monika
Nazwisko
Wróblewska
Stopnie i tytuły
dr hab. prof.UwB
plan zajęć
Zaloguj się, aby zobaczyć więcej.

Podstawowe informacje o użytkowniku

profesor uczelni w jednostce Wydział Nauk o Edukacji

Terminy konsultacji dla studentów

Rok akademicki: 2020/2021
Semestr zimowy

Poniedziałek godz. 14.30 - 15.00
Dostępne za pośrednictwem komunikatora Teams. Pod linkiem:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NWFiZjJmYTQtZWU2Yy00NzFmLWI0Y2ItNDE2YzgzNzExZjFk%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2276762ec9-1fab-4dce-86c4-ccae9ca8333d%22%2c%22Oid%22%3a%22e08b87fe-8024-4f82-945f-86d7d3a4b22d%22%7d>

Koordynowane przedmioty

Prowadzone przedmioty