Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Lista pracowników

Poniższa lista zawiera aktualnych pracowników dydaktycznych jednostki oraz jej 9 podjednostek.

dr hab. Romuald Andruszkiewicz prof.UwB
profesor uczelni - Wydział Matematyki
Kierownik Z|akładu Algebry - Wydział Matematyki
25 koordynowanych przedmiotów
mgr Krzysztof Bardadyn
asystent - Wydział Matematyki
prof. dr hab. Tomasz Brzeziński
profesor - Wydział Matematyki
Kierownik Pracowni Geometrii - Wydział Matematyki
Kierownik Katedry Algebry i Geometrii - Wydział Matematyki
7 koordynowanych przedmiotów
dr Tomasz Czyżycki
asystent - Wydział Matematyki
Koordynator Programu Erasmus+ oraz koordynator ds. współpracy ze studentami non-degree na Wydziele - Wydział Matematyki
27 koordynowanych przedmiotów
konsultacje: środa, godz. 10:00-11:30
dr hab. Alina Dobrogowska prof.UwB
profesor uczelni - Wydział Matematyki
Dziekan Wydziału Matematyki - Uniwersytet w Białymstoku
Kierownik Pracowni Układów Calkowalnych - Wydział Matematyki
pełniąca obowiązki Kierowika Katedry Fizyki Matematycznej - Wydział Matematyki
13 koordynowanych przedmiotów
Irada Dzhalladova
dr Tomasz Goliński
p.o. Kierownika Zakładu Metod Geometrycznych w Fizyce - Wydział Matematyki
9 koordynowanych przedmiotów
dr Maciej Horowski
starszy wykładowca - Wydział Matematyki
13 koordynowanych przedmiotów
dr Małgorzata Hryniewicka
7 koordynowanych przedmiotów
dr Grzegorz Jakimowicz
13 koordynowanych przedmiotów
dr hab. Bartosz Kwaśniewski prof.UwB
profesor uczelni - Wydział Matematyki
Prodziekan ds. studenckichWydziału Matematyki - Wydział Matematyki
7 koordynowanych przedmiotów
dr Justyna Makowska
starszy wykładowca - Wydział Matematyki
16 koordynowanych przedmiotów
dr hab. Izabela Malinowska prof.UwB
profesor uczelni - Wydział Matematyki
12 koordynowanych przedmiotów
dr Andrew McKee
12 koordynowanych przedmiotów
dr Urszula Ostaszewska
10 koordynowanych przedmiotów
konsultacje: Dyżury odbywają się we wtorki w godzinach  
dr Krzysztof Petelczyc
19 koordynowanych przedmiotów
konsultacje: czwartek 12.15-13.45
dr Karol Pryszczepko
14 koordynowanych przedmiotów
prof. dr hab. Miroslava Růžičková
profesor - Wydział Matematyki
Kierownik Pracowni Równań Różniczkowych - Wydział Matematyki
18 koordynowanych przedmiotów
dr Aneta Sliżewska
Prodziekan ds. studenckich Wydziału Matematyki - Wydział Matematyki
52 koordynowane przedmioty
dr Agnieszka Stocka
7 koordynowanych przedmiotów

Wyświetlam 26 pracowników
na łącznie 2 stronach.

Strona 1 / 2

Jeśli szukasz konkretnego pracownika, to możesz skorzystać z wyszukiwarki osób.

ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0 (2022-12-09)