Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Lista pracowników

Poniższa lista zawiera aktualnych pracowników dydaktycznych jednostki oraz jej 3 podjednostek.

dr Tomasz Kałużny
asystent - Wydział Prawa
12 koordynowanych przedmiotów
konsultacje: dyżur w semestrze zimowym w roku akademickim  
dr hab. Iwona Sierocka prof.UwB
profesor uczelni - Wydział Prawa
Rzecznik ds. przeciwdzialania dyskryminacji - Zakład Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Kierownik Zakładu Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych - Zakład Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Kierownik Studiów Doktoranckich na Wydziale Prawa - Stacjonarne studia doktoranckie na Wydziale Prawa
31 koordynowanych przedmiotów
konsultacje: Dyżur odbywa się we środę w godz. 13.15- 14.00
dr hab. Wioletta Witoszko
adiunkt - Wydział Prawa
Pełnomocnik Dziekana ds. równości płci - Zakład Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
36 koordynowanych przedmiotów
konsultacje: Dyżury w semestrze letnim w roku akademickim  
dr Katarzyna Żywolewska
adiunkt - Wydział Prawa
8 koordynowanych przedmiotów
konsultacje: Dyżur w sprawie praktyk odbędzie się 6.07. w  

Jeśli szukasz konkretnego pracownika, to możesz skorzystać z wyszukiwarki osób.

ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)