Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Lista pracowników

Poniższa lista zawiera aktualnych pracowników dydaktycznych jednostki oraz jej 3 podjednostek.

dr Maciej Etel
adiunkt - Wydział Prawa
Kier. Stud. Podyplomowych Doradztwo Podatkowe - Studia Podyplomowe Doradztwo Podatkowe
39 koordynowanych przedmiotów
konsultacje: Na konsultacje w formie dyżuru w sali  
dr hab. Aneta Giedrewicz-Niewińska prof.UwB
profesor uczelni - Wydział Prawa
17 koordynowanych przedmiotów
konsultacje: Konsultacje: wtorek 12.45-13.15, pok. 201  
dr Tomasz Kałużny
asystent - Wydział Prawa
14 koordynowanych przedmiotów
konsultacje: dyżur w semestrze zimowym w roku akademickim  
dr Magdalena Knapp
asystent - Wydział Prawa
Pełnomocnik Dziekana ds. własności intelektualnej i komercjalizacji badań naukowych - Pracownia Prawa Własności Intelektualnej
29 koordynowanych przedmiotów
konsultacje: Konsultacje odbywają się w środy na Wydziale  
dr Paulina Korycińska-Rządca
asystent - Wydział Prawa
1 koordynowany przedmiot
konsultacje: ODWOŁANE Urlop e-mail: p.korycinska@uwb.edu.pl
dr hab. Anna Piszcz prof.UwB
profesor uczelni - Wydział Prawa
Koordynator Uczelnianego Programu Erasmus - Uniwersytet w Białymstoku
Kierownik Pracowni Prawa Gospodarczego Publicznego - Pracownia Prawa Gospodarczego Publicznego
6 koordynowanych przedmiotów
konsultacje: 23.03, 30.03, 13.04, 20.04, 27.04, 4.05.2023 r.  
dr Magdalena Rutkowska-Sowa
adiunkt - Wydział Prawa
ds. własności intelektualnej - Pracownia Prawa Własności Intelektualnej
38 koordynowanych przedmiotów
konsultacje: dyżury ROK AKADEMICKI 2022/2023, sem.  
dr Katarzyna Siemion
asystent - Wydział Prawa
47 koordynowanych przedmiotów
konsultacje: Semestr letni: Dyżur: wtorki od godz. 15.15,  
prof. dr hab. Joanna Sieńczyło-Chlabicz
profesor - Wydział Prawa
Prawa Własności Intelektualnej, Prawa Gospodarczego i Prawa Pracy - Katedra Prawa Własności Intelektualnej, Prawa Gospodarczego Publicznego i Prawa Pracy
Prawa Własności Intelektualnej - Pracownia Prawa Własności Intelektualnej
28 koordynowanych przedmiotów
konsultacje: Konsultacje w roku akademickim 2021/2022 8  
dr hab. Iwona Sierocka prof.UwB
profesor uczelni - Wydział Prawa
Kierownik Studiów Doktoranckich na Wydziale Prawa - Stacjonarne studia doktoranckie na Wydziale Prawa
Kierownik Zakładu Prawa Pracy i Ubezp. Społecznych - Zakład Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Rzecznik ds. przeciwdzialania dyskryminacji - Zakład Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
28 koordynowanych przedmiotów
konsultacje: W tym tygodniu dyżur odbędzie się w  
dr hab. Wioletta Witoszko
adiunkt - Wydział Prawa
20 koordynowanych przedmiotów
konsultacje: Dyżury w semestrze letnim w roku akademickim  
dr Karolina Zapolska
adiunkt - Wydział Prawa
22 koordynowane przedmioty
konsultacje: W semestrze letnim konsultacje odbywają się: -  
dr Katarzyna Żywolewska
adiunkt - Wydział Prawa
20 koordynowanych przedmiotów
konsultacje: Dyżury odbywają się we wtorki w godz 13-13:45  

Jeśli szukasz konkretnego pracownika, to możesz skorzystać z wyszukiwarki osób.

ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)