Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Stosunki międzynarodowe-stacjonarne 3-letnie studia I stopnia (KRK) Drugi rok stosunków międzynarodowych

Informacje o etapie studiów

Program studiów: Stosunki międzynarodowe-stacjonarne 3-letnie studia I stopnia (KRK) (Stosm_S1_KRK)
Etap: Drugi rok stosunków międzynarodowych (Stosm2)
Poprzednie etapy: Pierwszy rok stosunków międzynarodowych
Następne etapy: Trzeci rok stosunków międzynarodowych
Kierunki, specjalności i specjalizacje nauczane w ramach zajęć tego etapu Kierunki: stosunki międzynarodowe
Certyfikaty możliwe do uzyskania po pomyślnym zakończeniu etapu Certyfikaty: (brak danych)

Jeśli interesują Cię konkretne, indywidualne wymagania, jakie musisz spełnić na aktualnym etapie studiów, to zajrzyj do modułu zaliczeń etapów:

moje zaliczenia etapów

Przedmioty obowiązkowe

Przedmiot Okres Wymagania przedmiotowe mogą się zmieniać w czasie. Jeśli w tej kolumnie znajdzie się przedział dat (a właściwie przedział cykli dydaktycznych), to oznacza to, że dany wiersz jest aktualny tylko w danym przedziale dat. Przedział może być jednostronnie otwarty. 2021 2022 Wymagany do warunku Jeśli TAK, to oznacza to, że bez zaliczenia tego przedmiotu nie jest możliwe nawet warunkowe zaliczenia etapu.
Historia integracji europejskiej 350-MS1-2IEU 2020 - ... NIE
Historia polityczna Polski i świata w XX-XXI wieku 350-MS1-2HPPS 2020 - ... NIE
Historia stosunków społ.-polit. na pograniczu polsko-białorusko-litewskim w XX-XXI wieku 350-MS1-2HSSP 2020 - ... NIE
Historia świata i Polski po II wojnie światowej 0500-MS1-2HSP 2016 - 2019 NIE
Historia współczesna Polski i powszechna 0500-MS1-2HWP 2013 - 2015 NIE
Integracja europejska 0500-MS1-2IEU 2009 - 2019 NIE
Język rosyjski 0500-MS1-2JRO 2009 - 2012 NIE
Lektorat języka angielskiego 3 350-MS1-2JAN3 2020 - ... NIE
Lektorat języka angielskiego 4 350-MS1-2JAN4 2020 - ... NIE
Lektorat języka rosyjskiego 1 0500-MS1-2JRO1 2013 - 2019 NIE
Lektorat języka rosyjskiego 1 350-MS1-2JRO1 2020 - ... NIE
Lektorat języka rosyjskiego 2 0500-MS1-2JRO2 2013 - 2019 NIE
Lektorat języka rosyjskiego 2 350-MS1-2JRO2 2020 - ... NIE
Międzynarodowe stosunki gospodarcze 0500-MS1-2MSG 2009 - 2019 NIE
Międzynarodowe stosunki gospodarcze 350-MS1-2MSG 2020 - ... NIE
Międzynarodowe stosunki polityczne 0500-MS1-2MSP 2009 - 2019 NIE
Najnowsza historia Polski i powszechna 0500-MS1-2NHP 2010 - 2012 NIE
Ochrona praw własności intelektualnej 0500-MS1-2OPW 2009 - 2012 NIE
Polityka gospodarcza 0500-MS1-2POG 2009 - 2019 NIE
Polityka zagraniczna II i III RP 350-MS1-2PZPR 2020 - ... NIE
Polityka zagraniczna mocarstw po zakończeniu zimnej wojny 350-MS1-2PZM 2020 - ... NIE
Polska polityka zagraniczna 0500-MS1-2PPZ 2009 - 2019 NIE
Prawo międzynarodowe publiczne 0500-MS1-2PMP 2009 - 2019 NIE
Prawo międzynarodowe publiczne 350-MS1-2PMP 2020 - ... NIE
Proseminarium licencjackie 0500-MS1-2PLI 2009 - 2019 NIE
Proseminarium licencjackie 350-MS1-2PLI 2020 - ... NIE
Współczesne stosunki międzynarodowe w wybranym regionie świata (I) 0500-MS1-2WSM 2009 - 2012 NIE
Zajęcia terenowe I 350-MS1-1ZT1 2021 - ... NIE
Zajęcia terenowe II 350-MS1-2ZT2 2021 - ... NIE

Wymagania punktowe

Typ punktów Grupa przedmiotów Okres Wymagania punktowe mogą się zmieniać w czasie. Jeśli w tej kolumnie znajdzie się przedział dat (a właściwie przedział cykli dydaktycznych), to oznacza to, że dany wiersz jest aktualny tylko w danym przedziale dat. Przedział może być jednostronnie otwarty. Liczba wymagana do
zaliczenia warunkowego
Liczba wymagana do
zaliczenia pełnego
ECTS - ECTS 2015 - 2019 105.00 120.00
ECTS - ECTS 2020 - 2020 101.00 116.00
ECTS - ECTS 2021 - ... 105.00 120.00
ECTS_LEK - Punkty ECTS za lektoraty 2012 - 2012 n/d 5.00
ECTS_LEK - Punkty ECTS za lektoraty 2013 - ... 4.00 8.00
ECTS_FAK - Punkty ECTS za przedmioty fakultatywne 2012 - 2012 n/d 2.00
ECTS_FAK - Punkty ECTS za przedmioty fakultatywne 2013 - 2015 n/d 3.00
ECTS_FAK - Punkty ECTS za przedmioty fakultatywne 2016 - 2019 n/d 2.00
ECTS_FAK10 - Punkty ECTS za przedmioty fakultatywne grupa nr 10 2013 - ... 2.00 4.00
ECTS_MON - Punkty ECTS za przedmioty monograficzne 2012 - 2012 n/d 2.00
ECTS_OBOW - Punkty ECTS za przedmioty obowiązkowe 2012 - 2012 91.00 97.00
ECTS_OBOW - Punkty ECTS za przedmioty obowiązkowe 2013 - 2015 n/d 91.00
ECTS_OBOW - Punkty ECTS za przedmioty obowiązkowe 2016 - 2017 78.00 90.00
ECTS_OBOW - Punkty ECTS za przedmioty obowiązkowe 2018 - 2019 80.00 92.00
ECTS_OBOW - Punkty ECTS za przedmioty obowiązkowe 2020 - 2020 78.00 86.00
ECTS_OBOW - Punkty ECTS za przedmioty obowiązkowe 2021 - ... n/d 90.00
ECTS_SPEC - Punkty ECTS za przedmioty specjalizacyjne 2012 - 2019 11.00 14.00
ECTS_SPEC - Punkty ECTS za przedmioty specjalizacyjne 2020 - ... 15.00 18.00
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0 (2022-12-09)