Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Stosunki międzynarodowe-stacjonarne 3-letnie studia I stopnia (KRK) Trzeci rok stosunków międzynarodowych

Informacje o etapie studiów

Program studiów: Stosunki międzynarodowe-stacjonarne 3-letnie studia I stopnia (KRK) (Stosm_S1_KRK)
Etap: Trzeci rok stosunków międzynarodowych (Stosm3)
Poprzednie etapy: Drugi rok stosunków międzynarodowych
Następne etapy: (brak)
Kierunki, specjalności i specjalizacje nauczane w ramach zajęć tego etapu Kierunki: stosunki międzynarodowe
Certyfikaty możliwe do uzyskania po pomyślnym zakończeniu etapu Certyfikaty: Licencjat

Jeśli interesują Cię konkretne, indywidualne wymagania, jakie musisz spełnić na aktualnym etapie studiów, to zajrzyj do modułu zaliczeń etapów:

moje zaliczenia etapów

Przedmioty obowiązkowe

Przedmiot Okres Wymagania przedmiotowe mogą się zmieniać w czasie. Jeśli w tej kolumnie znajdzie się przedział dat (a właściwie przedział cykli dydaktycznych), to oznacza to, że dany wiersz jest aktualny tylko w danym przedziale dat. Przedział może być jednostronnie otwarty. 2021 2022 Wymagany do warunku Jeśli TAK, to oznacza to, że bez zaliczenia tego przedmiotu nie jest możliwe nawet warunkowe zaliczenia etapu.
Chrześcijańskie dziedzictwo Europy 350-MS1-3CDE 2020 - 2020 NIE
Historia międzynarodowych stosunków kulturalnych 350-MS1-3HMSK 2021 - ... NIE
Historia organizacji międzynarodowych 350-MS1-3HOM 2021 - ... NIE
Historia stosunków międzynarodowych w wybranych regionach świata I 350-MS1-3HSM1 2021 - ... NIE
Historia stosunków międzynarodowych w wybranych regionach świata II 350-MS1-3HSM2 2021 - ... NIE
Język rosyjski 0500-MS1-3JRO 2010 - 2013 NIE
Lektorat języka rosyjskiego 3 350-MS1-3JRO3 2020 - ... NIE
Lektorat języka rosyjskiego 4 350-MS1-3JRO4 2020 - ... NIE
Międzynarodowe stosunki kulturalne 350-MS1-3MSK 2020 - 2020 NIE
Mniejszości narodowe i etniczne na świecie 350-MS1-3MNE 2020 - 2020 NIE
Mniejszości narodowe i etniczne na świecie w XX i XXI w. 350-MS1-3MNIE 2021 - ... NIE
Niechrześcijańskie religie współczesnego świata 350-MS1-3NCR 2020 - 2020 NIE
Ochrona praw własności intelektualnej 0500-MS1-3OPW 2014 - 2016 NIE
Organizacje międzynarodowe 350-MS1-3ORM 2020 - 2020 NIE
Polityka historyczna wybranych państw Europy 350-MS1-3PHP 2021 - ... NIE
Polityka zagraniczna państw europejskich 350-MS1-3PZP 2020 - 2020 NIE
Pozyskiwanie funduszy unijnych 0500-MS1-3PFU 2010 - 2013 NIE
Praktyka zawodowa 0500-MS1-3PRA 2010 - 2013 NIE
Procesy demograficzne we współczesnym świecie 350-MS1-3PDE 2021 - ... NIE
Protokół dyplomatyczny z elementami autoprezentacji w języku obcym 350-MS1-3PDA 2020 - 2020 NIE
Przemiany cywilizacyjne świata 350-MS1-3PCS 2021 - ... NIE
Przemiany cywilizacyjne we współczesnym świecie w języku obcym 350-MS1-3PCY 2020 - 2020 NIE
Seminarium licencjackie 0500-MS1-3SML 2010 - 2012 NIE
Seminarium licencjackie 350-MS1-3SLI 2021 - ... NIE
Seminarium licencjackie 1 350-MS1-3SLI1 2020 - 2020 NIE
Seminarium licencjackie 2 i przygotowanie do egzaminu 350-MS1-3SLI2 2020 - 2020 NIE
Seminarium licencjackie i przygotowanie do egzaminu 0500-MS1-3SMLP 2013 - 2013 NIE
Socjologia 0500-MS1-3SOC 2014 - 2016 NIE
Współczesne stosunki międzynarodowe w wybranym regionie świata II 0500-MS1-3WSM 2010 - 2013 NIE
Zajęcia terenowe I 350-MS1-1ZT1 2021 - ... NIE
Zajęcia terenowe II 350-MS1-2ZT2 2021 - ... NIE

Wymagania punktowe

Typ punktów Grupa przedmiotów Okres Wymagania punktowe mogą się zmieniać w czasie. Jeśli w tej kolumnie znajdzie się przedział dat (a właściwie przedział cykli dydaktycznych), to oznacza to, że dany wiersz jest aktualny tylko w danym przedziale dat. Przedział może być jednostronnie otwarty. Liczba wymagana do
zaliczenia warunkowego
Liczba wymagana do
zaliczenia pełnego
ECTS - ECTS 2017 - ... 180.00 180.00
ECTS_LEK - Punkty ECTS za lektoraty 2014 - ... 8.00 8.00
ECTS_FAK - Punkty ECTS za przedmioty fakultatywne 2014 - 2016 3.00 3.00
ECTS_FAK - Punkty ECTS za przedmioty fakultatywne 2017 - 2020 n/d 2.00
ECTS_FAK1 - Punkty ECTS za przedmioty fakultatywne grupa nr 1 2016 - 2020 6.00 6.00
ECTS_FAK10 - Punkty ECTS za przedmioty fakultatywne grupa nr 10 2014 - 2020 8.00 8.00
ECTS_FAK10 - Punkty ECTS za przedmioty fakultatywne grupa nr 10 2021 - ... 9.00 9.00
ECTS_OBOW - Punkty ECTS za przedmioty obowiązkowe 2014 - 2015 138.00 138.00
ECTS_OBOW - Punkty ECTS za przedmioty obowiązkowe 2016 - 2016 132.00 132.00
ECTS_OBOW - Punkty ECTS za przedmioty obowiązkowe 2017 - 2018 131.00 131.00
ECTS_OBOW - Punkty ECTS za przedmioty obowiązkowe 2019 - 2020 118.00 133.00
ECTS_OBOW - Punkty ECTS za przedmioty obowiązkowe 2021 - ... 127.00 127.00
ECTS_SPEC - Punkty ECTS za przedmioty specjalizacyjne 2014 - 2020 23.00 23.00
ECTS_SPEC - Punkty ECTS za przedmioty specjalizacyjne 2021 - ... 36.00 36.00
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0 (2022-12-09)