Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Kognitywistyka i komunikacja-stacjonarne 3-letnie studia I stopnia (KRK)

Informacje o programie studiów

Kod: Kog_S1_KRK
Nazwa: Kognitywistyka i komunikacja-stacjonarne 3-letnie studia I stopnia (KRK)
Tryb studiów: studia stacjonarne
Rodzaj studiów: studia pierwszego stopnia
Czas trwania: 6-semestrów
Kierunki, specjalności i specjalizacje poznawane w ramach wszystkich toków nauczania programu (w przypadku tego programu zdefiniowano tylko jeden możliwy tok nauczania). Kierunki: kognitywistyka i komunikacja
Kierunki, specjalności i specjalizacje poznawane tylko w ramach niektórych toków nauczania programu (związane z konkretnymi etapami). Kierunki do
wyboru:
(brak)
Jednostki organizacyjne oferujące ten program studiów Jednostki: Wydział Filozofii (od 2023) [ inne programy w tej jednostce ]
Instytut Filozofii (od 2019 do 2022) [ inne programy w tej jednostce ]

Jeśli interesują Cię konkretne, indywidualne wymagania, jakie musisz spełnić na aktualnym etapie studiów, to zajrzyj do modułu zaliczeń etapów:

moje zaliczenia etapów

Główny tok nauczania

Dodatkowe informacje

Warunki przyjęcia:

W postępowaniu rekrutacyjnym brane były pod uwagę następujące przedmioty: biologia, chemia, filozofia, fizyka, historia, informatyka, język obcy, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie. Dla kandydatów, którzy zdali nową maturę i kandydatów posiadających dyplom European Baccalaureate (EB) podstawą rekrutacji był wynik egzaminu maturalnego z jednego przedmiotu do wyboru spośród następujących: biologia, chemia, filozofia, fizyka, historia, informatyka, język obcy, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie - poziom podstawowy lub rozszerzony. Dla kandydatów, którzy zdali starą maturę i kandydatów posiadających świadectwo dojrzałości uzyskane za granicą podstawą rekrutacji był wynik egzaminu dojrzałości z jednego przedmiotu do wyboru spośród następujących: biologia, chemia, filozofia, fizyka, historia, informatyka, język obcy, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie. Dla kandydatów, którzy zdali Maturę Międzynarodową (IB) podstawą rekrutacji był wynik egzaminu maturalnego z jednego przedmiotu do wyboru spośród następujących: biologia, chemia, filozofia, fizyka, historia, informatyka, język obcy, język polski, matematyka - poziom niższy (SL) lub poziom wyższy (HL).

Możliwe do uzyskania certyfikaty:
  • Licencjat
Uprawnienia zawodowe:

-

Dalsze studia:

Możliwość ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia.

ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-2 (2023-09-20)