Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
programy studiów - pomoc

Pedagogika-stacjonarne 2-letnie studia II stopnia (KRK)

Informacje o programie studiów

  Kod: PiP_PD_S2_KRK
  Nazwa: Pedagogika-stacjonarne 2-letnie studia II stopnia (KRK)
  Tryb studiów: studia stacjonarne
  Rodzaj studiów: studia drugiego stopnia
  Czas trwania: 4-semestry
Kierunki: Pedagogika
Pedagogika pedagogika kulturoznawcza
Pedagogika menadżer oświaty
Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
Pedagogika pedagogika przedszkolna
Pedagogika pedagogika przedszkolna z nauczaniem języka angielskiego
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
Pedagogika pedagogika resocjalizacyjna
Pedagogika rewalidacyjna
Pedagogika pedagogika wczesnoszkolna
Kierunki do
wyboru:
(brak)
Jednostki: Wydział Pedagogiki i Psychologii (od 1985) [ inne programy w tej jednostce ]
Wydział Nauk o Edukacji (od 1985) [ inne programy w tej jednostce ]
Jeśli interesują Cię konkretne, indywidualne wymagania, jakie musisz spełnić na aktualnym etapie studiów, to zajrzyj do modułu zaliczeń etapów:

Główny tok nauczania

Nie zdefiniowano standardowych toków nauczania

Pozostałe toki nauczania

Pierwszy rok pedagogiki
Drugi rok pedagogiki animacji kultury z arteterapią
Drugi rok pedagogiki menadżer oświaty
Drugi rok pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej
Drugi rok pedagogiki przedszkolnej z nauczaniem języka angielskiego
Drugi rok pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej
Drugi rok pedagogiki przedszkolnej
Drugi rok pedagogiki resocjalizacyjnej
Drugi rok pedagogiki wczesnoszkolnej

Dodatkowe informacje

Warunki przyjęcia:

W postępowaniu kwalifikacyjnym brane są pod uwagę: ocena na dyplomie ukończenia studiów pierwszego stopnia (studiów drugiego stopnia albo jednolitych studiów magisterskich) na kierunku pedagogika albo na innym kierunku z obszaru wiedzy nauk humanistycznych lub nauk społecznych albo na kierunku lokowanym w innych obszarach wiedzy, pod warunkiem posiadania potwierdzonych kwalifikacji nauczycielskich; średnia arytmetyczna ocen ze studiów; preferowany kierunek studiów - pedagogika.

Możliwe do uzyskania certyfikaty: Magisterium
Uprawnienia zawodowe: (brak danych)
Dalsze studia:

Uzyskany dyplom daje podstawę ubiegania się o przyjęcie do szkół doktorskich i na studia podyplomowe.