Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wydział Nauk o Edukacji - programy studiów

Poniższa lista przedstawia programy studiów oferowane przez wybraną jednostkę oraz jej jednostki podrzędne.

Kierunek Programy
animacja kultury z arteterapią
edukacja dla bezpieczeństwa
edukacja medialna
menadżer oświaty
opiekuńczo-wychowawcza
pedagogika
pedagogika kulturoznawcza
pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
pedagogika przedszkolna
pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
pedagogika przedszkolna z nauczaniem języka angielskiego
pedagogika resocjalizacyjna
pedagogika resocjalizacyjna
pedagogika specjalna
pedagogika wczesnoszkolna
praca socjalna
przedszkolna i wczesnoszkolna
rewalidacyjna

pokaż wszystkie kierunki studiów

ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-2 (2024-02-19)