Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wszystkie kierunki studiów

Wszystkie kierunki, specjalności i specjalizacje na jednej liście
Kierunek Specjalności i specjalizacje
administracja (4)
bezpieczeństwo i prawo (4)
bezpieczeństwo narodowe
biologia (4)
biologia z geografią
biologia z przygotowaniem pedagogicznym (1)
chemia (5)
chemia kryminalistyczna i sądowa (1)
doradztwo podatkowe
doradztwo podatkowe i administracja skarbowa (1)
edukacja techniczno-informatyczna
ekobiznes (1)
ekonomia (8)
ekonomiczno-prawny (1)
europeistyka (1)
filologia (16)
filologia obca nauczycielska (1)
filologia polska (2)
filologia polska nauczycielska (1)
filozofia (1)
filozofia i etyka (1)
fizyka (6)
historia (3)
historia i socjologia (1)
informacja naukowa i bibliotekoznawstwo
informatyka (4)
informatyka i ekonometria (1)
jakość i bezpieczeństwo środowiska (2)
językoznawstwo i literaturoznawstwo
kognitywistyka i komunikacja (1)
kryminologia (4)
kulturoznawstwo (3)
logistyka
matematyka (3)
międzynarodowe stosunki gospodarcze (3)
mikrobiologia (1)
ochrona środowiska
pedagogika (6)
pedagogika opiekuńczo-wychowawcza (4)
pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna (3)
pedagogika resocjalizacyjna (4)
pedagogika specjalna (2)
praca socjalna (4)
prawo (7)
prawo i podatki w biznesie (1)
przygotowanie pedagogiczne
religioznawstwo
socjologia (4)
stosunki międzynarodowe (4)
studia wschodnie (1)
zarządzanie (6)
Pogrubieniem oznaczone są te spośród kierunków, specjalności i specjalizacji, które są realizowane na tej uczelni. W nawiasie podana jest liczba programów studiów związanych z tym kierunkiem nauczania (nie wliczając w to programów realizujących ten kierunek tylko na jednym z możliwych toków nauczania).
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-2 (2023-09-20)