Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Administracja-niestacjonarne 3-letnie studia I stopnia (KRK)

Informacje o programie studiów

Kod: Pr_ADM_N1_KRK
Nazwa: Administracja-niestacjonarne 3-letnie studia I stopnia (KRK)
Tryb studiów: studia niestacjonarne
Rodzaj studiów: studia pierwszego stopnia
Czas trwania: 6-semestrów
Kierunki, specjalności i specjalizacje poznawane w ramach wszystkich toków nauczania programu (w przypadku tego programu zdefiniowano tylko jeden możliwy tok nauczania). Kierunki: administracja
Kierunki, specjalności i specjalizacje poznawane tylko w ramach niektórych toków nauczania programu (związane z konkretnymi etapami). Kierunki do
wyboru:
(brak)
Jednostki organizacyjne oferujące ten program studiów Jednostki: Wydział Prawa (od 2019) [ inne programy w tej jednostce ]

Jeśli interesują Cię konkretne, indywidualne wymagania, jakie musisz spełnić na aktualnym etapie studiów, to zajrzyj do modułu zaliczeń etapów:

moje zaliczenia etapów

Główny tok nauczania

Dodatkowe informacje

Warunki przyjęcia:

Przedmioty brane pod uwagę w postępowaniu w sprawie przyjęcia na studia:

- historia, matematyka, język polski, wiedza o społeczeństwie

Kandydaci, którzy zdali nową maturę i kandydaci posiadający dyplom European Baccalaureate (EB):

- podstawą rekrutacji jest wynik egzaminu maturalnego z jednego przedmiotu do wyboru spośród następujących: historia, wiedza o społeczeństwie, język polski, matematyka - poziom podstawowy lub rozszerzony.

Kandydaci, którzy zdali starą maturę:

- podstawą rekrutacji jest wynik egzaminu dojrzałości z jednego przedmiotu do wyboru spośród następujących: historia, wiedza o społeczeństwie, język polski, matematyka.

Kandydaci posiadający świadectwo dojrzałości uzyskane za granicą:

- podstawą rekrutacji jest wynik egzaminu dojrzałości z jednego przedmiotu do wyboru spośród następujących: historia, wiedza o społeczeństwie.

Kandydaci, którzy zdali Maturę Międzynarodową (IB):

- podstawą rekrutacji jest wynik egzaminu maturalnego z historii – poziom niższy (SL) lub poziom wyższy (HL) .

Możliwe do uzyskania certyfikaty:
  • Licencjat
Uprawnienia zawodowe:

Dalsze studia:

Uzyskany dyplom daje podstawę do ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia i studia podyplomowe.

ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-2 (2024-02-19)