Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Lektorat Języka Obcego 4 0600-MS1-2LJO4
Lektorat (LEK) Rok akademicki 2017/18

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:
Efekty uczenia się:

Efekty kształcenia w ramach realizacji przedmiotu:

Posiada uporządkowaną wiedzę dotyczącą terminologii matematycznej w językach obcych. - egzamin pisemny/ustny; kolokwium/kolokwia; domowe prace problemowe;

Potrafi przygotować w języku obcym w formie pisemnej i ustnej raport, sprawozdanie oraz streszczenie popularnego oraz popularnonaukowego artykułu z matematyki. - prezentacje rozwiązań zadań na zajęciach; obserwacja ciągła aktywności studenta;

Potrafi przetłumaczyć na język polski popularny artykuł z matematyki opublikowany w języku obcym. - egzamin pisemny/ustny; domowe prace problemowe; obserwacja ciągła aktywności studenta;

Umie przygotować w języku obcym autoprezentację, krótki referat dotyczący podstawowych pojęć matematycznych (hasło encyklopedyczne). - domowe prace problemowe; projekt; obserwacja ciągła aktywności studenta;

Potrafi omówić w języku obcym wykresy i wyniki obliczeń matematycznych. - obserwacja ciągła aktywności studenta;

Potrafi przygotować w języku obcym streszczenie pracy licencjackiej. - domowe prace problemowe; prezentacje rozwiązań zadań na zajęciach;

Zna język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy. - egzamin pisemny/ustny; serie kartkówek; kolokwium/kolokwia;

Potrafi napisać list nieformalny, przemowę, rozprawkę. - prezentacje rozwiązań zadań na zajęciach; obserwacja ciągła aktywności studenta;

Potrafi wyszukać i zrozumieć oraz dokonać analizy informacji z różnych źródeł, np. z obcojęzycznej literatury fachowej, związanych ze specjalnością matematyczną. - prezentacje rozwiązań zadań na zajęciach; obserwacja ciągła aktywności studenta;

Potrafi poprowadzić w obcym języku dyskusję w grupie oraz dokonać jej podsumowania. Ma umiejętność prowadzenia w obcym języku negocjacji, mediacji i dochodzenia do kompromisu. - prezentacje rozwiązań zadań na zajęciach; obserwacja ciągła aktywności studenta;

Metody i kryteria oceniania:
Zakres tematów:

Treść zajęć:

Metody dydaktyczne:

Metody dydaktyczne: konsultacje, praca nad literaturą, rozwiązywanie zadań domowych, dyskusje w grupach problemowych.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy wtorek, 12:15 - 13:45, sala 3002
Joanna Wildowicz 16/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Matematyki i Informatyki - Kampus
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.