Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Systemy operacyjne 0900-FG1-1SO
Wykład (WYK) Rok akademicki 2017/18

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

ZALECANA:

1. Tanenbaum Andrew S., Systemy operacyjne (wydanie 3, wydanie 4), Wydawnictwo Helion, Warszawa (ISBN: 978-83-283-1422-1)

2. Sosna Ł., Linux Komendy i polecenia, Wydawca: Helion, Warszawa 2014 r. (ISBN: 9788324688388)

3. A. Silberschatz, P. B. Galvin, G. Gagne, Podstawy systemów operacyjnych, WNT, Warszawa 2005 (ISBN 83-204-2961-7).

UZUPEŁNIAJĄCA:

1. B. Ward, Jak działa Linux. Podręcznik administratora. Wydanie II, Wydawnictwo Helion, (ISBN 978-83-283-0980-7)

2. http://www.linux.org/ lub http://www.linux.pl/ oraz http://www.microsoft.com/

3. Linux Magazine, miesięcznik wydawnictwa Linux New Media Polska SP. z o. o.

4. K. Haviland, D. Gray, B. Salama, UNIX - programowanie systemowe, Wyd. RM, Warszawa 1999

Efekty uczenia się:

1. umie scharakteryzować pojęcie systemu operacyjnego, wymienia typy systemów oraz najpopularniejsze systemy;

2. potrafi zidentyfikować różnice w konstrukcji systemów operacyjnych oraz zna konsekwencje tych różnic w ich działaniu i możliwym zastosowaniu;

3. zna fundamenty implementacyjne systemów typu Linux/Unix oraz konkurencyjnych;

4. umie zainstalować dowolną dystrybucję Linuxa na dysku twardym komputera;

5. umie posługiwać się maszyną wirtualną;

6. potrafi posługiwać się zasobami systemu poprzez typowy interfejs użytkownika (tekstowy i graficzny);

7. potrafi posługiwać się podstawowymi poleceniami systemowymi i programami narzędziowymi w systemach typu Linux/Unix;

8. identyfikuje zadania administracyjne zarządcy systemu i potrafi znaleźć się w jego roli, ma wiedzę i umiejętności pozwalające na konfigurację systemu i instalowania oprogramowania;

9. umie ze zrozumieniem i krytycznie korzystać z literatury i zasobów Internetu w odniesieniu do problemów z informatyki (K_U17);

10. umie korzystać ze źródeł wiedzy w języku angielskim (K_U32);

11. potrafi samodzielnie wyszukiwać informacje w literaturze i zasobach Internetu, także w językach obcych (K_K05);

12. potrafi formułować opinie na temat podstawowych zagadnień astronomii (K_K06).

Metody i kryteria oceniania:

Ocena końcowa to ocena uzyskana po rozmowie ustnej (egzamin).

Zakres tematów:

WYKŁAD zapoznaje studenta z następującymi zagadnieniami:

1. Działanie procesora - wykonywanie zadań. Język maszynowy. Rejestry systemowe. Pojęcie procesu. Wielozadaniowość.

2. Podstawowe pojęcia w dziedzinie systemów operacyjnych: jądro systemu, procesy, wątki, sygnały i przerwania systemowe, zasoby systemowe, pamięć fizyczna i wirtualna.

3. Rodzaje systemów operacyjnych - klasyfikacja i przykłady. Start systemu. Maszyny wirtualne.

4. Warstwa sprzętowa komputera. Pojęcia plików i katalogów. Systemy plików – FAT, NTFS, ext3/4. Pojęcia związane z zapisem plików na dysku twardym. Defragmentacja. I-węzły. Rozmiar pliku.

5. Praca sieciowa. Konfiguracja sieci. Podstawowe pojęcia (adres IP, MAC).

6. Potoki i strumienie. Praca z plikami wsadowymi (skrypty). Narzędzia do pracy z plikami tekstowymi (grep, sed). Inne przydatne narzędzia, w tym tekstowe edytory tekstu.

7. Konfigurowanie powłoki (bash). Zmienne środowiskowe. Tworzenie skryptów powłoki. Pętle i instrukcje warunkowe.

9. Praca administratora systemu.

Metody dydaktyczne:

Wykład - prezentacja multimedialna - połączona z dyskusją (jeśli pojawiają się pytania ze strony studentów).

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy poniedziałek, 8:15 - 9:00, sala 2011
Krzysztof Gawryluk 48/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Fizyki - Kampus
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.