Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wstęp do fizyki 0900-FG1-1WDF
Laboratorium (LAB) Rok akademicki 2017/18

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

D. Halliday, R. Resnick, J. Walker, Podstawy Fizyki, t. 1-5, PWN, Warszawa 2003

J. Walker, Podstawy Fizyki, Zbiór zadań, PWN, Warszawa 2005

L. W. Tarasow, A. N. Tarasowa, Jak rozwiązywać zadania z fizyki, Wydawnictwa szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1995

H. Szydłowski „Pracownia fizyczna wspomagana komputerem", Wyd. Nauk. PWN, Warszawa 2003

P. Lesiak, D.Świsulski ”Komputerowa technika pomiarowa w przykładach” Agenda Wydawnicza PAK, Warszawa 2002

Efekty uczenia się:

Student:

1. zapoznaje się z metodą naukową badań

2. umie rozpoznawać i obserwować zjawiska fizyczne

3. umie opisać wybrane zjawiska fizyczne

4. umie przeprowadzać pomiary wielkości fizycznych

5. umie przedstawiać wyniki pomiarów oraz porównywać je z opisem teoretycznym

6. umie posługiwać się komputerem oraz specjalistycznym oprogramowaniem do sterowania układem pomiarowym,

7. umie sporządzać raport z pracy eksperymentalnej przedstawiający cel doświadczenia, wyniki pomiarów.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie oceny, która uwzględnia:

• merytoryczne przygotowanie do eksperymentu, w tym rozumienie działania zestawu doświadczalnego,

• konfiguracja programu komputerowego oraz kalibracja czujników układu pomiarowego

• rzetelność przeprowadzonych pomiarów,

• sposób opracowania wyników i dyskusji błędów pomiarowych,

• zdolność do współpracy w zespole laboratoryjnym,

• umiejętność korzystania z zasobów literatury i Internetu,

• zdolność do kierowania pracą zespołu laboratoryjnego, w tym przyjmowanie odpowiedzialności za realizowane zadania,

• kreatywność w podejściu do realizowanych zadań doświadczalnych.

Zakres tematów:

• Wprowadzenie do zasad korzystania z przyrządów i komputerowych zestawów laboratoryjnych. Zasady pracy w laboratorium oraz BHP. Przekazanie informacji na temat źródeł literaturowych oraz strony internetowych poświęconej laboratorium.

• Zapoznania się z oprogramowaniem do obsługi komputerowo wspomaganych zestawów doświadczalnych.

• Zapoznania się z oprogramowaniem do analizy, przetwarzania oraz obróbki danych pomiarowych.

• Badanie zależności między wielkościami fizycznymi na przykładzie wahadła matematycznego.

• Wyznaczenie niepewności pomiarowych.

• Rejestracja i badanie ruchu ciał z uwzględnieniem sił tarcia i oporu przy zastosowaniu mobilnych narzędzi teleinformatycznych.

• Komputerowa analiza sygnałów w celu wyznaczenia parametrów ruchu.

• Badanie drgań tłumionych w układzie wahadła sprężynowego.

• Rozkładanie wektorów na składowe za pomocą układu z czujnikami pomiaru siły.

• Badanie procesów ładowania i rozładowania kondensatora w układzie RC.

• Badania drgań w układzie RLC

• Badanie zjawisk rezonansowych.

• Wyznaczenie prędkości dźwięku.

• Komputerowe sterowanie w układzie automatycznej regulacji

Metody dydaktyczne:

Pracując w zespole laboratoryjnym, studenci wykonują, wskazane przez prowadzącego eksperymenty. Prowadzący wyznacza studenta kierującego przebiegiem eksperymentu, odpowiedzialnego za opracowanie wyników i przygotowanie sprawozdania. W miarę możliwości technicznych i organizacyjnych umożliwia się studentom modyfikację zestawu doświadczalnego lub samodzielne przygotowanie eksperymentu.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy czwartek, 12:00 - 13:30, sala 2021
Andrei Stupakevich 15/ szczegóły
2 każdy czwartek, 14:00 - 15:30, sala 2021
Andrei Stupakevich 16/ szczegóły
3 każdy poniedziałek, 10:00 - 11:30, sala 2021
Andrei Stupakevich 14/ szczegóły
4 każdy czwartek, 16:00 - 17:30, sala 2021
Andrei Stupakevich 3/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Fizyki - Kampus
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.