Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wstęp do fizyki 0900-FG1-1WDF
Wykład (WYK) Rok akademicki 2017/18

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Strona zajęć: http://blackboard.uwb.edu.pl/
Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Efekty uczenia się:

K_W01, K_W02, K_W03

zapoznaje się z metodą naukową prowadzenia badań

umie rozpoznawać i obserwować zjawiska fizyczne

umie opisać wybrane zjawiska fizyczne

umie przeprowadzać pomiary prostych zjawisk fizycznych

rozumie pojęcie niepewności pomiarowej

umie szacować niepewność pomiarową

umie przedstawiać wyniki pomiarów oraz porównywać je z prostym opisem teoretycznym

umie sporządzać raport z prostych eksperymentów przedstawiający cel doświadczenia, wyniki pomiarów i porównanie z przewidywaniami

Metody i kryteria oceniania:

Po zakończeniu kształcenia odbywa się egzamin z wykładu.

Warunkiem dopuszczenia do egzaminu z wykładu jest uzyskanie pozytywnej oceny ćwiczeń i laboratorium.

Zakres tematów:

Zakres wykładu:

1. Obserwacja świata, zjawiska fizyczne, powtarzalność, pomiary wielkości fizycznych, niepewność pomiarowa, podstawowe wielkości fizyczne i ich jednostki (układ SI), zamiana jednostek.

2. Pojęcie szybkości zmiany wielkości fizycznej, prawa eksponencjalnego wzrostu i zaniku.

3. Ruch, opory ruchu i ich eliminacja. Układ izolowany, układ inercjalny, zasada względności, koncepcja zdarzeń w czasoprzestrzeni, synchronizacja zegarów, wektor położenia i prędkości, transformacja Galileusza.

4. Zasada względności i transformacja Lorentza, prędkość graniczna, elementy szczególnej teorii względności: dylatacja czasu, skrócenie lorentzowskie, względność równoczesności.

5. Zjawisko bezwładności, pojęcie masy, zasady dynamiki Newtona, pojęcie przyspieszenia i siły.

6. Przykłady ruchu pod wpływem sił, ruch pod wpływem stałej siły, składanie ruchów, ruch po okręgu, przewidywanie ruchu pod wpływem dowolnej siły.

7. Zasady zachowania w fizyce – pęd i momenty pędu.

8. Zasady zachowania w fizyce – energia.

9. Zjawisko drgań, oscylator klasyczny i kwantowy, rezonans.

10. Zjawisko fal, fale harmoniczne, twierdzenie Fouriera, interferencja, fale stojące.

11. Efekt Dopplera.

12. Prawa fizyki dla układu wielu ciał, sukces i kryzys fizyki klasycznej.

13. Układy wielu ciał – sukces fizyki kwantowej.

14. Fizyka klasyczna i kwantowa, dualizm korpuskularno falowy.

Metody dydaktyczne:

Studenci uczestniczą w wykładzie wzbogaconym o pokazy eksperymentów ilustrujących przekazywane treści. Są stymulowani do zadawania pytań i dyskusji.

Na platformie e-learningowej umieszczane są linki do appletów. Na podstawie przeprowadzanych symulacji studenci przedstawiają wyniki badań w postaci raportu.

Dostępne są konsultacje.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy piątek, 8:30 - 10:00, sala 2011
Krzysztof Szymański 48/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Fizyki - Kampus
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.