Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Polityka kryminalna 0700-KS1-3POK
Wykład (WYK) Rok akademicki 2018/19

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

M. Melezini, Punitywność wymiaru sprawiedliwości karnej w Polsce w XX wieku, Białystok 2003,

M. Melezini, Środki karne jako instrument polityki kryminalnej, BIałystok 2013

J. Błachut, A. Gaberle, K. Krajewski, Kryminologia, Gdańsk 1999

T. Szymanowski, Polityka karna i penitencjarna w Polsce w okresie przemian prawa karnego, Warszawa 2004M. Bojarski, W. Radecki:

Prawo wykroczeń. Komentarz, Warszawa 2006

W. Kotowski, Prawo wykroczeń. Komentarz, Kraków 2006

R. A. Stefański, Wykroczenia drogowe, Kraków 2005

Efekty uczenia się:

Wiedza:

a) ma rozszerzoną wiedzę o charakterze nauk prawnych, ich miejscu w systemie nauk i relacjach do innych nauk

b) ma pogłębioną wiedzę na temat zasad i instytucji z zakresu prawa karnego, cywilnego, administracyjnego, konstytucyjnego oraz

procedur sądowych i administracyjnych

Umiejętności:

a) potrafi prawidłowo interpretować i wyjaśniać znaczenia określonych norm prawych oraz wzajemne relacje pomiędzy tymi normami w

ramach określonej dziedziny prawa

b) potrafi prawidłowo interpretować i wyjaśniać znaczenia określonych norm prawych oraz wzajemne relacje pomiędzy tymi normami w

ujęciu interdyscyplinarnym

c) Rozumie i potrafi dokonać samodzielnej analizy przyczyn i przebiegu zmian zachodzących w prawie; poddaje merytorycznej ocenie

wybrane regulacje, wykorzystując metody badawcze stosowane w naukach prawnych

Kompetencje społeczne:

a) prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu

Metody i kryteria oceniania:

Formy zaliczenia przedmiotu: egzamin pisemny

Zakres tematów:

Pojęcie polityki kryminalnej (polityka legislacyjna, polityka karna, polityka wykonawcza)

Polityka kryminalna okresu Polski Ludowej

Polityka kryminalna okresu III Rzeczypospolitej Polskiej

Aktualne problemy polityki kryminalnej. Zagadnienia ogólne

Obraz przestępczości

Racjonalizm prawa karnego czy zaostrzenie odpowiedzialności karnej

Metody dydaktyczne:

Metody dydaktyczne: wykład, konsultacje oraz analiza danych statystycznych

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy czwartek, 13:15 - 14:45, sala 313
Marta Dąbrowska 54/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Prawa
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.