Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Obyczaje i reguły akademickie 0700-PS5-1ORA
Konwersatorium (KON) Rok akademicki 2018/19

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 12
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Dobre obyczaje w kształceniu akademickim, K. Kloc, E. Chmielecka (red), Warszawa 2004.

2. M. Hyla, Akademicki savoir-vivre, Katowice 2014.

3. Regulamin studiów Uniwersytetu w Białymstoku.

4. Kodeks Etyki Studenta Uniwersytetu w Białymstoku.

Efekty uczenia się:

1. Student ma pogłębioną wiedzę z zakresu innych dziedzin prawa i wybranych zagadnień z innych nauk społecznych, K_W06.

2. Student posiada pogłębioną umiejętność przygotowywania wystąpień ustnych dotyczących materii prawnej oraz zagadnień z pogranicza prawa i wybranych innych dziedzin nauki, wykorzystując przy tym zdobytą wiedzę teoretyczną, korzystając z materiałów pozyskanych samodzielnie, K_U09.

3. Student dostrzega związki między zjawiskami prawnymi, a innymi zjawiskami kulturowymi i społecznym, K_U11.

4. Student rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie, potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób,K_K01.

5. Student potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania, K_K03.

6. Student umie uczestniczyć w przygotowaniu projektów społecznych i potrafi przewidywać wielokierunkowe skutki społeczne swej działalności, K_K05.

Metody i kryteria oceniania:

Metodą weryfikacji wiedzy studentów jest aktywność podczas dyskusji w trakcie zajęć ćwiczeniowych oraz ocena wyników prac w trakcie zajęć.

Zakres tematów:

1. Obyczaje i reguły akademickie - wprowadzenie

2. Obyczaje akademickie

3. Reguły akademickie

4. Zasady komunikacji w społeczności akademickiej

5. Zasady dress code'u w społeczności akademickiej

6. Akademicki SAVOIR – VIVRE

Metody dydaktyczne:

Wykład wspierany prezentacją multimedialną, dyskusja zespołowa.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy czwartek, 9:45 - 11:15, sala 214
Wioleta Hryniewicka-Filipkowska, Wojciech Zoń 27/ szczegóły
2 każdy czwartek, 13:15 - 14:45, sala 214
Wioleta Hryniewicka-Filipkowska, Wojciech Zoń 26/ szczegóły
3 każdy czwartek, 9:45 - 11:15, sala 214
Wioleta Hryniewicka-Filipkowska, Iwona Wrońska, Wojciech Zoń 24/ szczegóły
4 każdy czwartek, 11:30 - 13:00, sala 214
Wioleta Hryniewicka-Filipkowska, Wojciech Zoń 28/ szczegóły
5 każdy czwartek, 11:30 - 13:00, sala 214
Wioleta Hryniewicka-Filipkowska, Iwona Wrońska, Wojciech Zoń 28/ szczegóły
6 każdy wtorek, 16:00 - 17:30, sala 315
Wioleta Hryniewicka-Filipkowska, Izabela Kraśnicka 27/ szczegóły
7 każdy czwartek, 13:15 - 14:45, sala 214
Wioleta Hryniewicka-Filipkowska, Iwona Wrońska, Wojciech Zoń 26/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Prawa
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.