Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Organizacja spedycyjnej obsługi międzynarodowych przepływów towarowych 0300-MS2-2YOSO
Wykład (WYK) Rok akademicki 2018/19

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Salomon Adam, „Spedycja teoria, przykłady, ćwiczenia”, Wydawnictwo Akademii Morskiej w Gdyni, Gdynia 2012

Marciniak – Neider D.: (red), „Podręcznik Spedytora”, Polska Izba Spedycji i Logistyki, Tom 1 i Tom 2, PISIL, Gdynia 2011, oraz Gdynia 2014

Wasielewska-Marszałkowska I. , „Spedycja we współczesnych łańcuchach dostaw”, Wydawnictwo CeDeWu, Warszawa 2014

Sikorski Andrzej, „Transport i spedycja międzynarodowa w handlu zagranicznym” Wydawnictwo ODDK, Gdańsk 2013

Januła E., Truś T., Gutowska Ż., „Spedycja” , Difin, Warszawa 2011

Adam Salomon, „Transport intermodalny z punktu widzenia Spedycyjnego”, Prace Wydziału Nawigacyjnego Akademii Morskiej w Gdyni nr 28/2010, Wydawnictwo Akademii Morskiej w Gdyni, Gdynia 2013

Efekty uczenia się:

Student posiada znajomość problematyki organizacji procesów transportowych w poszczególnych gałęziach transportu, zna specyfikę pracy spedytora, znajomość przepisów prawnych, dokumentów, potrafi podejmować decyzje odnośnie wyboru sposobu dostaw przesyłek. Umie również podejmować optymalne decyzje dotyczące realizacji poszczególnych etapów procesu transportowego.

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin końcowy pisemny: test (pytania otwarte i zamknięte)

91-100 pkt. – 5,0

81-90 pkt. – 4,5

71-80 pkt. – 4,0

61-70 pkt. - 3,5

51-60 pkt. – 3,0

0-50 pkt. -2,0

Zakres tematów:

Podstawowe pojęcia związane ze spedycją. Funkcje spedytorów na rynku TSL.

Organizacja procesów spedycyjnych i dokumentacja transportowo- spedycyjna.

Uczestnicy rynku spedycyjnego.

Zwyczaje i uzanse handlowe.

Opakowanie i oznakowanie ładunków w spedycji.

Ubezpieczenia w spedycji.

Umowy i konwencje międzynarodowe w różnych gałęziach transportu.

Transport multimodalny z punktu widzenia spedycyjnego.

Metody dydaktyczne:

Zajęcia prowadzone są z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych, oraz wykorzystaniem metod aktywizujących: dyskusja, aktywność.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy czwartek, 18:30 - 20:00, sala 301
Konrad Pawluczuk 17/18 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Ekonomii i Finansów i Instytutu Zarządzania
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.