Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Technologie informacyjne I 0300-MS1-1TEI1
Laboratorium (LAB) Rok akademicki 2018/19

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

LITERATURA OBOWIĄZKOWA:

1) Harasiewicz- Mordasewicz A., Excel 2007, Oficyna Wydawnicza Uczelni Łazarskiego, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2010

2) Siemieniuk N., Zalewska-Bochenko A., Microsoft Word 2007, Microsoft PowerPoint 2007. Ilustrowany przewodnik dla studentów, Wydawnictwa WEiZ UwB, Białystok 2012

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:

1) Evans V., Dooley J., Wright S., Information Technology, Wydawnictwo Express Publishing, 2011

2) Siemieniuk N., Sikorski J. (red.), Systemy informatyczne a funkcjonowanie organizacji gospodarczych, Wydawnictwa UwB, Białystok 2011

3) Siemieniuk N., Michalczuk G. (red.), Technologie informacyjne w zarządzaniu organizacjami, Wydawnictwa UwB, Białystok 2012

4) Sokół M., Internet. Pierwsza pomoc, Helion, Warszawa 2009

Efekty uczenia się:

WIEDZA

1TEI _W01 Zna standardowe narzędzia informatyczne gromadzenia, analizy i prezentacji danych ekonomicznych i społecznych M1_W06(Zaliczenie wykładu w formie pisemnego testu)

UMIEJĘTNOŚCI

1TEI _U01 Potrafi wykorzystać zasoby baz danych pozyskiwanych z systemów informatycznych i sieci Internet i stosuje właściwe techniki prezentacji z wykorzystaniem oprogramowania Microsoft Office PowerPoint M1_U02 (Zaliczenie przy komputerze z wykorzystaniem specjalistycznego oprogramowania)

1TEI _U02 Potrafi przygotować prezentacje multimedialne poświęcone konkretnym zagadnieniom z zakresu międzynarodowych stosunków gospodarczych i dyscyplin komplementarnych M1_U09(wykonanie prezentacji multimedialnej)

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

1TEI _K01 Ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności oraz rozumie potrzebę stałego uczenia się, ze względu na dynamikę procesów rynkowych i społecznych zachodzących w świecie M1_K01(Uczestnictwo w dyskusji na wykładach)

Metody i kryteria oceniania:

Metody dydaktyczne:

- wykład prowadzony z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych, angażujący słuchaczy do czynnego udziału w wykładzie w formie dyskusji,

- ćwiczenia: ćwiczenia przy komputerze z wykorzystaniem specjalistycznego oprogramowania

Formy zaliczenia przedmiotu: zaliczenie na ocenę

Zaliczenie wykładu w formie pisemnego testu.

Ćwiczenia - zaliczenie na podstawie pracy praktycznej przy komputerze na koniec semestru oraz na podstawie pracy własnej studenta podczas zajęć

Zakres tematów:

1. Wprowadzenie do zagadnień z technologii informacyjnych

2. Podstawowe operacje w edytorze tekstu - wykonywanie zadań przy komputerze

3. Korespondencja seryjna w edytorze tekstu - wykonywanie zadań przy komputerze

4. Analiza danych w arkuszu kalkulacyjnym- wykonywanie zadań przy komputerze

5. Wybrane funkcje arkusza kalkulacyjnego - wykonywanie zadań przy komputerze

6. Baza danych w arkuszu kalkulacyjnym - wykonywanie zadań przy komputerze

7. Tworzenie materiałów prezentacyjnych - wykonywanie zadań przy komputerze

8. Wykorzystanie sieci Internet- wykonywanie zadań przy komputerze

Metody dydaktyczne:

Metody dydaktyczne:

Ćwiczenia przy komputerze z wykorzystaniem specjalistycznego oprogramowania

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy piątek, 16:45 - 18:15, sala 133
Adam Gardocki 28/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Ekonomii i Finansów i Instytutu Zarządzania
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.