Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Współczesne systemy gospodarcze 0300-MS1-2WSG
Wykład (WYK) Rok akademicki 2018/19

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: 27
Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Systemy gospodarcze : alternatywne rozwiązania? : praca zbiorowa / pod red. Stanisława Swadźby., Warszawa 2012

2. Mises L., Liberalizm w tradycji klasycznej, Arcana, Kraków 2005

3. Swadźba S. (red.), Analiza porównawcza poziomu liberalizacji systemów gospodarczych krajów członkowskich Unii Europejskiej, AE Katowice 2006

4. Systemy polityczne państw Unii Europejskiej. T. 1, T. 2/ red. Konstanty Adam Wojtaszczyk, Monika Poboży, Warszawa LIber 2013

Literatura uzupełniająca:

4. Hayek F.A., Konstytucja wolności, PWN Warszawa 2006

5. Bossak J., Bieńkowski W., Międzynarodowa zdolność konkurencyjna Wyzwania dla Polski na progu XXI wieku, SGH, Warszawa 2004

Efekty uczenia się:

Wiedza

1. Ma podstawową wiedzę na temat mechanizmów ewolucji międzynarodowych stosunków gospodarczych i umiejscowienia nauko o stosunkach międzynarodowych w systemie nauk ekonomicznych S

Umiejętności

1. Posiada umiejętność interpretacji zjawisk i procesów społecznych o zasięgu ponad krajowym

2. Wykorzystuje zdobytą wiedzę z zakresu międzynarodowych stosunków gospodarczych i dziedzin komplementarnych do analizy i rozstrzygania konkretnych problemów, proponując odpowiednie ich rozwiązania

Kompetencje

1. ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności oraz rozumie potrzebę stałego uczenia się, ze względu na dynamikę procesów rynkowych i społecznych zachodzących w świecie

Metody i kryteria oceniania:

Studenci są oceniani na postawie egzaminu pisemnego o pytaniach otwartych i zamkniętych.

Zakres tematów:

Temat 1. Istota i elementy systemu ekonomicznego (idea, wartość, instytucje, podział na typy systemów)

Temat 2. Rozwój gospodarczy i jego uwarunkowania (rozwój gospodarczy w poszczególnych krajach i regionach)

Temat 3.Typologia systemów gospodarczych

Temat 4. Polityka ekonomiczna a funkcjonowanie systemów (wyszczególnienie poszczególnych systemów i zastosowanie polityki ekonomicznej, odniesienie do teorii ekonomii)

Temat 5. Modele gospodarcze we współczesnym świecie

Temat 6. Czynniki wpływające na system gospodarczy-ocena

Metody dydaktyczne:

Wykład z wykorzystaniem rzutnika multimedialnego i prezentacji Power Point

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy wtorek, 16:45 - 18:15, sala 316
Dorota Roszkowska 20/25 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Ekonomii i Zarządzania
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.