Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Historia gospodarcza 0300-ES1-1HIG
Ćwiczenia (CW) Rok akademicki 2018/19

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Kaliński J., Przygodzka R., Zalesko M., Historia gospodarcza świata XIX i XX wieku, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2014.

2. Kaliński J., Noniewicz Cz., Historia gospodarcza Polski XIX i XX wieku, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2015.

3. Kaliński J., Historia gospodarcza XIX i XX w., PWE, Warszawa 2008.

4. Skodlarski J., Historia gospodarcza, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2012.

5. Szpak J., Historia gospodarcza powszechna, PWE, Warszawa 2007.

6. Dwilewicz Ł., Economic history - introduction and lectures, Warsaw School of Economics, Warsaw 2015.

Literatura uzupełniająca:

1. Ciepielewski J., Kostrowicka I., Landau Z., Tomaszewski J., Dzieje gospodarcze świata do roku 1980, PWE, Warszawa 1985.

2. Kaczyńska E., Piesowicz K., Wykłady z powszechnej historii gospodarczej, PWN, Warszawa 1977.

3. Jezierski A., Leszczyńska C., Historia gospodarcza Polski. Wyd. Key Text, Warszawa 2010.

4. Morawski W., Dzieje gospodarcze Polski, Difin, Warszawa 2010.

5. Skodlarski J., Zarys historii gospodarczej Polski, PWN, Warszawa 2007.

Efekty uczenia się:

Efekt kształcenia Sposób weryfikacji (udział w dyskusji, analiza przypadków, prezentacje multimedialne, prace pisemne, kolokwium)

HIG_W01 (udział w dyskusji, prace pisemne, kolokwium)

HIG _W02 (udział w dyskusji, prace pisemne, kolokwium)

HIG _W03 (udział w dyskusji, prezentacje multimedialne, prace pisemne,)

HIG _W04 (udział w dyskusji, prace pisemne, kolokwium)

HIG _W05 (udział w dyskusji, prace pisemne, kolokwium)

HIG _U01 (udział w dyskusji, analiza przypadków, prezentacje multimedialne, prace pisemne, kolokwium)

HIG _U02 (prezentacje multimedialne, prace pisemne)

HIG _U03 (udział w dyskusji, analiza przypadków, prezentacje multimedialne, prace pisemne)

HIG _U04 (prezentacje multimedialne, prace pisemne)

HIG _K01 (analiza przypadków, prezentacje multimedialne, prace pisemne)

Metody i kryteria oceniania:

Forma zaliczenia ćwiczeń:

- zaliczenie na ocenę na podstawie aktywności na zajęciach (w tym: udział w dyskusji, analiza przypadków, prezentacje multimedialne/ prace pisemne) oraz kolokwium (pisemne, w formie zamkniętego testu odpowiedzi).

Warunki zaliczenia ćwiczeń:

- obecność na zajęciach (dopuszczalne 2 nieobecności);

- uzyskanie pow. 50% punktów możliwych do uzyskania poprzez aktywność na zajęciach oraz kolokwium.

Zakres tematów:

1. Pierwsza wojna światowa i jej konsekwencje 1914-1923

2. Stabilizacja i wzrost gospodarki kapitalistycznej 1924-1929

3. Wielki kryzys gospodarczy 1929-1933

4. Poprawa koniunktury i wzrost gospodarczej roli państwa 1934-1939

5. Gospodarka radziecka w latach 1917-1941

6. Druga wojna światowa i jej konsekwencje 1939-1949

7. Rewolucja naukowo-techniczna

8. Dynamiczny rozwój gospodarczy w latach 1950-1973

10. Okres zmiennej koniunktury gospodarczej w latach 1974-1989

11. Gospodarka światowa w latach 90.XX i na początku XXI wieku

Metody dydaktyczne:

Prezentacja zagadnień objętych nauczaniem, dyskusja, prezentacje multimedialne, filmy edukacyjne, studia przypadków, prace pisemne, samodzielna praca studentów, studenci mogą również korzystać z konsultacji u prowadzącego zajęcia (wymiar konsultacji – 2 godz. w tygodniu).

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy poniedziałek, 15:00 - 16:30, sala 132
Mariusz Mak 27/27 szczegóły
2 każdy piątek, 16:45 - 18:15, sala 207
Mariusz Mak 24/27 szczegóły
3 każdy piątek, 15:00 - 16:30, sala 207
Mariusz Mak 25/27 szczegóły
4 każdy piątek, 11:30 - 13:00, sala 207
Mariusz Mak 28/27 szczegóły
5 każdy piątek, 13:15 - 14:45, sala 207
Mariusz Mak 26/27 szczegóły
6 każdy piątek, 9:45 - 11:15, sala 207
Mariusz Mak 19/27 szczegóły
7 każdy piątek, 8:00 - 9:30, sala 207
Mariusz Mak 21/27 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Ekonomii i Finansów i Instytutu Zarządzania
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.