Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Matematyka 0300-ES1-1MAT
Ćwiczenia (CW) Rok akademicki 2018/19

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Podstawowa:

1. Antoniewicz R., Misztal A., Matematyka dla studentów ekonomii, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2012.

2. Bażańska T., Nykowska M., Matematyka w zadaniach dla wyższych zawodowych uczelni ekonomicznych, Oficyna Wydawnicza

Branta, Warszawa 2007.

3. Mierzyńska D., Perło N., Roszkowska E., Algebra liniowa z elementami zastosowań w ekonomii, Wydawnictwo Uniwersytetu w

Białymstoku, Białystok 2003.

4. Ostoja-Ostaszewski A., Matematyka w ekonomii, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008.

5. Roszkowska E., Zadania z analizy matematycznej dla ekonomistów, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2006.

Uzupełniająca:

1. Gurgul H., Suder M., Matematyka dla kierunków ekonomicznych, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2012.

2. Matłoka M. (red.), Matematyka dla ekonomistów. Zbiór zadań, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 20092.

3.Piszczała J., Matematyka i jej zastosowania w naukach ekonomicznych, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu,Poznań 2008.

4. Hoy M., Livernois J. , McKenna C. , Rees R. , Stengos T. , Mathematics for Economics, The MIT Press, Cambridge Massachusetts, London England 2011.

5. Anholcer M., Mathematics in economics and management : examples and exercises, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2015.

Efekty uczenia się:

Efekt kształcenia - sposób weryfikacji

1MAT_W01 - kolokwium, aktywność na zajęciach

1MAT_W02 - praca domowa

1MAT_W03 - kolokwium, aktywność na zajęciach

1MAT_K01- aktywność na zajęciach, praca domowa

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem zaliczenia ćwiczeń jest osiągniecie założonych efektów kształcenia. Zaliczenie ćwiczeń następuje na podstawie kolokwiów,

pracy domowej oraz aktywności na zajęciach. Podstawą zaliczenia ćwiczeń jest uzyskanie 50% łącznej liczby punktów.

Opuszczenie przez studenta więcej niż 4 godz. dydaktycznych (nieusprawiedliwionych i nieodpracowanych) kwalifikuje do niezaliczenia przedmiotu. Zaliczenie nieobecności odbywa się na konsultacjach.

Zakres tematów:

1. Rozwiązywania zadań dotyczących przestrzeni liniowych i wektorów.

2. Rozwiązywania zadań dotyczących macierzy.

3. Rozwiązywania zadań dotyczących układów równań liniowych.

4. Rozwiązywanie zadań dotyczących podstawowych własności funkcji jednej zmiennej.

5. Rozwiązywanie zadań dotyczących monotoniczności i granic ciągów.

6. Rozwiązywanie zadań dotyczących granic i ciągłości funkcji jednej zmiennej.

7. Rozwiązywania zadań dotyczących rachunku różniczkowego funkcji jednej zmiennej.

8. Rozwiązywania zadań dotyczących rachunku całkowego funkcji jednej zmiennej.

9. Rozwiązywania zadań dotyczących funkcji dwóch zmiennych

Metody dydaktyczne:

Metody praktyczne oraz aktywizujące (praca indywidualna przy tablicy, praca w grupach, praca samodzielna, praca domowa).

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy wtorek, 8:00 - 9:30, sala 303
Ewa Roszkowska 29/27 szczegóły
2 każdy wtorek, 9:45 - 11:15, sala 303
Ewa Roszkowska 24/27 szczegóły
3 każdy wtorek, 11:30 - 13:00, sala 303
Ewa Roszkowska 25/27 szczegóły
4 każdy piątek, 13:15 - 14:45, sala 304
Paweł Konopka 28/27 szczegóły
5 każdy piątek, 11:30 - 13:00, sala 304
Paweł Konopka 25/27 szczegóły
6 każdy piątek, 8:00 - 9:30, sala 304
Paweł Konopka 19/27 szczegóły
7 każdy piątek, 9:45 - 11:15, sala 304
Paweł Konopka 22/27 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Ekonomii i Finansów i Instytutu Zarządzania
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.