Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Język angielski - specjalistyczny warsztat językowy 0300-ES2-1ANGW
Lektorat (LEK) Rok akademicki 2018/19

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Literatura:

- Business Vocabulary in Use Advanced, B. Mascull (Cambridge UP, 2009)

- Business Vocabulary Builder, P. Emerson (MacMillan, 2009)

- FC Use of English, V. Evans

- English Vocabulary in Use, M. McCarthy, F. O’Dell (Cambridge UP, 1994)

- Advanced Language Practice, Michael Vince (Macmillan, 2003)

- Successful Writing Advanced, V. Evans (Express Publishing, 2004)

- artykuły z czasopism branżowych i sekcji finansowych czasopism online

Efekty uczenia się:

1. Posiada pogłębioną umiejętność przygotowania różnego typu wystąpień ustnych (np. prezentacje, referaty) i prac pisemnych (np. streszczenie tekstu specjalistycznego) w języku obcym. E2_U03, E2_U01/ANG_U03, ANG_U01 - prezentacje multimedialne, posterowe, referaty

2. Potrafi aktywnie pracować w grupie, np. biorąc czynny udział w dyskusjach oraz dokonując ich podsumowania. E2_K01/ANG_K01 - projekty grupowe, dyskusje

3. Ma umiejętności językowe, zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu B2 lub wyższego Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego. E2_U03/ANG_U03 - testy cząstkowe i końcowe, kartkówki, prace pisemne (np. raporty)

Metody i kryteria oceniania:

Obecność na zajęciach (dopuszczalne są 2 nieobecności w semestrze bez konieczności ich odpracowania), przygotowania do zajęć i czynny w nich udział.

Przedmiot kończy się kolokwium po II semestrze.

Zakres tematów:

Słownictwo akademickie, sformułowania publikacji naukowych.

Pisanie akademickie - raporty, CV, list motywacyjny.

Rozszerzenie znajomości słownictwa specjalistycznego z dziedziny ekonomii.

Metody dydaktyczne:

Metody dydaktyczne: aktywizujące i uczestniczące

Warsztat prowadzony jest w formie praktycznych ćwiczeń wszystkich sprawności językowych: mówienie, pisanie, czytanie, słuchanie. Wiedza sprawdzana jest w formie testów pisemnych, wypowiedzi pisemnych i ustnych – indywidualnych i w grupach - dotyczących materiału specjalistycznego oraz ogólnoakademickiego.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy wtorek, 8:00 - 9:30, sala 207
Anna Kuźma 18/30 szczegóły
2 każdy poniedziałek, 11:30 - 13:00, sala 233
Anna Kuźma 23/30 szczegóły
3 każdy piątek, 9:45 - 11:15, sala 301
Anna Hlebowicz-Kozioł 25/30 szczegóły
4 każdy piątek, 8:00 - 9:30, sala 205
Anna Hlebowicz-Kozioł 25/30 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Ekonomii i Zarządzania
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.