Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wnioskowanie statystyczne 0300-ES2-1WST
Ćwiczenia (CW) Rok akademicki 2018/19

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Greń J., Statystyka matematyczna. Modele i zadania, PWN, Warszawa 1984.

2. Krysicki W., Bartos J. i inni, Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka matematyczna w zadaniach cz. 1 i 2, PWN, Warszawa 2007 i 2006.

3. Roszkowska E., Elementy rachunku prawdopodobieństwa dla ekonomistów, Wydawnictwo UwB, Białystok 2003.

Literatura uzupełniająca:

1. Balcerzak-Szkutnik M., Sojka E., Szkutnik W., Wnioskowanie statystyczne w przykładach i zadaniach, Wydawnictwo UE, Katowice 2011.

2. Górska R., Milczarski P., Podgórski J., Elementy statystyki matematycznej z przykładami, VIZJA PRESS&IT, Warszawa 2010.

3. Kassyk-Rokicka H., Statystyka. Zbiór zadań, PWE, Warszawa 2011, rozdziały 1, 3, 4.

4. Kowgier H., Elementy rachunku prawdopodobieństwa i statystyki na przykładach z ekonomii, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa 2011

5. Olbrych B., Wnioskowanie statystyczne w przykładach, Zakład poligraficzny PR Radom 2009.

6. Ostasiewicz K., Mathematical statistics, Publishing House of Wrocław University of Economics, Wrocław 2014.

Efekty uczenia się:

1WST_W01 kolokwium, aktywność na zajęciach

1WST_W02 kolokwium, aktywność na zajęciach

1WST_W03 kolokwium, aktywność na zajęciach

1WST_U01 kolokwium, aktywność na zajęciach.

1WST_U02 kolokwium, aktywność na zajęciach.

1WST_K01 aktywność na zajęciach.

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem zaliczenia ćwiczeń jest osiągnięcie założonych efektów kształcenia. Zaliczenie ćwiczeń następuje na podstawie kolokwium oraz aktywności na zajęciach. Opuszczenie przez studenta więcej niż 4 godzin dydaktycznych (nieusprawiedliwionych i nieodrobionych) kwalifikuje do niezaliczenia przedmiotu. Zaliczenie nieobecności odbywa się na konsultacjach. Podstawą zaliczenia ćwiczeń jest uzyskanie 50% łącznej ilości punktów.

Zakres tematów:

1. Rozwiązywanie zadań dotyczących rachunku prawdopodobieństwa.

2. Rozwiązywanie zadań dotyczących funkcji prawdopodobieństwa zmiennej losowej skokowej (własności, dystrybuanta, parametry).

3. Rozwiązywanie zadań dotyczących funkcji gęstości zmiennej losowej ciągłej (własności, dystrybuanta, parametry).

4. Rozwiązywanie zadań dotyczących dwuwymiarowych zmiennych losowych skokowych (rozkłady łączne, brzegowe i warunkowe, niezależność zmiennych losowych, parametry).

5. Rozwiązywanie zadań z wykorzystaniem wybranych rozkładów prawdopodobieństwa (np. rozkład Bernoulliego, Poissona, jednostajny, normalny, t-Studenta, chi-kwadrat).

6. Etapy badania statystycznego (projektowanie, pomiar, opracowanie, analiza) oraz metody pobierania prób (losowe, nielosowe, warstwowe, zespołowe, systematyczne).

7. Rozwiązywanie zadań dotyczących wybranych rozkładów statystyk z próby.

8. Rozwiązywanie zadań dotyczących estymacji przedziałowej i minimalnej liczebności próby.

9. Rozwiązywanie zadań dotyczących weryfikacji hipotez statystycznych (parametryczne i nieparametryczne testy istotności) oraz wykorzystanie narzędzi informatycznych do przeprowadzenia testu istotności.

Metody dydaktyczne:

Metody praktyczne oraz aktywizujące (praca indywidualna przy tablicy, praca w grupach, praca samodzielna).

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy czwartek, 11:30 - 13:00, sala 233
Paweł Konopka 22/30 szczegóły
2 każdy czwartek, 9:45 - 11:15, sala 204
Paweł Konopka 27/30 szczegóły
3 każdy poniedziałek, 18:30 - 20:00, sala 206
Grzegorz Koronkiewicz 28/30 szczegóły
4 każdy poniedziałek, 16:45 - 18:15, sala 206
Grzegorz Koronkiewicz 26/30 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Ekonomii i Zarządzania
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.