Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Mikroekonomia 0300-ZS1-1MIK
Ćwiczenia (CW) Rok akademicki 2018/19

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

1. Ekonomia ogólna. Podręcznik akademicki, red. Meredyk K., UwB, Białystok 2007

2. Makro- i mikroekonomia: podstawowe problemy, red. Marciniak S., WN PWN, Warszawa 2013

3. Nasiłowski M., System rynkowy. Podstawy mikro i makroekonomii, Wyd. Key Text, Warszawa 2016

4. Samuelson P. A., Nordhaus W. D., Ekonomia, Wyd. Rebis, Poznań 2012

5. Serrano R., A short course in intermediate microeconomics with calculus, Cambridge University Press, New York, 2013

Efekty uczenia się:

Aktywność na zajęciach/udział w dyskusji: 1MIK_W01, 1MIK_W02, 1MIK_U01, 1MIK_U02,

Praca w grupach: 1MIK_W02, 1MIK_U01, 1MIK_U03, 1MIK_K01

Praca domowa: 1MIK_W01, 1MIK_K01

Kolokwium: 1MIK_W01, 1MIK_W02, 1MIK_U01

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem uzyskania zaliczenia ćwiczeń jest obecność na zajęciach, wykonanie prac domowych oraz uzyskanie pozytywnego zaliczenia pracy w grupie. Na ocenę końcową będzie miała wpływ indywidualna aktywność studenta oraz wynik uzyskany z kolokwium. Dopuszczalne są 2 nieobecności. Nieobecności przekraczające dopuszczalny limit powinny być usprawiedliwione i zaliczone na najbliższych konsultacjach u prowadzącego.

Zakres tematów:

1. Ekonomia jako nauka o rzadkości. Podstawowe pojęcia ekonomiczne

2. Czynniki wytwórcze. Relacje kapitałowe. Akumulacja kapitału

3. Rodzaje rynków konkurencyjnych. Narzędzia konkurencji

4. Konsument - prawidłowości wyboru, optimum konsumenta

5. Determinanty popytu i miary elastyczności popytu

6. Kreacja pieniądza, cena, stopa procentowa

7. Pomiar efektywności. Postęp techniczny, rodzaje, interpretacja

8. Teoria równowagi przedsiębiorstwa wolnokonkurencyjnego i w modelu monopolu pełnego. Korzyści i straty w procesie monopolizacji rynku

Metody dydaktyczne:

Ćwiczenia wymagające czynnego uczestnictwa studentów, w tym: odpowiedzi ustnych, rozwiązywania testów, zadań, wspólnego omawiania zagadnień zadawanych przez prowadzących ćwiczenia. Konsultacje indywidualne.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każda środa, 9:45 - 11:15, sala 304
Joanna Prystrom 31/20 szczegóły
2 każda środa, 11:30 - 13:00, sala 304
Joanna Prystrom 30/19 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Ekonomii i Finansów i Instytutu Zarządzania
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.