Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Ochrona własności intelektualnej I 0200-BS1-1OWI
Wykład (WYK) Rok akademicki 2018/19

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 10
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Literatura podstawowa:

J. Sieńczyło-Chlabicz (red.), Prawo własności intelektualnej, Warszawa 2015

Literatura uzupełniająca:

J. Barta, R. Markiewicz, Prawo autorskie, Warszawa 2016

K. Szczepanowska-Kozłowska (red.), Prawo własności przemysłowej, Warszawa 2015

Efekty uczenia się:

K W16 - wymienia podstawowe zasady prawne dotyczące ochrony własności intelektualnej (P1A W09, P1A W10)

K U11 - wykorzystuje techniki multimedialne w celu prezentacji wyników badań, opinii i teorii naukowych (PIA UO3, PIA UIO)

K KO3 - krytycznie analizuje informacje z różnych źródeł oceniając ich wiarygodność (PIA KO4)

Przyjęty sposób weryfikacji efektów kształcenia: prezentacja, ocena aktywności w trakcie zajęć, ocena efektów pracy zespołowej.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenia na podstawie aktywności wykazanej na zajęciach, ocen z prac przygotowywanych na tematy wyznaczone przez prowadzącą zajęcia. Nieobecność zaliczana podczas dyżuru.

Zakres tematów:

Przedmiot i podmiot prawa autorskiego – 1 godz.

Autorskie prawa majątkowe i osobiste – 1 godz.

Dozwolony użytek, prawo cytatu – 1 godz.

Odpowiedzialność prawna z tytułu popełnienia plagiatu – 1 godz.

Katalog dóbr własności przemysłowej – 1 godz.

Postępowanie przed Urzędem Patentowym RP w sprawie udzielenia patentu – 2 godz.

Współpraca z rzecznikiem patentowym – 1 godz.

Krajowa procedura rejestracji znaku towarowego – 2 godz.

Metody dydaktyczne:

Wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja moderowana, analiza dokumentacji zgłoszeniowej w Urzędzie Patentowym RP.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Przemysław Alkowski 55/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.