Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Anatomia kręgowców 0200-BS1-2AKR
Wykład (WYK) Rok akademicki 2018/19

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Kobryń H., Kobryńczuk F. 2004. Anatomia zwierząt. t.3. PWN. Warszawa.

2. Krysiak K. 1987. Anatomia zwierząt. t.1 i 2. PWN. Warszawa.

3. Szarski H. (red). 1987. Anatomia porównawcza kręgowców. PWN. Warszawa.

4. Szarski H. 2012. Historia zwierząt kręgowych. PWN. Warszawa

Literatura uzupełniająca:

1. Dzik J. 1992. Dzieje życia na Ziemi. PWN. Warszawa.

2. Dzik. J. 2015. Zoologia. Różnorodność i pokrewieństwa zwierząt. WUW. Warszawa.

Efekty uczenia się:

Efekty kształcenia:

1. Student wyjaśnia ewolucję układów wewnętrznych kręgowca wskazując różnice i podobieństwa w ich budowie u poszczególnych gromad kręgowców.

2. Student jest świadomy, iż budowa anatomiczna kręgowców należących do różnych gromad jest wynikiem ich różnej ewolucji i przystosowań do warunków życia.

3. Student prezentuje postawę otwartą w stosunku do otoczenia wynikającą ze znajomości procesów ewolucyjnych zachodzących w przyrodzie.

Sposoby weryfikacji:

1. Zaliczenie pisemne podsumowujące przedmiot (pytania otwarte opisowe).

Metody i kryteria oceniania:

1. Obecność na zajęciach.

2. Pozytywna ocena zaliczenia laboratoriów.

3. Pozytywna ocena zaliczenia wykładów.

Zakres tematów:

1. Anatomia, jej przedmiot, działy. Podział ciała kręgowca, płaszczyzny symetrii. Podział elementów szkieletu i tkanki budujące szkielet. Klasyfikacja kości.

2. Budowa szkieletu osiowego: budowa mózgo- i trzewioczaszki ryb, czaszki płazów kopalnych i współczesnych, owodniowców (dach czaszki, podniebienie, mózgoczaszka, żuchwa). Zawieszenie aparatu szczękowego u ryb i kręgowców lądowych. Ewolucja kostek słuchowych

3. Budowa i ewolucja szkieletu kręgosłupa (struna grzbietowa, kręgosłup beztrzonowy, kręgosłup trzonowy). Budowa szkieletu klatki piersiowej. Budowa i ewolucja szkieletu kończyn parzystych u ryb i kręgowców lądowych. Budowa mięśni szkieletowych; połączenia między elementami szkieletu.

4. Budowa jamy ciała u kręgowców. Ewolucja układu oddechowego: skrzela (skrzela wewnętrzne i zewnętrzne), narządy oddychania powietrznego u ryb, Budowa drug oddechowych i płuc u czworonogów.

5. Ewolucja i budowa układu nerwowego u kręgowców: podział układu nerwowego, układ nerwowy ośrodkowy i obwodowy; Budowa mózgu i ewolucja kory mózgowej u kręgowców; budowa układu nerwowego autonomicznego.

6. Budowa narządów zmysłów kręgowców: narządy czucia powierzchniowego i głebokiego, narząd smaku, węchu, wzroku, równoważno-słuchowy.

7. Cechy gruczołów dokrewnych i ich rodzaje u kręgowców. Charakterystyka budowy wybranego gruczołu dokrewnego u kręgowców (np. przysadka mózgowa, tarczyca, przytarczyce, grasica, trzustka wysepkowa, nadnercze, gruczoły płciowe, szyszynka).

Metody dydaktyczne:

Metody dydaktyczne: wykład, konsultacje

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy czwartek, 10:15 - 12:30, sala 3039
Anetta Borkowska 18/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydział Biologii - Kampus
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.