Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Ekonomia środowiska 0200-ES1-1EKS
Wykład (WYK) Rok akademicki 2018/19

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Literatura podstawowa:

  1. Żylicz T., Ekonomia środowiska i zasobów naturalnych, Wyd. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2004
  2. Żylicz T. , Cena przyrody, Wyd. Ekonomia i Środowisko, Białystok 2013
  3. Poskrobko B., Poskrobko T., Zarządzanie środowiskiem w Polsce, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2012

Literatura uzupełniająca:

  1. Fiedor i in., Podstawy ekonomii środowiska i zasobów naturalnych, Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2002
  2. Dobrzańska G. Dobrzański, D. Kiełczewski, Ochrona środowiska przyrodniczego, Wyd. PWN, Warszawa 2010

Efekty uczenia się:

EKS_W01 ma podstawową wiedzą na temat relacji między gospodarką a środowiskiem przyrodniczym oraz zna rządzące nimi prawidłowości - weryfikacja w czasie egzaminu

EKS_W02 ma podstawową wiedzą o człowieku jako elemencie układu gospodarka-społeczeństwo-środowisko - weryfikacja w czasie egzaminu

EKS_K01 prawidłowo identyfikuje dylematy związane z funkcjonowaniem konsumentów i przedsiębiorstw w środowisku naturalnym - weryfikacja w czasie dyskusji na wykładzie oraz w czasie egzaminu

EKS_K02 jest przygotowany do udziału w projektach, w tym związanych z wyceną dóbr i usług środowiskowych, a także ekonomiką ochrony środowiska - weryfikacja w czasie dyskusji na wykładzie oraz w czasie egzaminu

Metody i kryteria oceniania:

Do egzaminu dopuszczeni zostają studenci, którzy zaliczyli z ćwiczenia. Egzamin pisemny w formie testu wielokrotnego wyboru.

Zakres tematów:

1. Rynek a środowisko

2. Wartość środowiska i metody jej wyceny

3. Środowiskowe efekty zewnętrzne i ich internalizacja

4. Dobra publiczne a środowisko i jego ochrona

5. Ryzyko ekologiczne

6. Środowisko a rozwój i dobrobyt

7. Problemy międzynarodowe

Metody dydaktyczne:

Wykład tradycyjny prowadzony z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych, angażujący słuchaczy do zadawania pytań w trakcie wykładu

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 co druga środa (nieparzyste), 13:45 - 15:15, sala 2044
Edyta Sidorczuk-Pietraszko 30/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Chemii - Kampus
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.