Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Ekonomia środowiska 0200-ES1-1EKS
Ćwiczenia (CW) Rok akademicki 2018/19

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Żylicz T., Ekonomia środowiska i zasobów naturalnych, Wyd. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2004

2. Mankiw N. G., Taylor M. P., Mikroekonomia, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2015.

Literatura uzupełniająca:

1. Żylicz T. , Cena przyrody, Wyd. Ekonomia i Środowisko, Białystok 2013.

2. Poskrobko B., Poskrobko T., Zarządzanie środowiskiem w Polsce, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2012.

3. Fiedor i in., Podstawy ekonomii środowiska i zasobów naturalnych, Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2002

Efekty uczenia się:

ES1_U01– zaliczenia cząstkowe / kolokwium zaliczeniowe

ES1_U02– zaliczenia cząstkowe / kolokwium zaliczeniowe

ES1_K01– ocena pracy grupowej, w tym wykonania case study

ES1_K02 – ocena pracy grupowej, w tym wykonania case study

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem uzyskania zaliczenia ćwiczeń jest obecność na zajęciach (dopuszczalne są 2 nieobecności w semestrze) oraz uzyskanie co najmniej 50% punktów+1 punkt z form aktywności w trakcie realizacji ćwiczeń (praca w grupach prace case study, zaliczenia cząstkowe). Osoby, które nie uzyskały wymaganej liczby punktów zaliczają przedmiot w formie kolokwium końcowego obejmującego materiał z całego semestru.

Nieobecności przekraczające dopuszczalny limit powinny być odpracowane w trakcie konsultacji. Student w celu zaliczenia nieobecności opracowuje zadany materiał, a następnie w trakcie dyskusji bądź pisemnie potwierdza poziom opakowania materiału

Zakres tematów:

1. Popyt, podaż, ceny, elastyczność cenowa i dochodowa, optimum producenta i konsumenta, WTA i WTP

2. Źródła danych o środowisku - przegląd. Ćwiczenie z wyszukiwania danych

3. Metody wyceny środowiska. Opracowanie scenariusza wywiadu metodą CVM

4. Analiza wyników badania

5. Identyfikacja efektów zewnętrznych

6. Internalizacja efektów zewnętrznych - podatek Pigou i teoremat Coase'a

7. Handel emisjami - gra

8. Dobra publiczne - gra (efekt gapowicza, dylemat więźnia)

9. Uklubowienie dóbr publicznych - case study

10. Ryzyko ekologiczne

11. Zielone PKB

12. Mierniki środowiskowe (ślad ekologiczny, przepływy materialne, ślad węglowy)

13. Case study

14. Sprawozdawczość w zakresie środowiska

Metody dydaktyczne:

dyskusja, metoda case study, wykonywanie zadań indywidualnie i w grupach, gra ekonomiczna

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy wtorek, 16:15 - 17:45, sala 2001
Dariusz Andrejuk 30/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Chemii - Kampus
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.