Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Technologie informacyjne 0200-ES1-1TN
Laboratorium (LAB) Rok akademicki 2018/19

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 45
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

1. Murray Katherine: Microsoft Word 2010 PL. Praktyczne podejście Gliwice 2011, Wydawnictwo Helion

2. Cox Joyce: Microsoft Word 2010. Krok po kroku. Gliwice 2012, Wydawnictwo RM

3. Frye Curtis: Microsoft Excel 2010 krok po kroku Gliwice 2012, Wydawnictwo RM

4. praca zbiorowa: Microsoft Access 2010 krok po kroku Gliwice 2012, Wydawnictwo RM

5. Piotr Wróblewski MS Office 2010 PL (lub 2013 PL ) w biurze i nie tylko, Helion, 2010 (lub 2013)

6. Danuta Mendrala, Marcin Szeliga Access 2010 (lub 2013) PL, ćwiczenia praktyczne, Helion, 2010 (lub 2013)

7. Microsoft - http://www.microsoft.com/

8. Manuale używanych programów komputerowych on-line

9. Materiały przygotowane przez prowadzącego ćwiczenia i wykłady.

Efekty uczenia się:

UMIEJĘTNOŚCI, absolwent potrafi:

EB_UW01 analizować problemy oraz znajdować ich rozwiązania z wykorzystaniem wiedzy, metod, w tym metod numerycznych i metod statystycznych, z zakresu nauk ekonomicznych

EB_UU08 potrafi samodzielnie uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności

Sposoby weryfikacji efektów kształcenia: zaliczenie pisemne w formie kolokwiów oraz ocena aktywności w trakcie zajęć.

Metody i kryteria oceniania:

Warunki zaliczenia zajęć:

Nieusprawiedliwioną nieobecność można mieć jedną.

Nieusprawiedliwiona nieobecność na kolokwium jest równoznaczna z oceną niedostateczną.

Nieobecności usprawiedliwiają jedynie zwolnienia lekarskie.

Weryfikacja i ocena osiągniętych przez studenta efektów kształcenia następuje w trakcie zajęć poprzez ocenę jego aktywności oraz w trakcie kolejnych sprawdzianów praktycznych przeprowadzanych w formie kolokwiów na ocenę.

Ocena końcowa jest średnią arytmetyczną wszystkich pozytywnych ocen.

Pozytywna ocena końcowa może zostać podwyższona na podstawie zgromadzonych punktów za aktywność.

Zakres tematów:

1. System Windows - podstawowy pracy i zarządzania plikami.

2. MS Word - Tworzenie i edycja tekstu:

- wprowadzanie tekstu oraz zmiana formatowania;

- wstawianie obiektów: tabela, równanie, obraz;

- podział na strony, podział na sekcje, nagłówek i stopka;

- auto-numeracja rozdziałów i obiektów, spisy;

- przypisy oraz bibliografia.

3. MS Excel - Podstawowe obliczenia i funkcje:

- wprowadzanie i edycja danych i formuł w komórkach arkusza;

- formuły arytmetyczne i podstawowe funkcje dostępne w programie;

- tworzenie i modyfikacja wykresów;

- tabela danych – sortowanie i filtrowanie danych;

- funkcje warunkowe, wstępna analiza danych;

4. MS Access - wprowadzenie:

- elementy bazy danych: tabel, formularz, kwerenda oraz raport;

- typy danych, formatowanie pól, maska wprowadzania, reguła poprawności;

- ustalanie relacji między tabelami;

- tworzenie i edycja prostych formularzy, kwerend i raportów.

Metody dydaktyczne:

Praktyczne ćwiczenia przy komputerze z wykorzystaniem zainstalowanego oprogramowania.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każda środa, 8:15 - 10:30, sala 2015
Sławomir Wojtulewski 13/ szczegóły
2 każdy poniedziałek, 8:15 - 10:30, sala 2015
Sławomir Wojtulewski 14/ szczegóły
3 każdy piątek, 8:15 - 10:30, sala 2015
Sławomir Wojtulewski 12/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Chemii - Kampus
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.