Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium magisterskie cz. 1 0300-EN2-1VSEM
Seminarium (SEM) Rok akademicki 2018/19

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 18
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Literatura podstawowa:

1. S. Nowak, Metodologia badań społecznych, PWN, Warszawa 2012.

2. K. Meredyk, Przedmiot i metoda badań ekonomicznych, Wyd. UwB, Białystok 2003

3. R. Zenderowski, Technika pisania prac magisterskich i licencjackich, Wydawnictwo CeDeWu.pl, Warszawa 2011.

4. K. Wojcik, Piszę akademicką pracę promocyjną - licencjacką, magisterską, doktorską, Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2011.

Literatura uzupełniająca:

1. E. Babbie, Badania społeczne w praktyce, PWN, Warszawa 2007.

2. M. Węglińska, Jak pisać pracę magisterską? Poradnik dla studentów. Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2009.

3. J. Majchrzak, T. Mendel, Metodyka pisania prac magisterskich i dyplomowych, Wyd. UE w Poznaniu, Poznań 2009

Efekty uczenia się:

Efekt kształcenia Sposób weryfikacji

1VSEM_W01 Przygotowanie i prezentacja koncepcji pracy

magisterskiej; dyskusja i obserwacja na seminarium

1VSEM_W02 Przygotowanie i prezentacja koncepcji pracy

magisterskiej; dyskusja i obserwacja na seminarium

1VSEM_W03 Dyskusja i obserwacja na seminarium

1VSEM_U01 Przygotowanie i prezentacja koncepcji pracy

magisterskiej; dyskusja i obserwacja na seminarium

1VSEM_U02 Przygotowanie i prezentacja koncepcji pracy

magisterskiej; dyskusja i obserwacja na seminarium

1VSEM_U03 Dyskusja i obserwacja na seminarium

1VSEM_K01 Dyskusja i obserwacja na seminarium

1VSEM_K02 Dyskusja i obserwacja na seminarium

Metody i kryteria oceniania:

Opracowanie koncepcji pracy (temat pracy, uzasadnienie wyboru tematu, problem badawczy, cel pracy, hipoteza badawcza, zakres badań, metody badawcze, plan pracy, literatura)

Ogólne warunki uczestnictwa i zaliczenia przedmiotu określa Regulamin Studiów.

Zakres tematów:

Cel, zakres i przedmiot seminarium magisterskiego.

2. Omówienie pojęć związanych z metodologią i przebiegiem badania naukowego

3. Prezentacja zasad pisania prac naukowych, wymagań stawianych tekstowi pracy (wymagań formalnych, merytorycznych, zasad etycznych) oraz kryteriów oceny pracy magisterskiej.

4. Określenie harmonogramu prac związanych z przygotowaniem pracy magisterskiej.

5. Dyskusja o literaturze przedmiotu i źródłach pozyskiwania danych.

6. Określenie hipotezy badawczej i tematu pracy wraz z uzasadnieniem – prezentacja, dyskusja i weryfikacja.

7. Udział studentów w badaniach prowadzonych w jednostce.

Metody dydaktyczne:

Metody dydaktyczne: zajęcia w formie konwersatorium, prezentacje, dyskusja nad określonymi problemami. Udział w gromadzeniu i analizie materiałów w ramach badań prowadzonych w jednostce.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 co druga niedziela (parzyste), 15:20 - 17:05, sala 219
Monika Fiedorczuk 13/19 szczegóły
2 co druga niedziela (parzyste), 15:20 - 17:05, sala 229
Anna Busłowska 19/19 szczegóły
3 co druga sobota (parzyste), 17:10 - 18:55, sala 229
Dorota Wyszkowska 17/19 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Ekonomii i Finansów i Instytutu Zarządzania
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.