Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium dyplomowe II 0900-FM2-2SMD2
Seminarium (SEM) Rok akademicki 2018/19

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 40
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Literatura zalecana:

1. W zależności od tematu pracy, wymagań opiekuna pracy dyplomowej.

Literatura dodatkowa:

1. Krystyna Wojcik, Piszę akademicką pracę promocyjną - licencjacką, magisterską, doktorską, Wolters Kluwer, Warszawa 2015

2. January Weiner, Technika pisania i prezentowania przyrodniczych prac naukowych, Wydawnictwo naukowe PWN, Warszawa 2012

Efekty uczenia się:

1. zna zasady i procedury określania i weryfikacji dawki promieniowania jonizującego w planach leczenia (K_W26).

2. umie w sposób popularny przytoczyć współczesne osiągnięcia w zakresie poznanych działów fizyki, przedstawić najnowsze rozwiązania praktyczne oparte na badaniach naukowych ze szczególnym uwzględnieniem zastosowań medycznych (K_U01)

3. umie przygotować rozprawę o charakterze naukowym dotyczącą samodzielnie przeprowadzonych badań doświadczalnych lub/i teoretycznych z wykorzystaniem źródeł fachowej literatury (K_U02).

4. umie ocenić narażenie związane z pracą w laboratorium z wykorzystaniem promieniowania jonizującego oraz stosuje odpowiednie zasady bezpieczeństwa (K_U31).

Metody i kryteria oceniania:

Na ocenę końcową składa się ocena pracy magisterskiej przez recenzenta oraz opiekuna lub promotora pracy. Na ocenę końcową wpływ może mieć również osobiste zaangażowanie studenta podczas powstawania pracy i chęć poszerzania swojej wiedzy.

Zakres tematów:

W zależności od wybranego tematy pracy dyplomowej i wymagań opiekuna pracy. Student w szczególności:

* uczestniczy w pomiarach eksperymentalnych do pracy, prowadzi zeszyt laboratoryjny,

* opracowuje wyniki pomiarów i ocenia niepewność wyników,

* sukcesywnie zapoznaje się z literaturą do tematu pracy,

* regularnie przedstawia promotorowi kolejne rozdziały pracy magisterskiej wykorzystując zaawansowane metody edycji dokumentów, w tym z automatyzacją numerów podpisów pod rysunkami, tabelami i automatycznym numerowaniem pozycji literaturowych.

Metody dydaktyczne:

Dyskusja, konsultacje, pokaz, eksperyment, zgłębianie literatury, praca własna studenta w domu.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każda środa, 10:15 - 12:30, (sala nieznana)
Katarzyna Rećko, Ryszard Gieniusz, Marek Brancewicz, Eugeniusz Żukowski, Iosif Sveklo 5/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.