Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Prawne aspekty działalności naukowej i zawodowej 0900-FM2-2PAD
Wykład (WYK) Rok akademicki 2018/19

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Literatura podstawowa:

1. J. Barta, R. Markiewicz, Prawo autorskie i prawa pokrewne, Warszawa 2017

2. A. Niewęgłowski, I. Nowak (red.), Własność intelektualna w działalności gospodarczej, Warszawa 2017

3. J. Sieńczyło-Chlabicz (red.), Prawo własności intelektualnej, Warszawa 2018

Literatura uzupełniająca:

1. J. Barta (red.), System Prawa Prywatnego, tom 13, Prawo autorskie, Warszawa 2017

2. K. Szpyt, Obrót dobrami wirtualnymi w grach komputerowych: studium cywilnoprawne, Warszawa 2018

3. D. Żak, Własność intelektualna w internecie, Lublin 2017

4. M. Safjan (red.), Instytucje prawa medycznego. System Prawa Medycznego. Tom I, Warszawa 2018

5. L. Bosek (red.), Szczególne świadczenia zdrowotne. System Prawa Medycznego. Tom II, Warszawa 2018

Efekty uczenia się:

K_W13 zna etyczne i prawne aspekty działalności naukowo-dydaktycznej oraz praktycznego wykorzystania osiągnięć badawczych

K_W14 zna zasady oraz narzędzia własności przemysłowej i prawa autorskiego, zna zasady korzystania z informacji patentowej

K_W15 zna ogólne zasady komercjalizacji wyników badań oraz zasady przedsiębiorczości indywidualnej

K_K01 ma świadomość odpowiedzialności związanej z wykonywaniem zawodu, szczególnej odpowiedzialności za rzetelne prowadzenie prac badawczych i prezentacji ich wyników oraz, o ile specjalność to przewiduje, ma świadomość szczególnej odpowiedzialności wobec pacjentów i personelu służby i zdrowia z racji nabytej wiedzy i kompetencji z zakresu fizyki medycznej

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin pisemny.

Zakres tematów:

1. Podstawy prawa medycznego

2. Wybrane problemy etyczne prowadzenia badań naukowych w zakresie nauk medycznych

3. Podstawy prawa autorskiego

4. Prawo do autorstwa utworu. Naruszenie prawa do autorstwa utworu

5. Utwór naukowy - aspekty prawne i praktyczne

6. Zasady oznaczana współautorstwa utworów naukowych. Kodeks dobrych praktyk

7. Podstawy prawa własności przemysłowej

Metody dydaktyczne:

Prezentacje multimedialne, analiza orzecznictwa sądowego.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy wtorek, 12:00 - 12:45, sala 2004
Joanna Pawlikowska 3/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Fizyki - Kampus
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.