Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Nauki pomocnicze historii XIX i XX wiek cz.2 0500-HS1-2NPH2
Ćwiczenia (CW) Rok akademicki 2018/19

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Analogiczna, jak podano w części A sylabusa

.

Efekty uczenia się:

Analogiczne, jak podano w części A sylabusa

.

Metody i kryteria oceniania:

Analogiczne, jak podano w części A sylabusa

.

Zakres tematów:

1. Zajęcia organizacyjne poprzedzające semestr letni [czas realizacji 2 godziny]

2. Bibliotekoznawstwo. Bibliografia (webografia) w warsztacie badawczym historyka XIX i XX wieku [czas realizacji 2 godziny]

3. Bibliografia i webografia jako nośniki wiedzy o publikacjach źródłowych i historiograficznych [czas realizacji 2 godziny]

4. Teoria archiwalna. Podstawowe pojęcia i zasady archiwalne. [czas realizacji 2 godziny]

5. Metodyka archiwalna. Gromadzenie, przechowywanie, opracowanie i udostępnianie archiwaliów. [czas realizacji 2 godziny]

6. Aktoznawstwo. Charakterystyka źródeł urzędowych i funkcjonowania kancelarii urzędów na zie¬miach polskich w okresie porozbiorowym i w pierwszej połowie XX wieku. [czas realizacji 2 godziny]

7. Aktoznawstwo. Charakterystyka źródeł gospodarczych, statystycznych i bankowych oraz funk¬cjonowania kancelarii instytucji życia gospodarczego na ziemiach polskich w XIX i XX wieku. [czas realizacji 2 godziny]

8. Archiwoznawstwo. Dzieje placówek archiwalnych w kraju i archiwów gromadzących polonica zagranicą. [czas realizacji 2 godziny]

9. Opracowanie naukowo-edytorskie XIX i XX wiecznych źródeł archiwalnych i bibliotecznych [czas realizacji 2 godziny]

10. Opracowanie naukowo- edytorskie XIX i XX wiecznych źródeł archiwalnych i bibliotecznych [czas realizacji 2 godziny]

11. Chronologia nowożytna. [czas realizacji 2 godziny]

12. Praktyczna chronologia nowożytna. [czas realizacji 2 godziny]

13. Metrologia nowożytna. [czas realizacji 2 godziny]

14. Praktyczna metrologia nowożytna. [czas realizacji 2 godziny]

15. Kolokwium podsumowujące zajęcia zrealizowane w semestrze letnim [czas realizacji 2 godziny]

Metody dydaktyczne:

Typowy dla proseminarium tryb realizacji zajęć - uwzględniający ćwiczenia grupowe, dyskusję a także konsultacje indywidualne studiujących z prowadzącym

.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy wtorek, 11:20 - 12:50, sala 46
Adam Miodowski 19/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Historii i Stosunków Międzynarodowych, Instytutu Filozofii, Instytutu Socjologii
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.