Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium magisterskie cz. 2 0500-HS2-1MGR2
Ćwiczenia (CW) Rok akademicki 2018/19

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Efekty uczenia się:

Efekty kształcenia (w zakresie wiedzy seminarzysty):

1) K2A_W01: Posiada pogłębioną, rozszerzoną i uporządkowaną wiedzę z zakresu historii prowadzącą do specjalizacji w wybranych obszarach badań historycznych.

2) K2A _W04: Ma zaawansowaną, uporządkowaną chronologicznie i tematycznie wiedzę o historii Polski i Europy.

Efekty kształcenia (w zakresie umiejętności seminarzysty):

1) K2A _U01: Samodzielnie zdobywa i pogłębia wiedzę oraz doskonali umiejętności badawcze w sposób uporządkowany i systematyczny, wykorzystując nowoczesne techniki pozyskiwania, klasyfikowania i analizowania informacji.

2) K2A _U03: Formułuje tematy badawcze; stosuje metody i techniki badań w zakresie wybranej dziedziny historii.

Efekty kształcenia (w zakresie kompetencji seminarzysty):

1) K2A _K03: Dąży do obiektywizmu w podejściu do przekazu historycznego, wykazuje odpowiedzialność i odwagę cywilną w sprzeciwianiu się instrumentalizacji wiedzy historycznej przez grupy narodowe, społeczne i polityczne.

2) K2A _K08: Rozwija swoje zainteresowania fachowe, społeczne i kulturalne.

Weryfikacja osiągniętych efektów kształcenia:

1) monitorowanie aktywności badawczej

2) kontrola trybu przygotowywania i treści pracy magisterskiej.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na ocenę wystawioną w oparciu o aktywność zajęciową i stopień uzyskany za przygotowane części pracy magisterskiej.

Zakres tematów:

1) Technika pracy naukowo-badawczej (pozyskiwanie oraz opracowanie wiedzy historiograficznej i źródłowej)

2) Aparat krytyczny rozprawy naukowej (przypisy, bibliografia, indeksy, aneksy)

3) Sposoby rekonstrukcji procesu dziejowego (typologia historiografii)

4) Logika w konstruowaniu narracji historycznej

5) Narzędzia konstruowania narracji historycznej (generalizacje, teorie, metafory)

6) Ramy retoryczne narracji naukowej

7) Argumentacja indukcyjna w rozprawie magisterskiej

8) Argumentacja dedukcyjna w rozprawie magisterskiej

9) Merytoryczne opracowanie i prezentacja na forum seminarium poszczególnych tematów rozpraw magisterskich (przez ich autorów)

10) Etyka pracy naukowej, elementy ochrony własności intelektualnej

Metody dydaktyczne:

Typowy dla seminarium tryb realizacji zajęć ze studiującymi, uwzględniający ich aktywność grupową oraz indywidualną (seminaryjną i poza seminaryjną) moderowaną przez prowadzącego.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każda środa, 16:20 - 17:50, (budynek nieznany), (sala nieznana)
Joanna Sadowska 3/ szczegóły
2 (brak danych), (budynek nieznany), (sala nieznana)
Robert Suski 1/ szczegóły
3 każdy poniedziałek, 13:00 - 14:30, (budynek nieznany), (sala nieznana)
Cezary Kuklo 8/ szczegóły
4 każdy wtorek, 14:40 - 16:10, (budynek nieznany), (sala nieznana)
Adam Miodowski 6/ szczegóły
5 każdy czwartek, 9:40 - 11:10, (budynek nieznany), (sala nieznana)
Jan Snopko 2/ szczegóły
6 każdy poniedziałek, 13:00 - 14:30, Budynek Wydziału Historii i Stosunków Międzynarodowych, Instytutu Filozofii, Instytutu Socjologii, sala 131
Artur Pasko 2/ szczegóły
7 każda środa, 19:40 - 21:10, (budynek nieznany), (sala nieznana)
Mariusz Drozdowski 1/ szczegóły
8 każdy czwartek, 8:00 - 9:30, Budynek Wydziału Historii i Stosunków Międzynarodowych, Instytutu Filozofii, Instytutu Socjologii, sala 114
Rafał Kosiński 4/ szczegóły
9 każdy poniedziałek, 9:00 - 10:00, (budynek nieznany), (sala nieznana)
Krzysztof Filipow 1/ szczegóły
10 (brak danych), (budynek nieznany), (sala nieznana)
Tomasz Mojsik 1/ szczegóły
11 każda środa, 16:20 - 17:50, (budynek nieznany), (sala nieznana)
Krystyna Szelągowska 1/ szczegóły
12 (brak danych), (budynek nieznany), (sala nieznana)
Oksana Voytyuk 1/ szczegóły
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.