Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Rynek nieruchomości 0300-SPM-1RN
Wykład (WYK) Rok akademicki 2018/19

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 10
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Podstawowa:

1. G. Bieniek, St. Rudnicki, Nieruchomości. Problematyka prawna, Wyd. LexisNexis, Warszawa 2009.

2. Inwestowanie na rynku nieruchomości, Pod Red. E. Siemińskiej, Wydawnictwo POLTEX, Warszawa 2011.

3. E. Kucharska-Stasiak, Nieruchomości w gospodarce rynkowej, Wyd. PWN, Warszawa 2009.

4. M. Bryx, Rynek Nieruchomości. System i funkcjonowanie, Wydawnictwo POLTEX, Warszawa 2008.

Uzupełniająca:

1. J. Dydenko, Szacowanie nieruchomości. Rzeczoznawstwo majątkowe, Wolters Kluwer, Warszawa 2012.

2. Wprowadzenie do zarządzania nieruchomością, pod red. M. Bryxa, Wyd. POLTEX, Warszawa 2007.

Zakres tematów:

Definicja prawna nieruchomości.

Części składowe nieruchomości. Zasada superficies solo cedit.

Typologia nieruchomości.

Cechy fizyczne i ekonomiczne nieruchomości.

Funkcje nieruchomości w gospodarce.

Prawa rzeczowe związane z nieruchomościami (własność, użytkowanie wieczyste, ograniczone prawa rzeczowe).

Źródła informacji o nieruchomościach.

Zasoby nieruchomości publicznych w Polsce i podmioty nimi gospodarujące.

Wywłaszczanie nieruchomości, odszkodowania i zwroty.

Trwały zarząd nieruchomością.

Prawo pierwokupu nieruchomości przysługujące gminie.

Scalenie i podział nieruchomości.

Podział nieruchomości.

Opłaty adiacenckie z tytułu wzrostu wartości nieruchomości.

Problematyka wartości nieruchomości w świetle miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Opłaty planistyczne.

Rynek nieruchomości – cechy i specyfika.

Wybrane aspekty inwestowania na rynku nieruchomości.

Wartość nieruchomości i jej rodzaje.

Zawody związane z obsługą techniczną rynku nieruchomości.

Podejścia, metody i techniki wyceny nieruchomości.

Metody dydaktyczne:

Wykład z prezentacją multimedialną/wykład konwersatoryjny.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Dorota Wyszkowska 25/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.